6.9.2018 klo 06:15
Uutinen

Tästä korvauksesta et ehkä tiennyt – Harva työnantajayrittäjä on hakenut uutta etuutta

Perhevapaakorvausta on voinut hakea viime vuoden keväästä alkaen. Etuuden ensimmäisenä vuotena Kelasta haettiin vain hieman yli 10 000 perhevapaakorvausta. Kelan arvion mukaan suuri osa perhevapaakorvauksista on vielä hakematta.

Perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus, joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän palkallisesta äitiysvapaasta, jos se kestää vähintään yhden kuukauden. Korvaukseen ovat oikeutettuja työnantajat, joiden työntekijät ovat jääneet äitiysvapaalle 1. huhtikuuta 2017 tai sen jälkeen.Yrittäjä ei voi saada korvausta omista vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksistaan.

Perhevapaakorvaus voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa.

2. Työntekijälle on maksettu äitiysrahan tai adoptioäidin vanhempainrahan ajalta työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuvaa palkkaa vähintään kuukauden ajalta yhtäjaksoisesti. Jos äiti tekee kuukauden palkallisen äitiysvapaan ajalla työpäiviä, se katkaisee kuukauden maksujakson.

3. Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista. Työsopimuksen on kestettävä vähintään vuoden.

4. Työntekijän työaika on ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

5. Perhevapaakorvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa äidille palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

6. Vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä myös useammasta määräaikaisesta työsuhteesta, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

7. Perhevapaakorvausta voi hakea heti, kun palkkaa on maksettu vähintään kuukaudelta. Perhevapaakorvausta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

LYHYESTI

Korvauksen määrä: Perhevapaakorvaus on 2 500 euron suuruinen kertakorvaus. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen.

Milloin haetaan: Perhevapaakorvausta voi hakea heti, kun palkkaa on maksettu vähintään kuukaudelta. Perhevapaakorvausta on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Hakeminen: Perhevapaakorvausta haetaan työnantajan asiointipalvelussa.