Aninkaisten konserttitalon ja Turun ammatti-instituutin tontti
21.1.2022 klo 11:18
Uutinen

Turun kaupunki tiedottaa: Aninkaisten konserttitalon ja ammatti-instituution tontinluovutuskilpailun valmisteluun liittyvän markkinakartoituksen avaustilaisuus

Tontinluovutuskilpailun valmisteluun liittyvän markkinakartoituksen avaustilaisuus järjestetään Teams -etätilaisuutena ti 25.1.2022 klo 15-16.30 ja se on avoin kaikille ko. tontinluovutuskilpailusta kiinnostuneille kiinteistökehittäjille, rakennuttajille ja rakentajille. Tilaisuudessa esitellään Aninkaisten konserttitalon ja Turun ammatti-instituutin tontin 853-6-26-5 tontinluovutuskilpailulle suunniteltuja tavoitteita ja reunaehtoja.
Kilpailun tavoitteena on määrittää Konserttitalolle ja Ammatti-instituutille uusi käyttötarkoitus sekä tutkia alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Alueelle toivotaan monipuolisia ja innovatiivisia toimintoja, jotka tukevat Aninkaisten alueen kehittymistä osana aktiivista kaupunkikeskustaa.

Markkinakartoituksella selvitetään markkinoiden suhtautumista kohteen yleiseen kiinnostavuuteen sekä kilpailun tavoitteisiin ja reunaehtoihin. Kommentointi voi kohdistua esim. kiinteistöjen myynnin vaiheistamiseen ja aikaikkunoihin sekä odotusarvoihin hintatasosta, säilytettävistä rakennuksista, rakennusten uusiokäytöstä, uudisrakennusoikeuden määrästä sekä menettelytavoista arvodesigniin liittyen.

Kilpailuohjelmaa tarkennetaan markkinakartoituksen tulosten arvioinnin pohjalta.

Avaustilaisuuden ohjelma:
Klo 15.00 Tilaisuuden avaus,
Ville Valkonen, kaupunkiympäristön apulaispormestari, Turun kaupunki
Klo 15.15 Valmisteilla olevan tontinluovutuskilpailun tavoitteiden ja reunaehtojen esittely,
Mika Rajala, Aninkaisten alueen hankepäällikkö, Turun kaupunki
Klo 16.00 Kysymykset ja vastaukset
Klo 16.30 Tilaisuuden päättäminen

Linkki tapahtumaan: Markkinakartoituksen avaustilaisuus

Tilaisuuden jälkeen ko. tontinluovutuskilpailulla luovutettavan tontin kiinteistökehittämisestä kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollista varata erillinen Teams-aika Turun kaupungin kanssa luottamuksellista kahdenkeskistä markkinakartoitustapaamista varten, jolloin on mahdollista tuoda julki kilpailutukseen liittyviä mahdollisia haasteita tai kehitysehdotuksia.

Varattavissa olevat ajat ovat:
Ti 1.2.2022 klo 11-12 ja klo 12-13
Ke 2.2.2022 klo 11-12 ja klo 12-13
Ke 9.2.2022 klo 10-11 ja klo 11-12
To 10.2.2022 klo 12-13
Vapaiden aikojen tiedustelut ja varaukset pe 28.1.2022 klo 14:30 mennessä.

Ajanvaraukset markkinakartoitus-tapaamista varten sekä lisätiedot markkinakartoitukseen ja tontinluovutuskilpailuun liittyen:
Mika Rajala, Aninkaisten alueen hankepäällikkö, Turun kaupunki
gsm. +358 50 4017 821, email: mika.rajala@turku.fi