12.3.2019 klo 09:18
Uutinen

”Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja ja luovaa ajattelua” – Tarjolla löytöretki Lapin julkisiin hankintoihin

Rovaniemellä järjestettävän hankintaseminaarin KeyNote Speaker on Pata Degerman, joka on Suomen valovoimaisin löytöretkeilijä. Degerman on matkustanut lukemattomia kertoja maailman tuntemattomiin kolkkiin, mutta tulee toukokuussa Rovaniemelle kertomaan riskien ottamisesta pohjoisissa olosuhteissa; innovaatioista tuntemattomaan valmistumisessa ja vähähiilisyyden merkityksestä tulevaisuudellemme.

Löytöretkillä ja hankintaprosesseilla on yhteistä etenkin valmistelun tärkeydessä ja yhteistyön keskeisyydessä. Hyvää hankintaa ei voida tehdä yksin kuten vaativiin olosuhteisiinkaan ei lähdetä seikkailemaan yksin. Pata Degerman on tottunut kohtaamaan tuntemattomia asioita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja ja luovaa ajattelua. Tätä samaa halutaan myös Lapin hankintoihin.

Pata Degermanin vangitsevaa puhetta yrittäjyydestä ja yhdessä tekemisestä kuuntelisi mielellään koko päivän, mutta ohjelmassa on useita kiinnostavia puhujia, joiden ansiosta kuulijoille muodostuu ajankohtainen kuva Lapin hankintojen kehittämisen tilasta.

Katja Kaunismaa Kideveltä esittelee myös yrittäjille suunnatun hankintaoppaan, johon on koottu konkreettisia esimerkkejä alueellista elinvoimaisuutta vahvistavista hankinnoista ja käytännön opastusta PK-yritysmyönteisten hankintojen toteuttamiseen. Hankintaopasta kirjoittaa PTC Services Oy ja se valmistuu kevään 2019 aikana.

Tiina Talala Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiltä on KEINO muutosagentti, joka auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. KEINOn tavoitteena on auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan, edistää julkisen hankinnan aktiivista käyttöä johtamisen välineenä ja lisätä kestävyystavoitetta. Tiina kertoo julkisista hankinnoista johtamisen välineenä.

HTM Sanna-Kaisa Kaikkonen työskentelee hankintakoordinaattorina Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa. Laajennushankkeessa Sanna-Kaisan vastuulla on tilaajan hankinnat. Sanna-Kaisalla on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista julkisista hankinnoista ja hankintatoimen kehittämisprojekteista niin tilaajan kuin tarjoajan puolelta. Sanna-Kaisa on työskennellyt ennen Lapin sairaanhoitopiiriä Kuopion seudun hankintatoimessa (nyk. Sansia Oy), Hansel Oy:ssä ja tarjouspäällikkönä Lekolar Printel Oy:ssä. Tarjouspäällikkönä Sanna-Kaisa sai vahvan kokemus ranskalaisista urakoista. Sanna-Kaisan mielestä hankinnat tulisi ymmärtää laajana kokonaisuutena, jossa kilpailutusprosessi on ainoastaan yksi vaihe onnistuneesta hankinnasta. Sanna-Kaisa esittelee hankintaseminaarissa Lapin ensimmäisen allianssikilpailutuksen ja kertoo hankintojen toteuttamisesta Rovaniemen suurimmassa rakennusurakassa.

Jussi Pyykkönen PTC Serives Oy:stä esittelee miten hankintadataa voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Hankintojen hallitseminen edellyttää tietoa hankintojen määristä, arvoista, tyypeistä ja riskeistä. Jussi avaa millaista aineistoa hankintatalouden johtaminen edellyttää ja millaisia tuloksia vaivannäkö mahdollistaa.

Lapin hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus on julkisten hankintojen kehittäjä, jolla on kokemusta niin valtion (Poliisihallitus), kuntien (Lappi), kuntayhtymien (sairaanhoitopiiri) kuin Puolustusvoimienkin hankintaprosesseista. Hankinta-asiamiehenä Susanna-Sofia päivittäin auttaa sekä yrittäjiä että hankintayksiköitä laadukkaiden hankintojen toteuttamisessa. Susanna-Sofia kertoo millaisista haasteista Lapin kunnat ja yritykset ovat kuluneen vuoden aikana raportoineet ja miten maakunnan hankintaosaamista on edistetty. Markkinavuoropuhelujen käymisen tärkeys korostuu hankintojen monimutkaistuessa ja useat kunnat ovat havainneet, että hankintaohjeiden lisäksi koko hankintaprosessi kaipaa sparrausta.

Hankintaseminaari
Aika 8.5.2019 klo 9 – 16
Paikka Santa´s Hotel Santa Claus, Rovaniemi
Yhteyshenkilö

Susanna-Sofia Keskinarkaus

Ilmoittaudu Tästä!