Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

24.5.2022 klo 10:24
Uutinen

Turun Yrittäjien Säätiö jakaa avustuksia

Säätiö jakaa avustuksia ja tukia hakemusten perusteella 1-4 kertaa vuodessa. Säätiö myöntää tukia hakemusten perusteella. Tuki yhtä hakemusta kohti voi olla maksimissaan 2000 € Säätiön hallituksella on myös hakemusten perusteella oikeus myöntää suurempia tai pienempiä tukia.

Vuoden 2022 hakuaika on käynnissä. Hae tukia 30.5.2022 mennessä.

Vuoden 2022 haussa etsimme erityisesti seuraavanlaisia hankkeita:

  • Yrittäjän uudelleenkouluttautumista sekä taitojen kehittämistä
  • Uuden innovatiivisen liiketoiminnan aloittamista
  • Nuorten yrittäjien toimintaa tai liiketoiminnan aloittamista
  • Yrittäjän jaksamisen parantamista tai mielenterveystyötä
  • Nuorten yrittäjien toiminta
  • Turkulaisen yrittäjyysekosysteemin edistäminen ja Turkulaisen yrittäjyyden tukeminen

Säätiö pyrkii erityisesti tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten menestymismahdollisuuksien edistämistä sekä nuorten yrittäjien toimintamahdollisuuksien parantamista. Säätiö voi myös hakemuksen pohjalta tukea muuta yrittäjyyttä tukevaa toimintaa.

HUOM! Säätiö ei jaa koronatukia ja ei voi tukea yrityksen ostoja. Emme rahoita rahoita myöskään yrityksen päivittäistä liiketoimintaa tai käyttöpääomaa.

Tuen edellytykset

Yrityksen tai yrittäjän tulee olla turkulainen. Tämän lisäksi hakijan tulee olla hakemushetkellä sekä projektin toteutuksen ajan Turun Yrittäjien jäsen.

Hakemus on vapaamuotoinen mutta siinä tulee olla eriteltynä ainakin seuraavat asiat. Nimi, yhteystiedot, tuen kohde määriteltynä mahdollisimman tarkasti sekä miksi tukea haetaan tähän projektiin, projektin tai tuen kohteen kokonaiskustannukset sekä haettavan tuen suuruus.

Hakemuksen tulee sisältää yksityiskohtainen selvitys siitä, mihin tukea haetaan ja miten varat käytetään. Hakijan tulee osallistua hankkeen kustannuksiin myös itse eli emme rahoita kokonaisia hankkeita.

Mikäli myönnettyä tukea ei haeta 6kk sisällä tuen myöntämisestä, eikä jatkoaikaa ole haettu, on säätiön hallituksella oikeus evätä tuki.

Hakeminen

Avustuksen tai tuen hakeminen on helppoa. Lähetä hakemus Turun Yrittäjien Säätiön nettisivuston hakulomakkeella. Mikäli projektisi vaatii nopeampaa käsittelyä, voit pyytää sitä hakemuksen yhteydessä. Hallitus käsittelee hakemukset tällä hetkellä keskimäärin kahden neljän kuukauden välein. Hakemukset käsitellään viimeistään yhden kuukauden kuluttua hakuajan päätymisestä.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on asianmukainen hakemus sekä yrittäjän toimittama loppuraportti.

Tuen määrä voi olla maksimissaan 2000 € per hakija / haku.

Hakemuksen perusteella säätiö maksaa tuen hakijalle tositteita vastaan.

Säätiöllä on oikeus saada selvitys käytettyjen varojen kohteesta sekä tarvittaessa oikeus periä tuki takaisin mikäli varat on käytetty vastoin sääntöjä tai lakia.