19.1.2017 klo 11:42
Uutinen

Tuore kysely: Huima tulos, muutos irtisanomiseen toisi merkittävästi lisää työpaikkoja

Tuore kysely paljastaa, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottuminen näkyisi työllisyyden merkittävänä lisäyksenä.

Suomen Yrittäjät selvitti, kannustaisiko henkilöperusteisen irtisanomisen helpottuminen mikroyrityksiä palkkaamaan lisää työntekijöitä. Selvityksen toteutti KANTAR TNS Oy.

Valtaosa vastanneista 1-9 hengen yrityksistä (68 prosenttia) arvioi, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottuminen kannustaisi rekrytoimaan lisää työntekjöitä. Hieman alle viidennes (19 prosenttia) ei usko, että näin tapahtuisi ja 14 prosenttia vastaajista ei osaa arvioida asiaa.

SY:n työmarkkinajohtaja Janne Makkula ei ole yllättynyt tuloksesta. Tulos vahvistaa sen, että yksi keskeinen työlainsäädännön muutostarve liittyy yksilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen.

– Mitä korkeampi on irtisanomisen kynnys, sitä korkeampi on palkkaamisen kynnys. Irtisanomisen helpottaminen näkyisi automaattisesti lisääntyneinä rekrytointeina. Työttömät pääsisivät helpommin töihin.

Työsopimuksen irtisanomisperusteet on jaettu perinteisesti yksilöstä johtuviin ja toisaalta tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteihin.

Mikrolle ensimmäinen vieras työntekijä sama asia kuin isommalle yritykselle 100 rekrytointia

– Tulos kertoo siitä, että pienessä yrityksessä jokainen työntekijä on avainhenkilö, eli olennainen yrityksen menestymisen kannalta. Voi ajatella, että 100 henkilöä työllistävä yritys palkkaisi sata lisää ja niiden sadan uuden tekijän kanssa työt eivät sujuisikaan. Se on aikamoinen ongelma, yrittäjäjärjestön Makkula havainnollistaa.

Kyselyn mukaan suurimmillaan työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan teollisuudessa ja pienimmillään palvelu- ja rakennusalan yrityksissä.

Muutos toisi talouteen kaivattua dynamiikkaa

Makkulan mukaan Suomen työlainsäädännön jäykkyydet sekä työmarkkinoiden rakenne on sellainen, että kansainvälisistä talouskriiseistä toivutaan heikommin, kuin joustavampien työmarkkinoiden maissa.

– Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa henkilöperusteisen irtisanomisen kynnys on alempi, ja näissä maissa on alhaisempi työttömyysaste kuin Suomessa.

– Saksassa alle kymmenen henkilön yrityksissä ei sovelleta ollenkaan työsuhdeturvaa koskevia säännöksiä. Irtisanomisperuste ei sielläkään voi olla syrjivä, muuten on vapaa irtisanomisoikeus, Makkula jatkaa.

– Yritys toimii liiketaloudellisesti. Yritys ei toimi niin, että se irtisanoisi, jos sille ei ole perusteita.

SY esittää perusteeksi hyväksyttävää syytä

SY:n ehdotus henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi nykyisin vaadittavan asiallisen ja painavan syyn sijaan on se, että irtisanomiseen riittäisi hyväksyttävä syy.

– Tämä yksinkertaistaisi sääntelyä. Nykyisin vaadittava asiallinen ja painava syy on käsitteellinen ja epämääräinen yrityksen arjessa.

Janne Makkulan mukaan muutos toisi talouteen lisää dynamiikkaa, kun ihmiset hakeutuisivat paremmin oikeille paikoille.

– Sellainen työsuhde, joka ei toimi, se ei toimi hyvin kummankaan mielestä.

Yksi seuraus työlainsäädännön jäykkyydestä on se, että yksinyrittäjien määrä on kasvanut yli 50 000 hengellä kymmenen vuoden aikana.

Tiedonkeruu tehtiin joulukuussa 2016. Tutkimukseen vastasi yhteensä 593 yrityksen edustajaa. Tulokset voi yleistää edustamaan suomalaisia PK-yrityksiä.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi