29.3.2017 klo 07:42
Uutinen

Tunnistaako puolueesi yrittäjän tarpeet? – Katso vertailu

Kristilliset keräsi Yrittäjäsanomien vertailussa lähes täydet pisteet, demarit jäi nollille.

Yrittäjäsanomat syynäsi eduskuntapuolueiden kuntavaaliohjelmat ja vertasi niiden sisältöjä Suomen Yrittäjien viiteen keskeisimpään kuntavaalitavoitteeseen.

Puolueet saivat pisteitä, jos niiden ohjelmat tukivat yrittäjäjärjestön tavoitteita. Tulokset näkyvät oheisessa kuvaajassa.

Suomen Yrittäjien viisi kuntavaalitavoitetta

1) Kunnat pois markkinoilta

Kunta yhtiöittää toiminnot kuten laissa vaaditaan eikä toimi itse markkinoilla. Kunta harjoittaa kilpailuneutraliteetin varmistavaa omistajaohjausta.

2) Hankinnoilla elinvoimaa

Kunnan tarjouspyynnöt ovat sellaisia, joihin pk-yritykset voivat vastata. Hankintapolitiikka vaatii vain markkinavuoropuhelua ja ajatustyötä – ei rahaa.

3) Palvelusetelit käyttöön

Kunta ottaa käyttöön uusia palveluseteleitä, ja lisää entisten käyttöä sekä suunnittelee niitä yhdessä yritysten kanssa.

4) Ammattikoulu ja yritysten tarpeet

Kunta huolehtii, että oppilaitokset kouluttavat elinkeinoelämän tarvitsemaa osaavaa työvoimaa. Oppilaitokset toimivat yhteistyössä yritysten kanssa.

5) Kaavoitukseen vuoropuhelua

Kunnan kohtelu on tasapuolista yrityskokoon katsomatta. Kunta käy aitoa vuoropuhelua kaikkien yrittäjien kanssa.

Näin tavoitteiden ja ohjelmien vastaavuuksia arvioitiin

Puolueet saivat yhdestä kahteen pistettä sen perusteella, miten lähellä niiden ohjelmakohdat olivat Suomen Yrittäjien tavoitteita.

Kaksi pistettä = puolueen ohjelmakohta on yhtäläinen SY:n tavoitteen kanssa.

Yksi piste = puolueen ohjelmakohta on samansuuntainan SY:n tavoitteen kanssa.

Nolla pistettä = puolueen ohjelmassa ei ole mitään yhteistä SY:n tavoitteen kanssa.

Kristilliset keräsi kahdeksan pistettä – demarit jäi nollille

Puolueet: markkinoita ei jätetä yrityksille

Lähes kaikkien puolueiden ohjelmissa oli tavoitteita kuten ”yrittäjäpalveluihin on panostettava” ja ”byrokratiaa purettava”, mutta valtaosa puolueista ei päässyt juuri sen havainnollisemmalle tasolle. Käsitteellisiä tavoitteita ei otettu pisteytyksessä huomioon.

Sakkopisteitä ei annettu, vaikka puolueella olisi ollut kiistanalaisia tavoitteita kuten ”hankintoihin työllistämisehto” tai ”torjumme pakkoyhtiöittämisen”.

Merkillepantavaa selvityksessä oli se, ettei yksikään puolue allekirjoittanut yrittäjien tavoitetta siitä, että kunnan pitäisi jättää markkinat kokonaan yrityksille.

Valtuutetut päättävät soten korvaajan

Seuraavilla kunnanvaltuustoilla on historiallinen tehtävä.

Kesäkuussa 2017 alkavan vaalikauden puolivälissä kunnat vapautuvat raskaasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuusta, joka vie samalla jopa yli puolet joidenkin kuntien kassasta.

Näin uudet valtuutetut pääsevät määrittelemään itselleen uuden roolin. Suomen Yrittäjien mielestä rooli on tarttua elinkeinopolitiikkaan entistä vahvemmin.

Jotta selviäisi, lähtevätkö puolueet vaaleihin järjestön kanssa samassa asennossa, Yrittäjäsanomat tutki eduskuntapuolueiden vaaliohjelmat ja arvioi niiden likeisyyttä yrittäjien tavoitteisiin.

Lue juttu kokonaisuudessaan Yrittäjäsanomista 2/2017

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään ja kestää 4. huhtikuuta asti. Vaalipäivä on sunnuntaina 9. huhtikuuta.

Juhani Ojalehto

juhani.ojalehto@yrittajat.fi

Lähteet:

Huolenpitoa huomennakin – keskustan vaihtoehto (Keskusta)

Kuntavaalit 2017 – Linjaukset kuntien vaaliohjelman pohjaksi (SDP)

Arjesta se alkaa – Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma (Perussuomalaiset)

Kaikille hyvä kunta – tehdään yhdessä (Kokoomus)

KD – Kuntavaaliohjelma 2017 (Kristillisdemokraatit)

Yhdessä rakennamme paremman huomisen (Vihreät)

RKP:n kunnallisvaaliohjelma 2017 (RKP)

kuntavaalit.vasemmisto.fi (Vasemmistoliitto)