28.12.2017 klo 09:14
Uutinen

Tulorekisteri tulee – Ilmoittamismenettely kohti reaaliaikaisuutta, tiedot viidessä päivässä

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Hanke koskee kaikkia työnantajayrittäjiä.

Yksi tulorekisterin keskeisistä periaatteista on ilmoittamisen reaaliaikaisuus. On esitetty, että tiedot tulorekisteriin tultaisiin ilmoittamaan pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa suorituksen maksupäivästä, Kansallisen tulorekisterin perustamishanke (KATRE) tiedottaa.

Palkkatiedot ilmoitetaan 1. tammikuuta 2019 lähtien tulorekisteriin heti maksutapahtuman yhteydessä. Tulorekisteri korvaa nykyisin muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia.

Tulorekisterin tarkoitus on sujuvoittaa työnantajien hallinnollista taakkaa ja kansalaisten viranomaisasiointia.

Tulotiedot sähköiseen tietokantaan

Tiedon tuottajat – esimerkiksi työnantajat ja tilitoimistot – ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain: 1. tammikuuta 2019: palkkatiedot ja 1. tammikuuta 2020: etuus- ja eläketiedot.

Osa pakollisia, osa vapaaehtoisia tietoja – Kertailmoittamisella säästyy lisäpyynnöiltä

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot jakautuvat sellaisiin tietoihin, jotka työnantaja tai muu maksaja on aina velvollinen ilmoittamaan, ja sellaisiin, joiden antaminen tulorekisterin kautta on vapaaehtoista.

Käyttöönotosta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkanmaksun pakolliset vähimmäistiedot. Niitä ovat esimerkiksi suorituksen maksajan ja tulonsaajan yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus, palkanmaksukausi, palkanmaksupäivä, tulonsaajan ammattiluokka, työeläkejärjestelynumero, palkan euromäärä yhteensä, ennakonpidätyksen määrä sekä työntekijältä perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Näiden lisäksi on mahdollista ilmoittaa täydentäviä lisätietoja muun muassa sosiaalivakuuttamisen tarpeisiin.

– Suositeltavaa on varmistaa käytössä olevan palkanlaskentajärjestelmän ohjelmistotoimittajalta, että täydentävien lisätietojen ilmoittaminen tullaan huomioimaan järjestelmässä.

Tulorekisterin tehtävä on helpottaa ilmoittamismenettelyjä

Tulorekisterin ensisijaisena tavoitteena on yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointimenettelyjä. Tällä hetkellä työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri tahdissa kulkevien aikataulujen mukaan. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä.

Järjestelmätoimittajat mukaan maaliskuussa – Verkkoseminaari tilitoimistoille

Tulorekisterin rajapintapalveluiden testaaminen käynnistyy 1. maaliskuuta 2018, jolloin palkkahallinnon järjestelmätoimittajat voivat testata rajapintojen toimivuutta testausympäristössä.

Verohallinto järjestää verkkoseminaarin tulorekisteristä 8. helmikuuta klo 13 alkaen. Ilmoittautumislinkki lähetetään tammikuun Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) hanketiedotteessa. Verkkoseminaari on suunnattu pääasiassa tilitoimistoille, työnantajille ja yritysten palkkahallinnon toimijoille.

toimitus (at) yrittajat.fi