Teiden kunnossapito
10.1.2023 klo 12:38
Uutinen

Yrittäjägallup: Teiden kunnossapitoon lisää rahaa vaikka muualta leikaten

Teiden kunnossapitoon tarvitaan lisää rahaa, vaikka tämä tarkoittaisi leikkauksia muista julkisen talouden menoista. Näin vastaa kaksi kolmesta pk-yrityksestä tuoreessa Yrittäjägallupissa.

– Parempi tiestön kunto parantaisi monen yrityksen mahdollisuuksia toimia. Autoilua verotetaan raskaasti, joten teiden pitäisi olla paremmassa kunnossa, sanoo Suomen Yrittäjien liikennepoliittinen asiantuntija Emma-Stina Vehmanen.

Yrittäjägallupiin vastanneista teollisuusyrityksistä jopa 80 prosenttia on valmis tiestön parempaan kunnossapitoon, vaikka se vaatisi muualta leikkauksia. Tiestön kuntoon olivat valmiita satsaamaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen yrittäjät.

– Tulos vastaa hyvin sitä palautetta, jota saamme yrittäjiltä ympäri Suomea. Tieverkon monin paikoin heikko kunto ja ruuhkaisuus hidastavat ihmisten ja tavaroiden liikkumista ja on jopa turvallisuusriski, Vehmanen sanoo.

Vain 13 prosenttia pk-yrityksistä vastustaa lisäpanostuksia tieverkkoon, vaikka tämä tarkoittaisi leikkauksia muualta.

Raidepanostuksiin suhtaudutaan kriittisemmin. Niitä vastustaa 43 prosenttia pk-yrityksistä, jos ne tarkoittaisivat leikkauksia muista julkisista menoista.

Yrityksiltä kysyttiin myös, minkälaiset liikennepanostukset edistäisivät parhaiten yrityksen toimintaedellytyksiä. Eniten toivotaan tiestön kunnon parantamista (50 prosenttia) ja joukkoliikenteen tarjonnan lisäämistä (21 prosenttia).

Lisää tarjontaa joukkoliikenteeseen

­– Yritykset eivät koe joukkoliikenteen vastaavan niiden liikkumistarpeisiin. Yrittäjägallupin vastaajista vain 25 prosenttia käyttää joukkoliikennettä matkustaessaan asiakastapaamisiin, sanoo Yrittäjien asiantuntija Emma-Stina Vehmanen.

Erot joukkoliikenteen käytössä ovat odotetusti selkeitä maantieteellisesti ja toimialoittain vertailtuna. Pääkaupunkiseudulla 46 prosenttia yrityksistä hyödyntää joukkoliikennettä asiakkaiden luo liikuttaessa.

Eniten joukkoliikennettä hyödynnetään asiantuntijapalveluissa (40 %) ja vähiten rakentamisessa (11 %). Joukkoliikenteen houkuttelevuutta pk-yrityksissä vähentävät erityisesti aikataulut (50 % vastaajista) ja tarjonnan vähäisyys (47 %).

– Julkisen liikenteen tulisi kehittyä niin, että yhä useampi pk-yritys voi siirtyä sen käyttäjäksi. Hyvin toimiessaan joukkoliikenne on vähäpäästöinen ja kohtuuhintainen kulkutapa, joka mahdollistaa tehokkaan työskentelyn matkan aikana, Vehmanen jatkaa.

Yksi tapa parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä olisi aidon kilpailun mahdollistaminen henkilöjunaliikenteessä, Vehmanen ehdottaa.

Näin tutkittiin

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuslaitos Kantar.
Tiedonkeruu tehtiin 22.11.–30.11.2022. Tutkimukseen vastasi 1 027 pk-yrityksen edustajaa.
Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus