28.9.2021 klo 09:36
Uutinen

Tulkkauspalvelujen markkinahäiriöt

Kuntayhtiöitä on Suomessa tuhansia. Niiden hallitusten pitäisi säännöllisesti kysyä itseltään, miksi yhtiö on olemassa? Jatkokysymys voisi olla, että onko se linjassa kunnan tehtävien kanssa? Yhtiöllähän voi olla muitakin tavoitteita kuin osakeyhtiölain mukainen voiton tavoittelu.

Kuntayhtiöt kilpailevat usein paikallisten yritysten kanssa. A-Tulkkaus on tästä valitettava esimerkki. A-Tulkkauksen pääomistaja oli Vantaa. Espoolla, Helsingillä, Keravalla ja Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä (HUS) oli jokaisella yksi osake yhtiöstä sekä hallituspaikka. Näin lain määrittelemä sidosyhtiöasema saatiin täytettyä.

Hankintayksikkö voi ostaa tuotteita ja palveluita suoraan sidosyhtiöltään ilman kilpailuttamista. Suorahankinnat murentavat terveitä markkinoita ja tässä tapauksessa tulkkausyritysten toimintamahdollisuuksia. A-Tulkkaus toimitti tulkkauspalveluita omistajayhtiöilleen useilla miljoonilla euroilla. Jotkut yksityiset tulkit ja tulkkausyritykset toimivat A-Tulkkauksen alihankkijoina tiukoiksi sanelluilla ehdoilla.

Omistajista Espoo on ainoana kilpailuttanut tulkkauspalvelunsa avoimesti. Espoolaisia tulkkausyrittäjiä kuitenkin kiinnostaa myös muiden kaupunkien mahdollisuudet.

A-tulkkaus päätettiin yksityistää ja myydä vuosi sitten. Myyntiä perusteltiin sillä, että digiajan tuomia vaatimuksia ei enää pystytä täyttämään. Yksi kaupan toteutumisen ehdoista oli määräaikainen suorahankintasopimus entisten omistajaorganisaatioiden kanssa.

Kauppa uhkaa kuitenkin kariutua, sillä suorahankintaehdosta tehtiin hankintalain vastaisena valitus Markkinaoikeuteen. MAO kielsi päätöksessään ehdon käyttöönoton mittavien uhkasakkojen tehostuksella. Espoo on toiminut ryhdikkäästi jo aiemmin tulkkaushankinnoissaan. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten tulkkauspalvelujen hankinnat tehdään muissa A-Tulkkauksen entisissä omistajaorganisaatioissa.

Peruuntuuko kauppa MAO-päätöksen myötä? Olisiko määräaikainen suorahankintaehto kuitenkin pienempi paha, kuin hankintojen jatkuminen sidosyhtiöostoina? Omistajaorganisaatioista on perusteltu suorahankintaehtoa sillä, että tulkkauspalvelujen uusi kilpailutus vie aikaa. Kauppa olisi kuitenkin voitu ennakoida ja palvelujen hankinta valmistella jo hyvissä ajoin. Se olisi ollut myös reilu toimintatapa.

Pentti Komssi

hankinta-asiamies

Pääkaupunkiseudun hankintaneuvonta

p. 044 343 2045

pentti.komssi@yrittajat.fi