5.7.2019 klo 14:02
Uutinen

Tiesitkö tätä? Näillä ehdoilla voit kajota osakeyhtiön tilillä olevaan osakepääomaan

Heinäkuun alusta voimaan astunut lakimuutos ei koske tapauksia, joissa osakepääoma halutaan nostaa yrityksen tililtä jälkikäteen.

Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen 2 500 euron alkupääomaa ei enää vaadita osakeyhtiön perustamiseen. Osakepääomavaatimuksen poistaminen merkitsee myös sitä, että jo ennen 1.7.2019 rekisteröidyn yhtiön osakepääoma voidaan alentaa nollaan euroon. Tällöin on kuitenkin noudatettava osakeyhtiölain säädöksiä osakepääoman alentamisesta. Ennen muutoksen voimaantuloa osakepääomaa voitiin alentaa vain vähimmäisosakepääomaan (2 500 euroa) asti.

Suomen Yrittäjien yrityslainsäädännön asiantuntija Marjut Viding muistuttaa, että vaikka 2 500 euron osakepääomavaatimus poistettiin laista, osakeyhtiölain säännöksiin osakepääoman alentamisen menettelystä ei tehty muutoksia.

– Yrityksen osakepääomaa ei siis voi siirtää yrittäjän tilille ilman, että osakeyhtiölain säännöksiä noudatetaan. Osakepääoman alentaminen edellyttää edelleen mm. yhtiökokouksen päätöstä, velkojainsuojamenettelyn noudattamista ja kaupparekisteri-ilmoitusta Patentti- ja rekisterihallitukselle, Viding huomautaa.

Nämä syyt kelpaavat

Osakepääoman alentamisen syiksi kelpaavat lain mukaan osakepääoman jakaminen, sen alentamisesta varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääoman käyttäminen sellaisen tappion välittömään kattamiseen, johon vapaa oma pääoma ei riitä. Kukin toimenpide vaatii yhtiökokouksen päätöksen.

– Yhtiön velkojilla on oikeus vastustaa alentamista, jos osakepääoman alentamismäärää ei käytetä tappion kattamiseen. Tällöin on yhtä aikaa kaupparekisteri-ilmoituksen tekemisen kanssa haettava kuulutuksen antamista yhtiön velkojille. Osakepääoman alentaminen toteutuu, jos yhtiön velkoja ei ole vastustanut alentamista tai velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan, Viding selvittää.

Osakepääoman alentaminen astuu voimaan rekisterimerkinnällä. Alentaminen tai poistaminen edellyttää myös yhtiöjärjestyksen muutosta, jos yhtiöjärjestyksessä on määräys osakepääoman vähimmäismäärästä.

– Osakepääoman alentamisen yhteydessä on huomioitava, että valtaosalla osakeyhtiöistä osakkeilla on edelleen nimellisarvo. Jos osakepääoma alentamisen jälkeen on pienempi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeiden nimellisarvolla, on alentamispäätöksen yhteydessä myös joko alennettava osakkeiden nimellisarvoa tai vähennettävä osakkeiden lukumäärää mitätöimällä osakkeita sekä tehtävä näiden osalta tarpeelliset yhtiöjärjestyksen muutokset, Viding jatkaa.

Osakepääoman alentaminen rinnastuu verotuksessa osakkeiden luovutukseen ja alentamismäärää verotetaan henkilön mahdollisena luovutusvoittona, ei osinkona.

Lue lisää osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistumisesta täältä.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi