4.8.2017 klo 07:02
Uutinen

Tekoja Satakunnan ja yrittäjyyden puolesta

Satakunnan Yrittäjien ajamat asiat ovat edenneet alkuvuonna. Kuntavaaleissa yrittäjäehdokkaat menestyivät hyvin, ja Satakunnan Yrittäjät teki vaikuttavaa yhteistyötä yhdessä paikallisyhdistysten kanssa.

–Kerroimme yrittäjyyden merkityksestä kunnille ja kannustimme yrittäjiä ehdolle ja äänestäjiä äänestämään yrittäjää. Kuntavaaleissa onnistuimme hyvin: maakunnan kuntien valtuustoissa 28 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen sanoo.

–Kuntapomojen kanssa teimme yhteisen seminaarimatkan Ouluun Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaariin. Tapaamisen teemana oli elinvoimaisen kunnan kehittäminen.
Maakuntauudistustyössä olemme olleet aktiivisesti mukana ja tuoneet siellä esiin eri työryhmissä valinnanvapauden merkitystä sote-uudistuksessa. Olemme korostaneet myös yrityspalvelujen toimivuuden tärkeyttä sekä sitä, että palvelua on oltava saatavilla yrityksen koko elinkaaren eri vaiheissa. Kannustimme ja puolsimme Satakuntaa myös uudistuksen pilottimaakunnaksi.

Tiivis yhteistyö kansanedustajien kanssa

Satakunnan Yrittäjät tapasi keväällä maakunnan kansanedustajat ja edustajien nimikkoyrittäjät. Keskusteluja käytiin valinnanvapauden roolista sote-uudistuksessa sekä pienten yritysten mahdollisuudesta tarjota palveluja jatkossa. Lisäksi käytiin läpi kasitien mahdollisuuksia saada tulevaisuudessa neljä kaistaa Pori–Rauma-välille. Myös alkoholilain muutostarpeet puhuttivat.

SuomiAreena-viikolla keskustelimme useiden päättäjien kanssa. Olimme myös mukana presidenttiparin maakuntavierailussa yhdessä maakuntajohdon ja Porin kaupungin johdon kanssa. Tapaamisessa kävimme läpi maakunnan menestystekijöitä, vahvuuksia sekä elinkeinoelämän haasteita, Markku Kivinen sanoo.

Yritykset kasvuun

Satakunnan Yrittäjät kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tekemällä yhteistyötä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa Growing Your Business -hankkeessa. Hanke järjestää yrityksille kasvuseminaareja sekä kohtauttaa yksityisiä kasvu- ja kansainvälistymiskonsultteja yritysten kanssa. Näiden tapaamisten avulla haetaan yritykselle kasvumahdollisuuksia. Yhdistys oli yhtenä järjestäjänä myös kevään aikana järjestetyssä Satakunnan Kasvuopen 2017 -kisassa.

Lisäksi järjestimme yrittäjille useita ajankohtaisia digialan koulutuksia ja neuvoimme yrityksiä sukupolven- ja omistajanvaihdosasioissa sekä laki-, työsuhde- ja verotusasioissa. Uutta käytännön apua tarjoamme yrittäjille hankintaneuvonnan kautta. Syksyllä aloitamme koko maakunnan kattavan mentoripalvelun, josta yrittäjä voi valita tarvitsemansa mentorin verkkosivujen kautta.

Positiiviset yrittäjätarinat esiin

Markku Kivisen mukaan talouden kehitys on ollut positiivista kevään aikana myös Satakunnassa.

– Olemme tuoneet esiin kannustavia yrittäjä- ja yritystarinoita, jotka valottavat Satakunnan elinkeinoelämän monipuolisuutta sekä menestymisen eväitä. Alkuvuoden aikana olemme kertoneet 103 positiivista yrittäjätarinaa Satakunnan Yrittäjä -lehdessä ja Alma Median digitaalisissa yrittäjäuutisissa.

Yrittäjäjärjestö pk-yrittäjän asialla

Suomen Yrittäjät on valtakunnan tasolla vaikuttanut useisiin muutoksiin, jotka olisivat hankaloittaneet pk-yrittämistä. Suomen Yrittäjien alkuvuoden tärkeimpiin saavutuksiin kuuluu mm. se, että osinkoverotusta ei kiristetty. Yritysverotuksen asiantuntijaryhmä esitti osinkoverotuksen yrittäjähuojennuksen merkittävää leikkausta listaamattomissa yhtiöissä. Tätä Suomen Yrittäjät vastusti voimakkaasti ja hallitus vahvisti, ettei se toteuta osinkoverotuksen kiristyksiä.

Noin vuosi sitten voimaan tullut asuntolainojen lainakattoa koskenut laki on huolestuttanut sellaisia yrityslaina-asiakkaita, joilla lainan osavakuutena on ollut yrittäjän oma asunto. Suomen Yrittäjät ryhtyi selvittämään ongelmaa Finanssivalvonnan kanssa. Lopputuloksena on, että 1.10. lähtien pankit muuttavat lainaehtoja siten, että yrityslaina rasittaa pääasiassa muita vakuuksia kuin yrittäjän omaa asuntoa.

Hallitus valmisteli veneille ja moottoripyörille uutta veroa. Tämä olisi vaikuttanut laajasti veron kohteena olevien kulkuvälineiden kysyntään. Myös matkailuelinkeinoille ja kulkuvälineiden ammattilaiselle käytölle vero olisi merkinnyt uutta yritystoiminnan kustannusta. Suomen Yrittäjät vaati verosta luopumista elinkeinotoiminnan haittojen vuoksi ja hallitus päätti lopulta luopua veron käyttöönotosta esitetyn perusteella.

(Suomen Yrittäjien tiedote > Mitä saimme aikaan pk-yrittäjien puolesta alkuvuonna 2017?)