2.11.2021 klo 11:44
Uutinen

Turun kaupunki: Kokeiluhaku auki Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Onko sinulla innovatiivinen kokeiluidea Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta kehittämiseen liittyen? Turun kaupungin Itämerihaaste etsii neljää Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta edistävää kokeilua.

Itämereen kohdistuu monenlaista ympäristökuormaa aiheuttaen rehevöitymistä, lajiston muuttumista, meriveden lämpötilan muutoksia ja saastumista. Merialueisiin ja vesiin kohdistuvat moninaiset yhteiskunnan käyttömuodot ja tarpeet aiheuttavat paineita sekä ympäristölle että vesialueiden kestävälle käytölle. Samalla ilmastonmuutoksen takia kuormitusriskit ovat lisääntymässä ja vieraslajit aiheuttavat haittaa. Kokeiluhakuun osallistutaan Kokeilun paikka -alustalla 21.10.-22.11. Itämerihaasteen kokeilujen toteuttajiksi voivat hakea vesiensuojelua ja monimuotoisuutta tavoittelevat yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset.

Itämerihaasteen visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri, jonka tilaa pyritään edistämään ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista lähtökohdista ottaen huomioon kaikki kestävyyden osa-alueet. Hakuun osallistuvat ideat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Saaristomeren ja lounaisen rannikkoalueen luotojen ja -ketojen sekä virtavesien paikallisen lajiston ja geeniperimän ylläpitäminen
  • Luontopohjaiset, monimuotisuutta tukevat hulevesiratkaisut
  • Yhteisöt vesien suojelun ja monimuotoisuuden voimavarana
  • Monimuotoisuutta lisäävät palvelut yrityksille ja yksityishenkilöille
  • Koulutus tai ympäristökasvatus vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden teemoissa

Hakemukset arvioidaan ja valinnassa huomioidaan erityisesti ehdotetun kokeilun innovatiivisuutta, toteutettavuutta, soveltuvuutta laajalle kohderyhmälle, tuotteen tai palvelun skaalautuvuutta sekä vaikuttavuutta. Arvioinnissa arvioidaan myös vaikutuksen suuruus haun teemoihin, eli ilmastonmuutoksen torjuntaan, kulutustapojen ja tuotantotapojen kestävöittämiseen sekä vaikutus Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen.

Kokeilut toteutetaan marraskuun 2021 ja helmikuun 2022 välillä. Kokeilujen toteutukseen on varattu 7000 euroa kokeilua kohden. Itämerihaaste tarjoaa kokeilijoille rahoituksen lisäksi muun muassa näkyvyyttä, ohjausta, palautetta, käyttäjiä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Kokeilujen sparraukseen osallistuvat valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan asiantuntijat. Kokeilujen opit raportoidaan ketterästi Kokeilun paikkaan kaikkien kiinnostuneiden seurattaviksi.

Hakuinfo

Kokeiluhaun info pidetään 2.11.2021 klo 13-14 verkossa (Microsft Teams). Ilmoittaudu viimeistään 1.11. mennessä tästä linkistä.

Lisätietoja:
Hakukriteereistä ja Itämerihaasteesta: Tove Holm, Itämerihaaste, Turun kaupunki, puh. 040 484 6979 ( etunimi.sukunimi@turku.fi )
Kokeiluhausta ja Kokeilun paikan -alustasta: kokeilut@motiva.fi

Taustaa Itämerihaasteesta

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit tekivät yhteisen aloitteen Itämeren suojelemiseksi ja käynnistivät Itämerihaasteen, jonka tavoite on sitouttaa kaupunkeja, kuntia ja organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Helsingin ja Turun kaupungit toteuttavat vapaaehtoisia suojelutoimenpiteitä yhteisten toimenpideohjelmien kautta. Toimenpideohjelmat huomioivat EU:n Itämeren alueen strategian ja Itämeren suojelukomission (HELCOM) suositukset Itämeren suojelun edistämiseksi sekä alueelliset ympäristöstrategiat ja -ohjelmat.

Vuosien 2019-2023 toimenpideohjelman viisi päämäärää ovat: kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö ja aktiivinen Itämeri-kansalaisuus.