Tatu Varpukari pullossa
17.3.2022 klo 20:31
Uutinen

Tatu meinasi juoda itsensä hengiltä – selvisi ja haluaa nyt auttaa myös muita selviytymään

Tatu Varpukarin syksyllä perustama yritys, Selvä Elämä Oy, kytkeytyy pitkälti hänen omiin kokemuksiinsa. Ja varsin karmaiseviin sellaisiin. Vielä nelisen vuotta sitten hän nimittäin kirjaimellisesti taisteli elämästään sairaalan teho-osastolla. Sinne hän oli päätynyt viimeisimmän puolen vuoden erittäin rajun juomaputken seurauksena. Tatun synkänpuoleinen tarina kerrottiin tähän saakka aiemmin tässä samassa osoitteessa. Sen voit käydä lukemassa tästä linkistä.

–Olen monessa kohtaa sanonut, että mulla oli monien mielestä varmaan tosi komea CV. Mutta kaikesta tästä huolimatta ylivoimaisesti laajin kokemus mulla on ryyppäämisestä ja kaikesta siihen liittyvästä, aloittaa Tatu Varpukari.

Hänen yritysideaansa ruokki hänen omakohtainen näkemyksensä siitä, että tietoisuus alkoholismista on edelleen huono, ja hoitovaihtoehdot ovat nekin melko vähissä. Tatu itsekin kokeili sekä työterveyttä että julkisen puolen päihdehuoltoa, mutta niistä ei apua ollut löytynyt.

Tatun mukaan alkoholismin hoidossa tyypillinen ongelma on se, että ongelma havaitaan liian myöhään ja että siihen puuttumiseen ei ole oikein keinoja. Itse asiassa työpaikoilla työntekijöiden alkoholismia siedetään juuri siitä syystä, että siihen ei uskalleta tahi osata puuttua.

– Tämä kaikki tarkoittaa, että monesti alkoholistien osalta päädytään pitkiin sairaslomiin, joten syyksi ei edes kirjata alkoholia, vaan esimerkiksi masennus, uupumus, unettomuus ja niin poispäin. Ne ovat toki ihan oikeita oireita ja syitä, mutta hyvin usein niiden juurisyynä on juuri alkoholi, mistä siis mieluummin vaietaan.

Taustalla AA

Maailman tunnetuin ja menestynein alkoholistien raitistaja, Yhdysvalloissa jo melkein sata vuotta sitten alkunsa saanut AA, ei sekään ollut Tatun tapauksessa se ratkaisu. Joskin mies myöntää, että AvoMinne, jonka avulla hän lopulta sai itsensä kuosiin, perustuu pitkälti juuri AA:n metodeihin.

– Tiedän, että AA on ollut monelle hyvä apu, ja arvostan suuresti sen kehittämää ohjelmaa. Toisaalta olen omakohtaisen kokemukseni perusteella melko vakuuttunut myös siitä, että kaikille se ei toimi. Vaikka kyse onkin vertaistuesta, johon myös oma menetelmäni perustuu, itse jäin esimerkiksi AA-palavereista kaipaamaan keskustelua, hän kertoo.

Avainasemassa vertaisvalmennus

Virallisesti Selvä Elämä merkittiin kaupparekisteriin 2. elokuuta viime vuonna. Konseptiaan yrittäjä kertoo hioneensa kuntoon tätä ennen aika tasan vuoden verran.

– Selvä Elämä on konsepti, jonka tarkoituksena on auttaa päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään sellaisella tavalla, mitä ei ole ennen tehty. Meidän konseptimme perustuu paitsi faktatietoon tästä sairaudesta myös vertaisvalmentajan tarjoamasta tuesta, Tatu tiivistää.

Perinteisestä päihdehoidon vertaistuesta Tatun kehittämä menetelmä eroaa siinä, että tukea tarjotaan ryhmän sijaan henkilökohtaisesti.

– Selvä Elämä -konsepti perustuu siihen, että alkoholiongelmasta kärsivä asiakas saa tuekseen henkilökohtaisen vertaisvalmentajan, siis itsekin raitistumiskokemuksen läpikäyneen henkilön, jonka kanssa omaa ongelmaa lähdetään sitten työstämään. Uskon, että vertaistuesta saadaan suurin hyöty silloin, kun kahdella ihmisellä on paljon muutakin yhteistä kuin vain päihdeongelma, Tatu huomauttaa.

Yrittäjälle tärkeää on ollut sekin, että valmennusta ei ehdoin tahdoin väännetä samaan muottiin liukuhihnatyönä, vaan pikemminkin se räätälöidään aina juuri tarkalleen kyseisen asiakkaan tarpeiden mukaan.

– Jokainen alkoholiongelma on yksilökohtainen, joten myös sen hoidon pitää olla yksilöityä, Varpukari tuumaa.

Tatu Varpukari sillalla
TATU HAKI raitistumisensa jälkeen jopa 200 kokemustaan vastaavaa työpaikkaa, mutta huonolla menestyksellä. Kun hän sitten itse todella pohti, mitä hän todella osaisi, päätyi hän lopputulemaan, jossa alkoholi oli yhtenä keskipisteenä. Koska Tatu oli kuitenkin selviytynyt alkoholismistaan, pystynyt raitistumaan ja jatkamaan elämäänsä tyytyväisenä, päätti hän yhdistää tämän kokemuksensa ja tietämyksensä aiempaan liike-elämäkokemukseen.

Toinen valmentaja aloitti vuodenvaihteessa

Perustuote on puolen vuoden mittainen vertaisvalmennus.

– Käytännössä tapaamisia on ensimmäisen kuukauden aikana kaksi kertaa viikossa ja myöhemmin sitten kerran viikkoon, hän kertoo. Kaikkiaan valmennuskertoja tulee noin neljäkymmentä. Tapaamiset voidaan sopia joko kasvotusten, tai sitten vaihtoehtoisesti etäyhteyden välityksellä. Varsinaisten tapaamisten lisäksi valmentaja toki on asiakkaan apuna tarpeen tullen koko valmennuksen ajan, Tatu kertoo.

Vuoden vaihteeseen asti Tatu on ollut itse kaikkien asiakkaiden henkilökohtainen valmentaja. Vuodenvaihteessa konseptissa aloitti täysipäiväisesti myös toinen valmentaja.

– Olen halunnut aluksi tehdä tätä työtä itse, jotta olen voinut samalla myös seurata, miten konsepti toimii ja tarpeen mukaan vielä kehittää sitä, Tatu sanoo.

Tatun tarkoitus onkin alusta alkaen ollut kerätä omakohtaisen päihdetaustan ja raitistumiskokemuksen omaavista henkilöistä eräänlainen valmentajapooli.

– Ideana on, että jokaiselle hoitoon haluavalle voidaan sitten löytää mahdollisimman ´vertainen´ valmentaja, joka pystyy paitsi samaistumaan asiakkaan elämään, myös puhumaan omakohtaisista kokemuksistaan ja sellaisista arjen ongelmista, joita asiaan liittyy.

Vuoden 2018 Tatua ei olisi tällä hoidolla hoidettu

Yrittäjä näkee itse palvelunsa kohderyhmänä sellaiset tyypit, joilla elämänhallinta on vielä ainakin jossakin määrin käsissään. Esimerkiksi hän itse olisi vielä 2010-luvun taitteessa ehdottomasti lukeutunut potentiaaliseksi asiakkaaksi, mutta sen loppuliukunsa aikana olisi tämänkaltaiselle interventiolle ollut jo liian myöhäistä.

– Me emme tällä hetkellä suoraan tarjoa lääketieteellistä osaamista, jota jo oikein huonoon kuntoon päässyt alkoholisti ehdottomasti aluksi tarvitsee. Toisaalta väitän, että meillä taas on tähän varhaisempaan vaiheeseen tarjolla osaamista ja tukea, jota esimerkiksi työterveydestä ei löydy.

Tatu Varpukari lähikuva
TATU VARPUKARI kertoo jättäneensä työnhaut sikseen ja keskittyvänsä nykyiseen toimintaansa sataprosenttisesti. Syitä on useita.
– Tässä yhdistyy niin monta asiaa hyvällä tavalla. Ensinnäkin minulla on halu auttaa ihmisiä, jotka tämän ongelman kanssa joutuvat taistelemaan. Alkoholismin koko kurjuuden läpikäyneenä minulla on tieto ja ymmärrys siitä, kuinka vähän tästä ongelmasta edelleen tiedetään ja kuinka vähän sitä ymmärretään.

Kova prosentti

Toistaiseksi Tatulla on ollut 14 valmennettavaa, ja onnistumisprosentti on varsin hyvä. Heistä raittiina on pysynyt 13, mikä alkoholismin hoidossa on erinomainen prosenttiluku.

Se ehkä hieman yllättää, että Tatun tähänastiset asiakkaat ovat jakautuneet lähes tasan molempiin sukupuoliin. Yleisesti ottaen alkoholismi kun on tänäkin päivänä vahvemmin miesten kuin naisten sairaus. Nuorin valmennettavista on ollut 30-vuotias ja iäkkäin miltei 80-vuotias. Yrittäjän asiakkailta saama palaute on ollut järjestäen positiivista. Aika usea asiakas on puhunut elämän pelastamisesta ja silmien aukaisusta.

– Lisäksi paljon on tullut kiitosta siitä, että tässä valmennuksessa on saanut konkreettisia työkaluja raittiina elämiseen, hän kertoo.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 8.3.2022

Ville Kulmala
Ville Kulmala