11.9.2019 klo 09:14
Uutinen

Tuore pk-yritysbarometri: Suhdanneodotus edelleen heikentynyt

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava PK-yritysbarometri osoittaa, että eteläpohjalaisten yrittäjien suhdanneodotukset ovat edelleen vaimentuneet. Muutosta kuvaavan saldoluvun pudotus on nyt kuitenkin huomattavasti maltillisempi kuin viime keväänä.

Tuore pk-yritysbarometri:

Suhdanneodotus edelleen heikentynyt

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava PK-yritysbarometri osoittaa, että eteläpohjalaisten yrittäjien suhdanneodotukset ovat edelleen vaimentuneet. Muutosta kuvaavan saldoluvun pudotus on nyt kuitenkin huomattavasti maltillisempi kuin viime keväänä.

-Vaikka eteläpohjalaisten yrittäjien vastauksista laskettu suhdanneodotusten muutosta kuvaava saldoluku vajosi edelleen, uskoo kuitenkin 65 prosenttia vastaajista suhdanteen pysyvän lähimmän vuoden aikana ennallaan ja 16 prosenttia uskoo näkymän jopa paranevan, sanoo EteläPohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko.

Suhdannemuutoksesta huolimatta osaavaa henkilöstöä kaivataan edelleen yrityksiin.

-Työvoiman saatavuus on edelleen joillakin yrityksillä kasvun este. Suhdanneodotusten heikkenemisestä huolimatta yritysten henkilöstömäärän arvioidaan nousevan, mikä kertoo osaavan työvoiman saatavuuden kasvavasta merkityksestä, sanoo EteläPohjanmaan ELY-keskuksen kehityspäällikkö Kari Välimäki.

Tulosta voidaan myös tulkita siten, että osaavasta työvoimasta halutaan pitää kiinni. Ulkomaisen työvoiman rekrytointihalukkuus on alueellamme muuta maata laimeampaa. Ulkomaisen työvoiman kouluttamisessa tärkeimpänä pidetään suomen kielen sekä kulttuurin koulutuksia, sekä yksilöille että työyhteisöille. Yritysten palveluodotuksissa korostuu kotouttamiseen liittyvien palvelujen saatavuus.

Joka kolmas pk-yritys kokee rahoittajien luottopolitiikan kiristyneen vähän ja useampi kuin joka kymmenes vastaaja kokee sen kiristyneen paljon viimeisen 12 kk:n aikana.

-Rahoitusehtojen kiristyminen näkyy selvimmin vakuusvaatimusten kiristymisenä. Finnvera toikin syyskuun alussa pankkien haettavaksi uuden pk-takauksen, joka on tarkoitettu kasvua tavoitteleville pk-yrityksille. Rahoitusta voi saada investointeihin, käyttöpääomaksi tai tuotekehitystarpeisiin. Finnveran takausosuus on aina 80 % ja enimmillään 120.000 euroa yritystä kohden, kertoo Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen.

Finnveran vakuudeton Pk-takaus mahdollistetaan COSMEn ja Euroopan investointiohjelman alaisuudessa perustetun Euroopan Strategisten Investointien rahaston (ESIR) takauksen avulla.

Pk-barometrin mukaan yritykset eivät vielä juurikaan tunne EU:n tarjoamia laina- ja takausohjelmia, niitä on osannut hyödyntää vasta prosentti vastaajista. Kasvuhakuisissa yrityksissä niitä hyödyntäneiden yritysten osuus on jo 6 %.

PK-barometrin tulokset ovat luettavissa Suomen Yrittäjien nettisivuilla tämän linkin kautta.

Heikki Risikko, toimitusjohtaja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät p. 050 317 5145

Kari Hytönen, aluepäällikkö Finnvera Oyj p. 040 1833013

Kari Välimäki, kehityspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040 5402378