1.12.2020 klo 10:32
Uutinen

Koskeeko kustannustuki yksinyrittäjää? Saanko tukea, vaikka sain sitä jo kesällä? Katso vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi vuoden viimeisinä päivinä. Suomen Yrittäjien asiantuntija vastaa yleisimpiin kustannustuesta esitettyihin kysymyksiin.

Kustannustuen toisen kierroksen haku alkaa joulukuun lopussa. Kuten kesän ensimmäisellä kierroksella, tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi. Se on tarkoitettu muun muassa palkkakuluihin ja vuokriin. Tukea haetaan ensimmäisen kierroksen tavoin Valtiokonttorin verkkopalvelusta.

Toisella kierroksella kustannustuen ehdot muuttuvat muun muassa niin, että liikevaihdon minimialaraja poistuu. Lisäksi tukikausi pitenee viiteen kuukauteen.

Edellisessä kustannustuessa tukikausi oli kaksi kuukautta (huhti- ja toukokuu). Toisella kierroksella tukikausi alkaisi 1. kesäkuuta ja päättyisi lokakuun loppuun.

Vastauksia yleisimpiin kustannustukikysymyksiin

Koskeeko kustannustuen toinen kierros yksinyrittäjää?

Tuki koskee kaikkia yrittäjiä ja yritysmuotoja.

Onko tapahtuma-alaa huomioitu mitenkään erityisesti nyt?

Kaikkia toimialoja kohdellaan samojen kriteerien mukaan.

Jos sai edellisessä kierroksessa jo hylkäyksen, niin miksi kannattaisi edes hakea uudelleen?

Se ei ole este hakea tukea, vaikka viimeksi sitä ei saanut, koska tarkastelujakso on eri.

Miten jo muut saadut tuet huomioidaan tässä? Vähentävätkö ne tukisummaa?

Muita koronatukia ei yhteensoviteta, mutta kustannustuki otetaan huomioon siten, että jos siitä on saanut tukea kuluun, joka ulottuu uudelle tarkastelukaudelle, tähän samaan kuluun ei voi saada uudelleen tukea.

Jos sai kustannustukea kesällä ja yhä on vaikea tilanne, niin voiko hakea lisää?

Se ei ole este hakea tukea, koska tarkastelujakso on eri.

Mitä jos yrityksen liikevaihto on laskenut, mutta toimialan ei. Onko mitään mahdollisuutta hakea tukea?

Painavista syistä sellaisenkin toimialan yritys voi olla tukikelpoinen.

Voiko ammatinharjoittaja saada kustannustukea?

Tuki koskee kaikkia yrittäjiä ja yritysmuotoja.

Mihin kuluihin saatua kustannustukea voi käyttää? Onko ehtoja?

Tukea voi saada ainoastaan joustamattomiin kuluihin, joita yritys ei voi sopeuttaa, vaikka sen toiminta supistuu ja myynti vähenee. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokrakulut, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Korvattaviin kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

Olen kuullut, että osa kustannustukea saaneista on velvoitettu maksamaan tukea takaisin? Miksi näin ja onko vaarana, että näin käy itsellekin?

Kustannustuki, kuten muutkin tuet, ovat takaisinperittäviä. Näin voi käydä esimerkiksi, jos hakijan ilmoittamissa tiedoissa on virheitä, joiden seurauksena tuki olisi myönnetty vastoin laissa olevia ehtoja.

Onko kustannustuen toisen kierroksen hakukriteereistä poistunut kohta ”yksinyrittäjän toiminta ei tule olla tappiollista vuodelta 2019 tuen saamiselle”? Hain yksinyrittäjän tukea alkukesällä 2020. Hakemuksessani olleet kaikki perusteet (mm. liikevaihdon putoaminen yli 50 prosenttia 1.3–1.5.2020) täyttyivät lukuun ottamatta viime vuoden tulosta, joka oli noin 8000 euroa tapiollinen. Tukihakemukseni hylättiin. Mikä on arvio, saanko tukea toisella kierroksella?

Tältä osin kustannustuki ei ole muuttumassa. Lain mukaan ”kustannustukea ei myönnetä yritykselle, joka on ollut 31 päivänä joulukuuta 2019 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.”

Onko tälläkin kierroksella vielä voimassa valmiiksi laadittu lista niistä hakijoista, jotka on jo päätoimialansa mukaan pudotettu pois tuen saajien joukosta?

Näin on esityksen mukaan nytkin, joskin tälläkin kertaa siitä voidaan poiketa painavista syistä (jos hakija pystyy osoittamaan selkeän syy-yhteyden pandemiaan).

Meillä on nyt mennyt ensimmäisiä TYEL-laskuja ulosottoon, koska toimialallamme ei pystytä lomauttamaan. Estääkö ulosotto kustannustukien saannin?

Kustannustukea ei myönnetä yritykselle, joka on ollut lain ehtojen mukaan ”vaikeuksissa oleva yritys”. Kustannustukea ei myönnetä myöskään, jos:

1) Yritys ei ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin.

2) Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

3) Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.

4) Yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa tai yritys on asetettu konkurssiin tai sitä koskeva konkurssiin asettamista koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa.

Tämän mukaan ainoastaan ”maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa” on suoranainen ulosottoeste (olettaen, etteivät muut kohdat täyty). Lue lisää kustannustukiaiheesta täältä.

Kysymyksiin vastasi Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi