6.6.2022 klo 11:01
Uutinen

Turun kaupungin ja Turun Yrittäjien yhteistyö tiivistyy

Turun kaupunki ja Turun Yrittäjät tiivistävät yhteistyötään. Yhteisenä tavoitteena on kehittää työkaluja ja toimintamalleja vuoropuhelun edistämiseksi.  Päämääränä on entistä vetovoimaisempi kaupunki.

Turku on elinkeinorakenteeltaan yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkiseuduista. Kaupunki tuottaa asukkaille laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita, ja huomioi toiminnassaan elinkeinoelämän tarpeet. 

-Turku haluaa kehittää palveluita, jotka kohtaavat yrittäjät entistä paremmin. Haluamme myös ennakoida molemminpuolisia tarpeita ja huomioida yritykset kaupungin toiminnassa, kuvaa Turun kaupungin elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen.

Yhtenä uutena yhteistyön muotona aloitetaan kaupungin ja yrittäjien yhteiset aamukahvitilaisuudet. Ensimmäinen järjestetään maanantaina 15.6.

Aamukahvitilaisuuksissa keskustellaan ennalta sovitusta aiheesta avoimesti ja rennosti.  Aiheina ovat esimerkiksi hankinnat ja kaavoitus. Tilaisuuksissa on paikalla asioista vastaavia ja päätöksiä valmistelevia virkamiehiä sekä yrittäjiä.

-Pöydälle tuodaan haasteita ja ongelmia, mutta myös mahdollisia ratkaisuja ja toimintamalleja näiden ratkaisemiseksi, kertoo Niko Kyynäräinen.

Tilaisuudet ja koko yhteistyömalli on suunniteltu yhdessä Turun Yrittäjien kanssa.

-Olemme saaneet alkuvuoden aikana luotua toimivia vuoropuheluita, joiden kautta pystymme jo nyt rakentamaan syvempää yhteistyötä ja saada yrittäjien äänen kuulumaan paremmin kaupungin kehittämisessä, jatkaa Turun Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Rantanen.

Tavoitteena on arvioida kaupungin päätökset systemaattisesti myös yritysvaikutusten näkökulmasta. Tästä hyötyvät sekä yritykset että kaupunki.

-On tärkeää, että kaavoituspäätökset, infrastruktuurihankkeet, palvelurakenteen uudistukset ja hankinnat läpivalaistaan siitä näkökulmasta, millaisia vaikutuksia toiminnalla on alueen yrityksiin. On myös tärkeää, että yritykset pääsevät ajoissa vaikuttamaan päätöksentekoon esimerkiksi silloin, kun on kyse kauaskantoisista maankäyttösuunnitelmista, Rantanen jatkaa. 

Syyskaudella tulossa suurempi yhteinen tilaisuus

Kesän jälkeen järjestetään suurempi Kaupunki kohtaa Yrittäjät -tilaisuus, joka on kaikille yrittäjille, kaupungin virkamiehille ja luottamushenkilöille avoin. Tilaisuudessa keskustellaan valitusta ajankohtaisesta aiheesta.

-Tavoitteena on jälleen tuoda esiin näkemyksiä, tietoisuutta asiasta ja ratkaisuehdotuksia. Tilaisuuksia järjestetään jatkossa säännöllisesti joitakin kertoja vuodessa, Niko Kyynäräinen kertoo.

Kaupungilla on myös jo olemassa olevia yhteistyöryhmiä ja tulevaisuudessa myös uusia työryhmiä, joihin toivotaan yritysten laaja-alaista edustusta. -Rakentamalla säännöllisiä keskusteluyhteyksiä Turun kaupungin ja Turun Yrittäjien välille saavutamme yhteistyössä yrittäjäystävällisen ilmapiirin koko Turkuun, Kyynäräinen ja Rantanen sanovat.