Turve
Turvetta kaivataan ensi talveksi, mutta tuottajien määrä on vähentynyt selvästi. Kuva: Getty Images

Turvetta kaivataan taas, mutta harva kaivaa: ”Ei sellaista tehdä yhden kesän takia”

Turpeelle olisi jälleen kysyntää, mutta monen yrittäjän mielenkiinto on lopahtanut.

Turvetuotannon alasajo, romutustuki ja turpeen imagon lasku on siirtänyt monen turveyrittäjän katseen muihin elinkeinoihin.

Juuri nyt turpeelle olisi kuitenkin kysyntää, kun Ukrainan sodan seurauksena Suomi haluaa lisätä energiaomavaraisuuttaan. Tämän takia Huoltovarmuuskeskus on käynnistänyt polttoturpeen varmuusvarastoinnin. Varastoilla halutaan turvata lämpöhuolto poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. Samalla varaudutaan ensi talven lämmityskauteen.

Ely-keskus kertoi jo maaliskuussa, että turveyrittäjille suunnatun romutustuen haku on päättynyt. Syynä oli tukeen varattujen rahojen loppuminen. Romutuspalkkion 29 110 000 euron määräraha oli varattu jaettavaksi vuosien 2022-2024 välisenä aikana. Hakemuksia tuli yhteensä 390 kappaletta. Romutustuen tarpeen taustalla hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan kotimainen turvetuotanto puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

– Tuen olisi pitänyt olla romuttamattajättämistuki, jotta yrittäjillä olisi ollut paremmat mahdollisuudet jatkaa toimintaa, turvetuotantoalalla toimivan Team Juntusen hallinnosta vastaava Mari Juntunen kertoo.

Osa yrittäjistä ehti romuttaa kalustoa, osa sai romutustuen ja säästi osan kalustoa, jota voidaan käyttää vielä tänä vuonna.

– On ikävää, että alasajo tapahtui jo viime vuonna. Alalle olisi kaivattu muutaman vuoden pituinen suunnitelma. Moni yrittäjän mielenkiinto alaa kohtaa on lopahtanut ja toimintaedellytykset heikentyneet.

Luvassa voi olla huono turvekesä

Juntusen yritys jatkaa edelleen turvetuotantoa, osin taloudellisen pakon edessä.

– Tänä kesänä taas tuotetaan turvetta, mutta emme saa mitään kompensaatiota siihen, että viime kesänä emme tuottaneet. Kassa ei kestä sellaista.

Turpeen maine ei ole parantunut Juntusen mukaan kuin väliaikaisesti. Esimerkiksi Oulun kaupunki on ilmoittanut, että se lopettaa turpeen käytön kokonaan vuonna 2024.

– Kovin moni ei pysty tällä hetkellä siihen, että käynnistäisi tuotannon uudelleen. Ei sellaista tehdä yhden kesän takia. Ihmettelen vain, miten vastuullista valtiovallalta on käyttää hyväkseen yrityksiä, jotka eivät pysty lopettamaan tuotantoa. Meidänkin on hiljalleen pakko keksiä jotain muuta hommaa tilalle.

Viime kesä olisi ollut Juntusen mukaan erinomainen turpeen nostamiselle, koska sateet jäivät vähäisiksi. Silloin turpeen tuotanto jäi kuitenkin varsin vaatimattomaksi alasajopuheiden takia.

Alkanut kesä näyttää turvetuotannon kannalta selvästi haasteellisemmalta.

– Yksi asia on unohdettu. Turvetuotannossa sääriski on merkittävä. Tämä kesä vaikuttaa sateiselta. Sateella turvetta ei voi nostaa.

Siksi Juvonen ennustaa, ettei kotimaisesta turvetuotannosta ole luvassa merkittävää apua talven kriittiselle lämmityskaudelle, jolloin polttoaineista voi tulla jopa pulaa. Hän ei pidä siitä, että kaikki vastuu on kaadettu tuottajien niskaan.

– Ilmapiiri on turveyrittäjiä syyllistävä. Me olemme nyt vastuussa siitä, että turvetta nostetaan mahdollisimman paljon. Kassa on kuitenkin tyhjä, eikä meillä ole mahdollisuutta investoida koneiden riittävästi huoltoihin. Jo nyt olemme käyttäneet huoltoihin 50 000 euroa tänä vuonna.