30.4.2020 klo 16:12
Uutinen

Toivo elää vaikeuksissa ja selkä pysyy suorana

Suurin osa yrityksistä selviää ja pieni osa on pahoissa vaikeuksissa. Tukitoimista on ollut osittain apua, mutta niiden kohdistamista kritisoidaan. Yrittäjillä on poikkeustilanteessakin sisäänrakennettu selviytymisvietti, koska yrityksen alasajo ei ole kriittisin huolenaihe. Tämä ilmenee Suomen Yrittäjien tilaamassa Yrittäjägallupissa, jonka toteutti Kantar TNS Oy.

– Tukien antajia ja saajia ei pidä syyllistää. He ovat mahdollistaneet annettua tehtävää. Tuki-instrumentit ja myöntämisperusteet eivät vain ole kohdanneet akuutteja tarpeita, korostaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Ongelmia liiketoiminnassa 76 prosentilla vastaajista

76 prosenttia vastanneista ilmoittaa, että koronavirus on aiheuttanut ongelmia liiketoimintaan. Eniten ongelmista ovat ilmoittaneet kooltaan yli 10 henkilöä työllistävät yritykset (84 %) ja toimialoista ravintolat, tapahtumatuotanto, majoitus sekä kauppa (80 %). Rakentamisen toimiala vastasi selviytyneen toistaiseksi kolhuista (61 %). Alueellisesti eniten ongelmia ilmeni pääkaupunkiseudulla (81 %).

Ongelmien syyt ovat koruttomia. Myynti on vähentynyt, tilaisuuksia on jouduttu perumaan, työntekijöitä on lomautettu, kiinteät kulut painavat päälle ja tuotantoketjuissa on häiriöitä. 43 prosenttia vastasi, että myynti on pudonnut vähintään 30 prosenttia normaalitilanteesta. 36 prosenttia vastaajista uskoi tulevina viikkoina liikevaihdon pysyvän ennallaan tai vähän kasvavan. Tässäkin suhteessa rakennusala oli optimistisin. 14 prosenttia vastasi, että myyntiä ei ole tällä hetkellä lainkaan.

– Suljin kaupan ovet 17. maaliskuuta ja myynti pysähtyi kuin seinään. Hain Finnveralta päätöksen valtion tukemalle lainalle ja sain 2000 euron yksinyrittäjätuen kaupungin elinkeinoyhtiön kautta. Kaksitonninen ei ole tasapuolinen tuki kaikille, sillä yritysten liikevaihdot ja tasearvot ovat niin erilaisia. Henkilökohtaisia tuloja ei ole, joten olen hakeutunut myös työttömyysturvan piiriin, kuvailee selviytymistaisteluaan vaateliike Sentlemanin yrittäjä Sinikka Kiiskinen.

Tukitoimet purreet osittain – riittävätkö ne selviytymiseen?

Suomalainen yrittäjä painaa eteenpäin hammasta purren. Myönteistä on, että maksuvaikeuksia, yrityksen alasajoa tai konkurssin mahdollisuutta pelkää hieman pienempi määrä yrittäjiä verrattuna kuukauden takaisiin näkemyksiin. Tilanteessa on kuitenkin huomattava, että osa ikävimmistä seurauksista siipeilee viiveellä. Kriisi vaikutti nopeimmin kauppaan ja palveluihin. Se siirtyy viiveellä teollisuuteen ja vientitoimintaan.

– Ryhdikäs tervehdysliike palveluyrityksillemme olisi vaikkapa kotitalousvähennyksen tilapäinen nosto nykyisestä 40:stä 80 prosenttiin. Lisäkysyntä nopeuttaisi palveluyritysten nousua. Kuluttamiseen pitäisi kannustaa kohdistetuilla verokevennyksillä, mikä saisi kuluttamaan enemmän esimerkiksi ravintoloissa niiden avautuessa, toivoo kotisiivousketju Kotiringin toimitusjohtaja Veli-Pekka Pihlainen.

Suomen hallitus reagoi koronatilanteeseen jokseenkin nopeasti. Koska tukien käsittelyyn ja jakamiseen ei ollut valmiita konsepteja, on tukien kohdistamista ja käyttötarkoitusta sekä saamisen ehtoja jouduttu rukkaamaan pitkin matkaa. Useimpien yrityksien taloutta vaivaa yleistuen puute eli avustuksia esimerkiksi kiinteiden kulujen maksamiseen kaivattaisiin. Yrittäjien kyselyssä hallitus sai toiminnastaan kouluarvosanan 7,2 (huhtikuun alussa 7,6).

– Tukitoimet auttavat, mutta tarvitaan lisätoimia. Viime viikkojen tukikeskustelu ja yleistuen puute heijastuvat arvosanaan. Näyttää myös siltä, että näkemyserot hallituksen sisällä ovat kasvaneet. Lisäksi taloutta pitää vähitellen varoen avata. Se vahvistaisi yritysten luottamusta tulevaan, kommentoi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Puolet yrityksistä tarvitsee suoraa tukea

Noin puolet yrittäjistä oli sitä mieltä, että julkista tukea tarvitaan ja oli sitä jossain muodossa myös hakenut. Noin viidennes yrittäjistä on joutunut tukeutumaan työttömyysturvaan.

Tarvitaanko suoraa julkista tukea?
Kyllä 48 % / Ei 33 % / En osaa sanoa 19 %

Onko yritys hakenut tai hakemassa tukea?
Kyllä 51 % / Ei 38 % / En osaa sanoa 9 %

Haetko työttömyysturvaa?
Kyllä 19 % / Ei 72 % / En osaa sanoa 9 %

Mistä haetaan?

19 % Kela, työttömyysturva

27 % Kunta, yksinyrittäjätuki

33 % ELY-keskuksen tuki

48 % Business Finlandin tuki

Ratsastetaanko auringon nousuun lainahevosella?

34 prosenttia vastaajista oli harkinnut lainarahoituksen hakemista. 44 prosenttia ei aio hakea lainaa. 15 prosenttia oli jo hakenut ja saanut pankista lainaa. Yli puolet (53 %) oli hakenut lykkäystä nykyisten lainojen maksuaikatauluihin.

Selviääkö yritys koronakriisistä?

52 % selviää
36 % ehkä selviää
7 % yritykseni ehkä kaatuu
1 % yritykseni kaatuu
4 % en osaa sanoa

– 23 prosenttia Kanta-Hämeen yrityksistä on lomauttanut henkilökuntaa. Irtisanomisiin on toistaiseksi turvautunut vain 1 prosentti vastaajista. Valtakunnallisesti konkurssien määrä vuoden alusta tähän hetkeen on kasvanut 10 prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan edellisenävuonna. 14 prosenttia on tällä hetkellä sitä mieltä, että yritys kaatuu tai ehkä kaatuu kahden kuukauden sisällä. Lukumääräisesti se tarkoittaa toista tuhatta yritystä Kanta-Hämeessä, laskee Juha Haukka.

KORONAKRIISIN TUNNUSLUKUJA, TILANNE 29.4.

462 000 yt-neuvottelujen piirissä
170 000 lomautusten piirissä
20 000 irtisanottuja
24 000 hakemusta Business Finlandilla
9 700 päätöstä tehtynä
2 100 hylätty em. päätöksistä
21 200 hakemusta ELY-keskuksella
6 600 päätöstä tehtynä
1 000 hylätty em. päätöksistä
Ei tietoa Yksinyrittäjätuen haku kunnista
20 000 Työttömyysturvan hakemuksia TE-toimistossa
1 050 Konkurssihakemusta 1.1.–29.4.

Näin kysyttiin

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1152 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 21.–23.4.2020.

Muita kiinnostavia aiheita