21.3.2024 klo 10:31
Uutinen

Tässä ovat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yrittäjävaikuttajat vuonna 2024

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toiminnan yksi kulmakivi ovat aktiiviset ja järjestöön sitoutuneet luottamushenkilöt, jotka valitaan jäsentemme keskuudesta.

Nämä yrittäjävaikuttajat antavat omaa osaamistaan ja näkemystään järjestön voimavaraksi ja tekevät työtä sen eteen, että lupauksemme ”parannamme yrittäjän arkea” toteutuu entistä paremmin.

Puheenjohtaja
Anne Niemi

Varapuheenjohtajat
Jussi Eväsoja
Matias Keskinen

Hallitus
Anu Luukko (varajäsen Tero Pukkila)
Jussi Lehtonen (varajäsen Johanna Perttilä)
Kai Pöntinen (varajäsen Toni Harjula)
Inka Herrala (varajäsen Sakari Passi)
Antti Kiviranta (varajäsen Jukka Juurakko)
Anssi Ojala (varajäsen Kalle Reinikka)
Karoliina Sulkakoski (varajäsen Rauno Heinonen)

Edunvalvonnan valiokunta
Valiokunnan vaikuttamisen sektoreita ovat alueen kehittämiseen liittyvät asiakokonaisuudet, yritys- ja työlainsäädäntö sekä verotus ja rahoitus.
Valiokunnan tehtävänä on nostaa esille alueen, pohjalaisten yrittäjien ja pk-yritysten elinkeinoasioihin liittyviä edunvalvontanäkökulmia ja evästää aluejärjestön hallitusta, työvaliokuntaa ja toimistoa näiden näkökulmien eteenpäin ajamisessa.
Valiokunta toimii aluejärjestön ja jäsenten välisenä vaikuttamisen kanavana. Ryhmässä on 10 jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtajiston jäsen ja sihteerinä aluejärjestön toimitusjohtaja.
Valiokunnan puheenjohtajana toimii aluejärjestön varapuheenjohtaja Jussi Eväsoja.

Kai Kaistila
Pasi Säntti
Kati Rantoja
Tuula Viita-aho
Esa-Pekka Luokkamäki
Timo Hirsimäki
Jari Välikangas
Päivi Hernesniemi
Harri Koskela
Aki-Matti Latosaari

Järjestövaliokunta
Järjestövaliokunta käsittelee järjestön organisaatiorakenteeseen ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä sekä toimii järjestön luottamushenkilövalintoja valmistelevana ryhmänä.
Valiokunta valmistelee järjestön palkitsemisiin liittyvät kysymykset sekä tekee pitkän tähtäimen suunnittelua aluejärjestön tulevan toiminnan sekä paikallisyhdistysten luottamushenkilöiden koulutustarpeiden osalta. Ryhmässä on 10 jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtaja.
Valiokunnan puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtaja Anne Niemi.

Tarja Pienimäki
Ilpo Saksa
Pirkko Viljanmaa
Reija Kaskimäki
Marja Paavola
Irja Koski
Toni Harjula
Sakari Passi
Marko Virtanen
Jari Syväjärvi

Kuntavaikuttamisen valiokunta
Valiokunnan tehtävä on elinkeinopolitiikan ja kuntavaikuttamisen edunvalvonta kuntatasolla – kunnallinen päätöksenteko, kaavoitus, TE-palvelut, julkiset hankinnat, inhouse-yhtiöt.
Valiokunta toimii paikallisyhdistysten apua kuntavaikuttamisessa.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtaja Anne Niemi.

Jukka Pekka Finnilä
Pasi Poukka
Jesse Luhtala
Johanna Perttilä
Jari Iso-Hella
Marjo Kiuru-Sundberg
Piia Kattelus-Kilpeläinen
Harri Seppälä
Jan Tapanainen

Paikallisyhdistystoiminnan valiokunta
Paikallisyhdistystoiminnan valiokunta käsittelee paikallisyhdistystoimintaan, hallitustyöskentelyyn, jäsenhankintaan, jäsentoimintaan ja tapahtumiin liittyviä kysymyksiä.
Valiokunnan jäsenet toimivat alueensa yhdistysten alueellisena tukena kuntavaikuttamisessa ja järjestötoiminnassa.
Valiokunnan puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtaja Anne Niemi.

Petteri Laukkonen
Johannes Ujainen
Tapani Koski
Christer Granskog
Ville-Pentti Heikkilä
Tuomo Anttila
Heikki Korpi
Kaisa Metsänranta

Nuorten yrittäjien verkostoryhmä
Nuorten yrittäjien ryhmän tehtävänä on nuorten yrittäjien yhteisöllisyyden ja toiminnan edistäminen alueella sekä toimia aluejärjestön tukena nuorten yrittäjien toiminnan kehittämisessä. Ryhmään voi hakea enintään 35-vuotias jäsenyrittäjä.
Puheenjohtajana toimii Ilkka Lehtonen. Puheenjohtajiston edustajana ryhmässä toimii Jussi Eväsoja .

Eveliina Syrjälä
Aleksi Karhu
Heli Hallivuori
Juulia Soidinaho
Ilkka Lehtonen
Valtteri Jussila
Saku Syväjärvi
Elena Mikkilä
Eerika Jouppila

Yksinyrittäjien verkostoryhmä
Yksinyrittäjien verkostoryhmän tehtävänä on yksinyrittäjien yhteisöllisyyden ja toiminnan edistäminen sekä toimia edunvalvonnan tukena yksinyrittäjiä koskevissa asioissa.
Ryhmän puheenjohtajana toimii Marja Nukala. Puheenjohtajiston edustajana ryhmässä toimii varapuheenjohtaja Matias Keskinen.

Marja Nukala
Arto Pihlaja
Kari Takamaa
Jouni Latva-Rasula
Mika Tenetz
Jussi Sihto
Esko Katila
Terhi Saarikoski
Katja Leppämäki

Ruoka-alan yrittäjien verkostoryhmä
Ryhmän tehtävänä on toimia edunvalvonnan tukena ruoantuotantoa ja ruoka-alaa koskevissa asioissa. Ryhmän toivotaan kirkastavan Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien vaikuttamistyötä ruoka-alalla ja vahvistavan käytännön toimenpiteitä alan yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi.
Ryhmän puheenjohtajana toimii Börje Norrgård ja puheenjohtajiston edustaja on Anne Niemi.

Börje Norrgård
Arja Raatikainen
Miia Keski-Nikkola
Timo Mäkinen
Hanna Yli-Kuha
Jorma Keijonen
Ville Lähteenmaa
Tarja Luoma
Hannu Uitto