18.11.2020 klo 11:23
Uutinen

Yrittäjä, näin valmistaudut kustannustuen toisen kierroksen hakuun

Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi joulukuun lopussa. Yritys voi valmistautua hakuun jo nyt.

Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi joulukuun viimeisinä päivinä. Se on jatkoa viime kesän kustannustukikierrokselle, joka päättyi elokuun viimeisenä päivänä.

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi. Se on tarkoitettu muun muassa palkkakuluihin ja vuokriin.

Toisella kierroksella kustannustuen ehtoja muutetaan muun muassa niin, että liikevaihdon minimialaraja poistuu. Lisäksi tukikausi pitenee viiteen kuukauteen.

Edellisessä kustannustuessa tukikausi oli kaksi kuukautta (huhti- ja toukokuu). Toisella kierroksella tukikausi alkaisi 1. kesäkuuta ja päättyisi lokakuun loppuun.

Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät saa ylittää 800 000 euroa.

Myös uutta kierrosta haetaan Valtiokonttorista, joka tiedottaa lähiaikoina tarkemmin haun alkamisesta. Valtiokonttori arvioi, että hakemusten käsittely voidaan aloittaa heti, kun laki on hyväksytty eduskunnassa ja valtioneuvoston asetus toimialoista on annettu ja tullut voimaan vuoden 2020 lopulla.

Valtiokonttorin viestintä ja Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen neuvovat, miten yritys voi valmistautua kustannustuen toisen kierroksen hakuun.

Tee Suomi.fi -valtuutus

Suomi.fi-valtuutuksella kustannustukihakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa. Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksen valtuutus onnistuu Suomi.fi -palvelussa.

Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.

Kun annat tai pyydät valtuuden, valitset ensin henkilöt tai yritykset. Sen jälkeen valitset asiat, joita valtuus koskee. Lopuksi määrittelet valtuuden voimassaoloajan. Kun annat valtuuden, se on voimassa siitä päivästä lähtien, jonka olet määritellyt valtuuden alkamispäiväksi. Kun pyydät valtuutta, se on voimassa vasta, kun vastaanottaja on vahvistanut valtuuspyynnön.

Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, oikeutesi tarkistetaan valtuusrekisteristä.

Tarkista Verohallinnolle ilmoittamasi tilinumero

Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi tilinumero tarvittaessa OmaVero-palvelussa.

Arvioi yrityksesi tilanne ja liikevaihdon kehitys

On hyvä arvioida, onko yrityksen toimiala kärsinyt laajasti pandemiasta. Kustannustuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti sitä, että yrityksen päätoimialan tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella.

Seuraavaksi on hyvä tarkastella, onko oma yritys kärsinyt niin paljon koronapandemiasta, että sen liikevaihto on tukikaudella laskenut vähintään 30 prosenttia verrattuna saman ajankohdan vuoden 2019 liikevaihtoon (1.5.2019 ja sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailukausi on 1.1.-29.2.2020).

Arvioi yrityksen kulut

Yritys voi arvioida valmiiksi, miten paljon kustannustuen ehdoissa mainittuja kuluja sillä on. Kyse on sellaisista kuluista, joita yritys ei voi sopeuttaa, vaikka sen toiminta supistuu ja myynti vähenee. Joustamattomat juoksevat kulut voivat yrityskohtaisesti olla hyvinkin erilaisia. Tällaisiin kuluihin luettaisiin muun muassa vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta kuten laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

Tee alv-ilmoitus ajallaan

Mahdollisen kustannustuen saamista voi nopeuttaa tekemällä alv-ilmoituksen ajoissa Verohallinnolle.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi