11.12.2020 klo 12:22
Uutinen

Tietoiskuja kustannustuki kakkosesta verkossa – Tutustu hakemuksen tekoon etukäteen ja ilmoittaudu mukaan

Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman tietoiskun kustannustuesta. Mitkä ovat hakemisen kriteerit ja mihin tukea voi saada? Miten hakeminen tapahtuu? Saat tietoiskussa vastaukset näihin ja muihin yleisimpiin kysymyksiin.

Webinaarin aikana on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Puhujina on Valtiokonttorin asiantuntijat, jotka antavat konkreettista neuvontaa ja opastusta siitä, kuinka kustannustukea haetaan. Puhujiksi tulevat palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma ja kehityspäällikkö Tuuli Karjalainen Valtiokonttorin kustannustuen hankkeesta.

Kustannustuki II:sta järjestetään tammikuun alussa yhteensä neljä samansisältöistä tietietoiskua. Ajankohdat 7. tammikuuta 2021 kello 9-10 ja kello 15-16 sekä 8. tammikuuta 2021 kello 9-10 ja kello 15-16.

Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointikanavan kautta. Tietoiskut tallennetaan ja lisäämme tallenteen Yrittäjien koronasivulle viimeistään 11. tammikuuta 2021 alkavalla viikolla.

Haku pyritään saamaan auki 21. joulukuuta 2020. Valtiokonttori vahvistaa haun avautumispäivän 18. joulukuuta 2020. Hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun.

Toimialarajoitusta lievennetään

Kuuluminen tiettyyn toimialaan ei ole ehdoton edellytys tuen saamiselle vaan tukea voi hakea myös harkinnanvaraisin perustein. Valtioneuvosto antaa asetuksen kustannustuen toimialoista 18. joulukuuta.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan toimialan liikevaihdon laskua.

Yritys voi hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Lue lisää: Kustannustuen toisen kierroksen haku käynnistyy ennen joulua – Toimialarajoitusta lievennetään

Harkinnanvaraisen tuen myöntämisen perusteena voi olla rajoitusten vaikutukset liiketoimintaan – Huolehdi nämä asiat kuntoon jo ennen hakemista

Miten yrittäjä voi osoittaa olevansa oikeutettu tukeen harkinnanvaraisessa menettelyssä?

– Tällöin yrityksen tulee osoittaa, että sen liikevaihdon lasku johtuu nimenomaa koronapandemiaan liittyvistä syistä. Esimerkiksi viranomaismääräyksien tai rajoitusten vaikutukset yrityksen toimintaan voidaan katsoa perusteiksi myöntää tukea harkinnanvaraisesti. Harkinnanvaraisia kriteerejä on mahdollista tulkita aiempaa joustavammin ja myös kustannustukihakemusta on kehitetty harkinnanvaraisten kriteerien ilmoittamiseksi, Valtiokonttorin Kansalaispalveluiden palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma kertoo.

Yrittäjän kannattaa tutustua ennen hakemuksen tekoa Valtiokonttorin kustannustuen verkkosivuihin. Huolehdi muun muassa asiointiin tarvittavat valtuudet kuntoon, elleivät ne jo ole ajan tasalla.

– Jo nyt sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa. Verkkosivuilta löytyy ohjeita paitsi tuen hakemiseen niin myös toimenpiteisiin, joita yrittäjä voi tehdä jo ennen hakemista sujuvan käsittelyn varmistamiseksi. Yrittäjän on hyvä huolehtia asiointiin tarvittavien valtuutuksien ajantasaisuus, sekä tilinumeron ja arvonlisäverotietojen ilmoittamisesta Verohallintoon.

Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai suomi.fi -valtuutuksen saanut henkilö. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

Valtiokonttorin toimialajohtaja Jyri Tapper kertoi eilen yrittajat.fissä, että hakemista helpottaa myös se, että hakemukseen ei tarvitse liittää mitään liitteitä.

– Tarvittavat tiedot saadaan suoraan Verohallinnosta.

Valtiokonttorista muistutetaan, ettei kustannustukea saadakseen tarvitse hakea sitä heti haun avauduttua. Hakemuksen voi lähettää ensi vuoden puolella. Lomakkeen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.

Ilmoittaudu mukaan Suomen Yrittäjien, TEMön ja Valtiokonttorin järjestämään kaikille yrittäjille avoimeen ja maksuttomaan tietoiskuun kustannustuesta. Valtiokonttori järjestää myös pikaisella aikataululla webinaarin 16. joulukuuta klo 11. Lisätietoja Kustannustuen palvelusivulta.

Lisätietoa: Kustannustuen palvelusivu (Valtiokonttori.fi)

Usein kysyttyä kustannustuesta (Valtiokonttori.fi)

Tutustu myös muihin Yrittäjien koulutuksiin!

* Juttua päivitetty 14.12 klo14.00: Lisätty, että hakemuksen voi tehdä nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai suomi.fi -valtuutuksen saanut henkilö.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi