Teiden talvikunnossapito huolestuttaa
Kuva: Getty Images
26.1.2023 klo 09:35
Uutinen

Teiden kunto ottaa jo kunnolla aivoon rekkojen ratissa – Kuljetusala: ”Talvihoito katsottava epäonnistuneeksi”

SKALin mukaan tienhoidon nykytilanne ei ole hyväksyttävä.

Kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvoja SKAL on tehnyt kuljetusyrityksille kyselyn kotimaan maanteiden talvihoidosta. Sen mukaan yli puolet on sitä mieltä, ettei pääteiden talvikunnossapito ole riittävän hyvällä tasolla. Yrittäjät ovat aikaisemmin ilmaisseet halunsa nostaa määrärahoja teiden kunnossapitoon.

Tienhoidolliset ongelmat korostuvat pääteiden ulkopuolella. Näiden tieosuuksien kohdalla lähes 80 prosenttia pitää kunnossapitoa riittämättömänä, kertoo SKALin kysely.

Suurin tyytymättömyys pääteiden talvihoidossa kohdistuu liukkauden torjuntaan. SKALin mukaan tulokset kertovat riittämättömästä ennakoinnista. Raskas kalusto kärsii esimerkiksi lumesta, joka aiheuttaa tien pinnan epätasaisuuksia ja vaikeuttaa raskaan kaluston liikennöintiä.

– Kun päätie ei ole tienhoidollisista syistä ammattiliikenteen käytettävissä, on talvihoito katsottava epäonnistuneeksi, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

”Talvi ei saa yllättää tässä maassa”

SKALin kuljetusbarometrin mukaan tiestön kunto ja sääolot haastavat sekä ammattikuljettajia tien päällä että talvikunnossapitoa tekeviä tienpitäjiä ja urakoitsijoita. Kuljetusten aikataulupaineet ovat kovat, eikä ammattiliikennettä säätelevä joustamaton ajo- ja lepoaikalainsäädäntö tunne haastavia kelioloja.

– Poikkeukselliset sääolot ovat haaste, mutta talvi ei saa yllättää tässä maassa, vaan kunnossapitoa pitää kehittää vastaamaan vallitsevia oloja. Kysymys on myös huomattavasti kustannuksista, Kujala jatkaa.

Huonokuntoinen tiestö lisää SKALin mukaan kuljetusyritysten kustannuksia. Sohjoinen tie kasvattaa polttoaineen kulutusta. Kyselyn mukaan kolmannes vastaajista kertoo polttoaineen kulutuksen kasvaneen huonokuntoisen tiestön seurauksena. Samalla ajoajat pitenevät, jolloin kuljettajilla on vaikeuksia noudattaa ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä. Kalustoon liittyen vauriot ovat lisääntyneet.

Päällystysmäärät laskevat edelleen

SKALin mukaan tiestön talvihoito ei vastaa viranomaisen määrittelemää ja tilaamaa vähimmäislaatutasoa.

– Tienhoidon laadunvalvontaa on parannettava, ja siinä on hyödynnettävä erilaisia digitaalisia välineitä ja ennakoinnin on oltava kunnossa kautta Suomen, SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala sanoo.

SKAL huomauttaa, että Suomen tiestöllä on paljon korjausvelkaa ja tiet rapistuvat tällä hetkellä ennätysvauhtia. Päällystysmäärät jäivät viime kesänä alhaiselle tasolle. Väylävirasto on ennakoinut, että ensi kesänä tilanne on vielä huonompi. Haasteita on aiheuttanut päällystyskustannusten kallistuminen. 

Säätila lisää vaurioriskiä

Tammikuun säätila on lisännyt riskiä teiden routavaurioille. Väylävirasto kertoi aikaisemmin tammikuussa, että runsaat sulamisvedet ja sateiset säät ovat aiheuttaneet päällystevaurioita erityisesti eteläisen Suomen vilkasliikenteisellä päätieverkolla. Viraston mukaan asfaltissa olevien reikien paikkaus on haastavaa märissä olosuhteissa.

Lauha ja sateinen sää sekä sulamisvesien suuri määrä ovat aiheuttaneet päällysteiden reikiintymistä erityisesti Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen päätieverkolla.

– Runsaat vesisateet vaurioittavat herkästi pakkasten jäljiltä hauraita asfalttipäällysteitä, jos vesi pääsee päällysteen alle esimerkiksi verkkomaisen halkeaman kautta. Kun reikiintyminen pääsee alkuun, vaurioitunut kohta voi kasvaa nopeastikin, Väyläviraston teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola kertoo viraston tiedotteessa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen