9.8.2017 klo 12:02
Uutinen

Tietoa yrittäjyydestä ja asiakasosaamisesta SASKYn opettajille

Yhä useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä. Siksi on tärkeää, että opiskelijat saavat tietoa yrittäjyydestä ja asiakasosaamisesta. Nyt tätä tietoutta on tarjolla SASKY koulutuskuntayhtymän opettajille.

SASKY koulutuskuntayhtymän opettajat saavat näkökulmia yrittäjyyteen ja asiakasosaamiseen 10.8. käynnistyvässä koulutuksessa. Kolmiosaisessa koulutuksessa keskitytään erityisesti opettajien asiakaspalvelu- ja myyntiosaamisen vahvistamiseen. Sitä kautta herätetään opiskelijoiden kiinnostusta myyntitaitoja ja asiakaskohtaamisia kohtaan. Koulutuksen järjestävät Suomen Yrittäjät, Pirkanmaan Yrittäjät ja SASKY koulutuskuntayhtymä.

Asiakasosaaminen koskettaa opettajaa myös päivittäisessä arjessa.

– Asiakaspalvelun ja myynnit teemat ovat tämän hetken keskeisiä koulutushaasteita, koulutuspäällikkö Riina Sunila Vammalan ammattikoulusta kertoo.

– Opiskelijoiden ohjaus ja omien polkujen löytyminen ja luominen ovat puhtaasti asiakaspalvelua, jonka kohteena on ammattiin opiskeleva nuori tai aikuinen. Tämä vaati myös opetus-ja ohjaushenkilöstöltä osaamista niin erilaisten polkujen esittelemiseen kuin opiskelijan kohtaamiseen tärkeänä asiakkaana.

Opettajat tutustuvat alueen yrittäjiin

Koulutus jatkuu syksyllä, kun joukko opettajia jalkautuu alueen yrityksiin hakemaan tietoa yrittämisestä ja asiakasosaamisesta. Marraskuussa järjestettävässä työpajassa puretaan yritysvierailujen antia ja saadaan reseptejä myyntityöhön.

Suomi tarvitsee yrittäjiä ja opiskelijat tietoa yrittäjyydestä

Koulutukset toteutetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemän miljoonan euron lahjoituksen avulla. Alhopuro teki lahjoituksen, koska hän koki, että Suomi tarvitsee nyt kipeästi uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

– Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että nuorilla on valmiudet ja halu ryhtyä yrittäjäksi. Kouluopetus on niiden luomisessa avainasemassa, Alhopuro perusteli lahjoitusta.

Valtakunnallinen hanke kestää kolme vuotta. Koko hankkeen aikana koulutukset tulevat tavoittamaan yli 7000 lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368, paivi.ojala@yrittajat.fi