13.3.2020 klo 08:59
Uutinen

Tervehdys

Suomessa toteutetaan julkisia hankintoja noin 35 miljardilla eurolla vuosittain. Myös meillä Etelä-Savossa kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisten toimijoiden toteuttamat hankinnat tarjoavat pienille ja keskisuurille yrityksille merkittävästi liiketoiminnan ja kasvun mahdollisuuksia ja niillä on huomattava aluetaloudellinen merkitys.

Pk-yritysten kannalta merkittävää on se, että hankinnat on jaettu riittävän pieniin osiin. Tämä siksi, että yrityksillä olisi kapasiteettia vastata hankintailmoitukseen. Hankinnan valmisteluvaiheessa ja varsinkin isompien hankintojen kohdalla on syytä suosia markkinavuoropuhelua, jolloin markkinoilta ja potentiaalisilta tarjoajilta saadaan neuvoja ja näkökulmia hankintamenettelyyn. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kunnissa ollaan ajoissa liikkeellä ja hankinnan valmisteluun satsataan riittävästi.

Markkinoita voi luoda pk-yrityksille kilpailuttamalla entistä enemmän ja avoimemmin myös niitä ns. pienhankintoja, jotka jäävät kynnysarvojen alle. Eteläsavolaisissa kunnissa on tämän osalta tehty jo hyvää työtä, mutta sitä on syytä jatkaa.

Julkisissa hankinnoissa on kyse kuntien ja kuntayhtymien omistajaohjauksesta, joka tulee ulottaa myös kuntien omistamiin yhtiöihin. Uusia innovaatioita ja elinvoiman edellytyksiä mahdollistetaan hankintojen kautta.

Suomen Yrittäjät julkaisi helmikuussa Elinvoimaa hankinnoista -oppaan, jossa esitetään ratkaisuja julkisten hankintojen kehittämiseksi. Lisäksi hankintaneuvontaa sekä hankintayksikölle (kunta) että yrittäjille Etelä-Savossa antaa Ilkka Liljander ( ilkka.liljander@mikseimikkeli.fi, 044 794 5695).

Hyvää kevättä kuntapäättäjille ja rohkeutta kehittää hankintapolitiikkaa!

Niina Kuuva
aluejohtaja