23.5.2017 klo 14:05
Uutinen

Turun Yrittäjät ja Turku-konsernin Arkea Oy tiivistävät yhteistyötä

Turun Yrittäjät ry ja Arkea Oy ovat sopineet tänään konkreettisesta yhteistyöstä. Arkean liiketoiminnan tueksi rakennetaan yhteistyössä laaja, useiden satojen eri toimialoilta olevien yritysten verkosto. Nyt lanseeratun käytännön toivotaan laajenevan myös muualla Suomessa.

Järjestely avaa ensisijaisesti Turun Yrittäjien jäsenille avoimesti toimivan kanavan alihankintoihin. Yhteistyön perusteella syntyvän liikevaihdon on mahdollista nousta vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin. Tavoitteena on luoda jatkuvasti kasvava ja kehittyvä kokonaisuus. Osapuolet odottavat, että järjestelmä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina ja muutaman vuoden kuluttua verkostossa toimii tuhatkunta seudun yritystä. – Me Turun Yrittäjissä näemme, että aktiivinen yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu edistävät kaikkien turkulaisten ja seudun yritysten toimintaedellytyksiä. Siten markkina saadaan toimimaan osapuolten tavoitteita tukien. Pyrimme toimimaan niin, että nyt lanseerattu hyvä turkulainen käytäntö voidaan ottaa käyttöön myös muualla maassamme, Turun Yrittäjien puheenjohtaja Jari Rastas toteaa.

Jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkikonsernin yritysten kanssa

Turun kaupunkikonsernin suuret ja strategisesti tärkeät yhtiöt kuten Oy Turku Energia Ab (konserni) sekä avoimilla markkinoilla toimivat Arkea Oy, Kuntec Oy ja Turun Seudun Rakennustekniikka Oy ovat Turun Yrittäjien tärkeitä kumppaneita niin julkisissa hankinnoissa kuin markkinaehtoisessa kaupankäynnissä, mutta samalla ne ovat myös kilpailijoita. Julkisuudessa keskustelu on painottunut näiden yhtiöiden aiheuttamiin markkinahäiriöihin. Turun kaupunki ja sen omistamat yhtiöt ovat olleet erityisen seurannan piirissä, koska Turku lähti ensimmäisten joukossa laajamittaisesti yhtiöittämään toimintojaan. Pääosin Turun perustamat, vapailla markkinoilla toimivat yhtiöt ovat menestyneet ja kasvattaneet liiketoimintaansa. – Turun Yrittäjät on avannut suorat keskusteluyhteydet kaupunkikonsernin yritysten kanssa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua myös muiden toimijoiden kanssa ja etsimme ratkaisuja toimintaympäristön kehittämiseksi siten, että Turun seudun pk-yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa yhteistyössä mainittujen kumppaneiden kanssa. Valitsemamme lähestymistapa on osoittautunut oikeaksi ja markkinahäiriöt on tarkoitus välttää yhteistyöllä, jossa pk-yrittäjät voivat toimia menestyksellisesti kuntasektorin suurten yhtiöiden kumppaneina ja alihankkijoina, kertoo Rastas. Lisätietoa Jari Rastas, Turun Yrittäjät puheenjohtaja, p. 040 551 1111