Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Tulorekisteriketutus jatkuu: Tilitoimistoyrittäjä laukoo suorat sanat

Tilitoimistoyrittäjän mukaan tulorekisteri voi aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja tilitoimistoille ja sitä kautta pk-yrityksille.

Tilitoimisto Seinäjoen KK-Tilit Oy:n yrittäjä Kaija Kuusela ei ole lainkaan tyytyväinen alkuvuodesta käyttöön otetun tulorekisterin toimivuuteen.

– Suurin ongelma on, että nyt Verohallinto on tulorekisterin kautta siirtänyt kaikki kustannukset pk-yrityksille. Esimerkiksi omassa yrityksessäni ajankäyttö tulorekisteriin on kasvanut puolella verrattuna viime vuoteen.

Aikaisempaa enemmän aikaa menee Kuuselan mukaan paitsi palkanlaskentaan, myös ilmoitteluun.

– Varsinainen ilmoitusrumba tämä on. Ilmoittamisen määrä on moninkertaistunut, hän harmittelee.

Kuuselan mukaan tulorekisteri on hidas ja vaikeaselkoinen. Lisäksi raporttien saaminen on vaikeaa ja niiden korjaaminen hankalaa.

– Nämä ovat jokapäiväisiä ongelmia. Jos maksamme palkat kahden viikon välein, aikaisemmin teimme yhden ilmoituksen kuukaudessa. Nyt teemme pahimmillaan kuusi ilmoitusta kuukaudessa.

– Mielelläni palaisin vanhaan käytäntöön, jossa palkat ilmoitettiin kerran kuukaudessa. Se olisi paljon selkeämpi.

”Palkanlaskentakulut tuplaantuneet”

Kuusela ihmettelee Verohallinnon mainostamaa mahdollisuutta ilmoittaa palkat 45 päivää etukäteen.

– Miten voimme ilmoittaa tuntipalkat etukäteen, kun emme tiedä niiden kertymää ennen kuin palkkakausi on päättynyt, hän kysyy.

Tilitoimistojen asiakkaille tulee lisäkustannuksia siitä, että tilitoimisto joutuu tekemään aikaisempaa enemmän töitä palkanlaskennassa.

– Joillakin asiakkaillamme palkanlaskentakulut ovat lähes tuplaantuneet.

Kuusela toivoo, että Verohallinto parantaisi tulorekisterin toimivuutta pikaisesti.

– Nyt erilaisia häiriötiloja on vähän väliä. Palkanlaskenta hidastuu, kun pitää tarkistaa eri asioita koko ajan.

Yrittäjät toivoo useita parannuksia

Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurjen mukaan yrittäjien ensikokemukset tulorekisteristä ovat olleet ”osittain kitkeriä”.

– Ilmoittamisen hankaluuksien ja lisääntyneen työmäärän takia hallinnollinen taakka on tapauskohtaisesti jopa kasvanut erityisesti niillä ilmoittajilla, jotka eivät käytä teknistä rajapintaa. Haasteita on ollut erityisesti pienyrityksillä ja pienemmillä tilitoimistoilla. Yrittäjät ovat tukeutuneet tilitoimiston apuun velvoitteista selvitäkseen, ja lisääntyneellä työllä on hintalappunsa.

Kurki sanoo, että tulorekisterissä olisi kehittämistä etenkin ilmoitusmäärän karsimisessa esimerkiksi siten, että kustannusten korvaukset voisi ilmoittaa kuukausitasolla.

– Tällöin jokaisen maksun jälkeen ei tarvitsisi tehdä ilmoitusta. Etukäteen ilmoitettavien tietojen aikaikkunaa voitaisiin myös laajentaa reilusti nykyisestä 45 päivästä. Lisäksi tulorekisterin teknistä käytettävyyttä ja toiminnallisuuksia tulisi parantaa, jotta ilmoitukset menevät sujuvasti läpi ja ilmoittajalle jää tieto siitä, että asia on kunnossa.

Kurki painottaa, että kehittämiskohteiden kanssa tulisi edetä mahdollisimman nopeasti.

– On hyvä muistaa, että tämä vuosi on ilmoittamisen harjoitteluvuosi, jolloin ilmoittamisen virheistä ei peritä sanktioita, ellei kysymys ole ilmeisestä piittaamattomuudesta ilmoittamisvelvoitteita kohtaan.

Yrittäjät jatkaa yhteistyötä tulorekisterihankkeen kanssa ilmoittamiskäytäntöjen kehittämiseksi ja tulorekisterin toiminnallisuuksien parantamiseksi. Tulorekisteriuudistuksen tavoitteena on työnantajan hallinnollisen taakan keventäminen.

Tilitoimistot halutaan mukaan haastatteluun

Tilitoimistoilla on mahdollisuus osallistua haastatteluun, jonka tuloksia hyödynnetään tulorekisterin kehittämistyössä. Tulorekisteri järjestää tilitoimistoille kohdennetun puhelinhaastattelututkimuksen, jonka avulla selvitetään yleisimpiä ongelmakohtia tulorekisterin käytössä. Tuloksia käsitellään anonyymisti. Katso lisää täältä.

Tulorekisteri järjestää verkkoseminaarin ”Tulorekisteri pienyrittäjälle” 11. huhtikuuta klo 13.00–14.30. Seminaarissa käydään läpi tulorekisterin keskeisiä ja ajankohtaisia ilmoittamisen tilanteista erityisesti pienyrittäjien näkökulmasta. Tulorekisterin asiantuntijat vastaavat kysymyksiin chatissa klo 15.30 asti.

Tulorekisterin tuotannon tilanteista, kuten käyttökatkoista ja häiriötilanteista, saa ajantasaista tietoa tilaamalla tulorekisterin maksuttoman tuotannon tiedotteen sähköpostiin. Tulorekisterin maksuttoman uutiskirjeen tilaamalla saa puolestaan noin kahden kuukauden välein tietoa muista ajankohtaisista asioista ja tulorekisterihankkeen etenemisestä.

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi