23.5.2017 klo 08:02
Uutinen

Tervetuloa Jyväskylän kaupungin hankintailtaan

Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen järjestävät Jyväskylän kaupungintalon juhlasalissa 30.5.2017, klo 16.30–19.00 kaupungin hankintaillan.

Hankintaillalla on pitkät perinteet kaupungin ja alueen yrittäjien yhteistyön tiivistämisessä, niitä onkin järjestetty pidemmän aikaa jo kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Viimeaikoina illoissa on esitelty myös tytäryhtiöiden hankinnat, josta on saatu yrittäjien puolelta runsaasti kiitosta.

Tilaisuudessa tullaan esittelemään kaupungin eri toimialojen ja kaupungin yhtiöiden tulevia hankintoja. Ajankohtaisosuudessa kuullaan käytännönläheistä ohjeistusta paljon ihmetystä aiheuttaneen ESPD-lomakkeen* täyttämisestä sekä hankintasopimuksiin mahdollisesti sisältyvistä työttömien työnhakijoiden työllistämisvelvoitteista ja yritysten tueksi työllistämiseen saatavilla olevista palveluista.

Pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa monelle kunnalle suuria kustannuksia

Viimeaikoina kunnat ovat sisällyttäneet kilpailutuksiin velvoitteita tai suosituksia pitkäaikaistyöttömien ja muiden erityisryhmien työllistämiseen.

– Osa yrityksistä on työllistänyt sosiaalisin perustein työntekijöitä ja pitävät kyseessä olevaa työllistämistä imagotekijänä. Mikäli kilpailutuksissa on mahdollista saada lisäpisteitä esim. pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä, se on ok, mutta jos se on velvoite ja sanktioitu, niin asia on vähän kyseenalainen tai ainakin haasteellinen, toteaa Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen.

Hankinta-asiamiehen mukaan keskeistä yritysten kannalta on ottaa tarjouksen hinnoittelussa huomioon mahdolliset kustannusvaikutukset palvelutuotantoon tai lopputuotteen hintaan.

– Hyvin toteutettuna esim. pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä hyötyvät kaikki osapuolet. Jyväskylässä erään menossa olevan kilpailutuksen teknisessä vuoropuhelussa kysyttiin yritysten halukkuutta/kiinnostusta aiheeseen liittyen ja kaikki yritykset suhtautuivat asiaan myötämielisesti, summaa Puttonen.

Hankintailta on maksuton ja siihen ovat tervetulleita kaikki kaupunkikonsernin hankinnoista kiinnostuneet yrittäjät ja muut toimijat. Asiantuntijoina paikalla ovat kaupungin kilpailuttamispalveluiden edustus, kaupungin toimialojen laaja edustus sekä Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen. Illan puheenjohtajana toimii hankintajohtaja Marjo Laine.

*ESPD eli yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on vakiomuotoinen asiakirja, jolla tarjoajat vakuuttavat, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset ja niillä ei ole poissulkemisperusteita. ESPD on siis yrityksen taloudellisesta asemastaan, valmiuksistaan ja soveltuvuudestaan julkiseen hankintamenettelyyn laatima selvitys.

Lue lisää Jyväskylän kaupungin hankinnoista www.jkl.fi/hankinnat

Lisätietoja:

Katri Liimatainen
hankintapäällikkö
katri.liimatainen@jkl.fi
p. 014 266 1410

Veli Puttonen
Keski-Suomen hankinta-asiamies
veli.puttonen@yrittajat.fi
p. 0500 646 793