7.2.2018 klo 14:15
Uutinen

Tiedätkö jo tulorekisterin? Verottaja järjestää verkkoseminaarin torstaina 8. helmikuuta

Työnantajien tulee ottaa tulorekisteri käyttöön vuoden 2019 alussa. Verohallinto järjestää verkkoseminaarin tulorekisteristä torstaina 8. helmikuuta.

Tulorekisterin tietoja käyttävät Verohallinnon ja Kelan lisäksi työeläkevakuuttajat, työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat, Koulutusrahasto, ELY-keskukset, kunnat ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Hanke koskee kaikkia työnantajayrittäjiä.

Yksi tulorekisterin keskeisistä periaatteista on ilmoittamisen reaaliaikaisuus. Tiedot tulorekisteriin tultaisiin ilmoittamaan pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa suorituksen maksupäivästä.

Palkkatiedot ilmoitetaan 1. tammikuuta 2019 lähtien tulorekisteriin heti maksutapahtuman yhteydessä. Tulorekisteri korvaa nykyisin muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain: 1. tammikuuta 2019 alkaen palkkatiedot ja 1. tammikuuta 2020 alkaen etuus- ja eläketiedot.

Tietoa osoitteessa www.tulorekisteri.fi

Kela-asiointikin helpottuu

Tulorekisteri helpottaa sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaan asiointia Kelan kanssa. Samalla Kelan toiminta tehostuu ja hakemusten käsittely nopeutuu, kun sekä tulotiedot että vuodesta 2020 myös etuustiedot saadaan suoraan tulorekisteristä.

Kelassa tulorekisteriin valmistautuminen tuo muutoksia työnantajan asiointipalveluun. Esimerkiksi vuoden 2018 kuluessa työnantajan asiointipalvelu alkaa hyväksyä päiväraha-asioissa vain yhden tilinumeron Y-tunnusta kohti. Muutosta helpottaa se, että useimmat organisaatiot ovat jo nyt ilmoittaneet vain yhden tilinumeron. Ajankohtaisista muutoksista kerrotaan työnantajien kela.fi-sivuilla ja Työnantajainfo-uutiskirjeessä.

Kun tulorekisterissä on riittävästi tietoja palvelusuhteista, palkoista ja etuuksista, Kela voi monissa tapauksissa ratkaista esimerkiksi päiväraha-asiat ilman työnantajalta erikseen pyydettäviä liitteitä tai lisäselvityksiä.

Verohallinto järjestää verkkoseminaarin tulorekisteristä 8. helmikuuta. Verkkoseminaari on pääasiassa tilitoimistoille ja työnantajille. Lähetystä voi seurata osoitteessa mediaserver.fi/live/vero. Lisätietoja tulorekisteri.fi. Tilaisuuden voi katsoa tallenteena 9. helmikuuta alkaen.

toimitus(at)yrittajat.fi