10.12.2020 klo 14:17
Uutinen

Kustannustuen toisen kierroksen haku käynnistyy ennen joulua – Toimialarajoitusta lievennetään

Tukea voivat hakea kaikki koronasta kärsineet yritykset. – Kuuluminen tiettyyn toimialaan ei ole ehdoton edellytys tuen saamiselle, vahvistaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Valtiokonttorin tavoitteena on avata kustannustuen toisen kierroksen haku 21. joulukuuta. Tuella pyritään auttamaan yrityksiä selviämään koronaepidemian aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 11. joulukuuta, jolloin laki tulisi voimaan 15. joulukuuta. Katso täältä vastauksia yleisimpiin kustannustuen toista kierrosta koskeviin kysymyksiin.

Yritys voi käyttää kustannustukea joustamattomien kustannusten ja palkkamenojen kattamiseen. Tuella ei kuitenkaan korvata liikevaihdon laskua. Tuki on suunnattu niille yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronakriisin takia vähintään 30 prosenttia.

Samoin kuin ensimmäisellä kierroksella, myös uutta kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Tavoitteena on avata haku yrityksille 21. joulukuuta. Hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun.

Yksi merkittävimmistä muutoksista on toimialarajoitusten poistuminen.

– Kustannustuella haluamme auttaa mahdollisimman monia yrityksiä koronaepidemian yli. Tukea voivat hakea kaikki yritykset, jotka ovat kärsineet koronasta. Eri toimialoilla yritysten tilanne on hyvin vaihteleva, joten kuuluminen tiettyyn toimialaan ei ole ehdoton edellytys tuen saamiselle, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Valtiokonttorin toimialajohtaja Jyri Tapperin mukaan hakuprosessista pyritään tekemään mahdollisimman helppo.

– Kustannustukihakemusta on testattu asiakasraadin kanssa selkeyden varmistamiseksi, ja siitä on saatu hyvää palautetta. Hakemista helpottaa myös se, että hakemukseen ei tarvitse liittää mitään liitteitä. Tarvittavat tiedot saadaan suoraan Verohallinnosta.

Näillä perusteilla tukea myönnetään

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, alan katsotaan kärsineen koronasta ja yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja.

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella, joka valtioneuvoston on tarkoitus antaa 18.12.2020. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2019 ja 2020 liikevaihtotietojen perusteella.

Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Liikevaihdolla ei minimirajaa

Kustannustukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa toisin kuin ensimmäisellä hakukierroksella. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että ne eivät yhteenlaskettuina ylitä 800 000 euroa.

Kustannustuen piiriin kuuluvat yritysten ohella myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.

Ilmoittaudu koulutukseen

Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman tietoiskun kustannustuesta. Tietoisku vastaa muun muassa kysymyksiin siitä, kuka voi saada tukea, mitkä ovat hakemisen kriteerit ja mihin tukea voi saada.

Ilmoittaudu tietoiskuun täällä.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi