29.6.2020 klo 10:18
Uutinen

Tutkimus: Etelä-Karjala ja Varsinais-Suomi aktiivisimpia – Omistajanvaihdosten edistämiseksi esitetään muutoksia verotukseen ja palveluista pysyviä

Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa omistajanvaihdospalvelut toimivat maakunnista parhaiten. Omistajanvaihdospalvelut ovat viime vuosina kehittyneet koko maassa parempaan suuntaan.

– Sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen edistäminen on kuitenkin edelleen liian projektiluontoista, mikä estää toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen, toteaa KTT Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Tiedot käyvät ilmi Omistajanvaihdosfoorumin tilaamasta arvioinnista, jonka toteutti Seinäjoen am-mattikorkeakoulu.

Koronakriisi aiheutti omistajanvaihdoksiin hetkellisen pysähdyksen. Nyt tilanne on palaamassa kohti aikaisempaa normaalia.

– Kriisi vaikuttaa yritysten tuloksentekokykyyn ja sitä kautta yritysten arvoon. Hyvin hoidetuilla yrityksillä on yritysmarkkinoilla aina kysyntää, Ov-foorumin sihteeri ja Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Mika Haavisto kertoo.

Parhaiden pisteiden Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa matalan kynnyksen neuvontapisteet yrittäjille

Arvioinnin mukaan omistajanvaihdospalvelut ovat Suomessa aikaisempaa toimivampia. 65 prosent-tia evaluointiin osallistuneista omistajanvaihdosasiantuntijoista arvioi palveluiden kehittyneen hy-vään suuntaan ja vain viisi prosenttia huonompaan suuntaan edellisen viiden vuoden aikana.

Etelä-Karjala ja Varsinais-Suomi saivat evaluoinnissa täydet kuusi pistettä omistajanvaihdosten edistämisestä. Näissä maakunnissa on toimintasuunnitelma omistajanvaihdosten edistämiseksi ja niistä löytyy toiminnasta vastaava organisaatio, eri tahoja kokoava yhteistyöfoorumi ja matalan kyn-nyksen neuvontapiste yrittäjille.

– Lisäksi yrittäjille suunnattuja aktivointitoimenpiteitä tehdään säännöllisesti ja omistajanvaihdospalvelut ovat kehittyneet myönteisesti viime vuosina.

Myös Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Satakunta pärjäsivät hyvin vertailussa ja jäivät vain niukasti kärkikaksikon taakse (5,5 pistettä).

Omistajanvaihdostyö pysyväksi toimintamuodoksi – ”Ov-foorumille ja alueellisille neuvonta-palveluille tarvitaan pysyvä rahoitus”

Tutkimuksen toteuttamisesta vastannut Juha Tall pitää tuloksia lupaavina, mutta tunnistaa omista-janvaihdosten edistämisessä kehittämiskohteita.

– Määrätietoinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi on alkanut tuottaa hedelmää ja perusasiat omistajanvaihdosten edistämiseksi aluetasolla kyllä tiedetään. Ne eivät ole mitään rakettitiedettä. Osassa maakuntia omistajanvaihdosten edistäminen on jo otettu erinomaisesti haltuun, Tall sanoo.

Tallin mukaan haasteita kuitenkin riittää ja omistajanvaihdostyön resurssit pitäisi varmistaa niin, että siitä tulisi nykyistä pysyvämpää toimintaa.

– Omistajanvaihdosten edistämistyötä on tehty ja tehdään edelleen pääsääntöisesti erilaisten kehit-tämishankkeiden muodossa, hän jatkaa.

– Evaluointimme perusteella toimintamallit ovat nyt kehittyneet niin, että pysyvän rahoituksen saa-minen omistajanvaihdosfoorumille sekä yrittäjien alueellisille neuvontapalveluille ja herättelytoimille olisi perusteltua.

Tutkimus esittää myös omistajanvaihdosten edistämisen vastuuhenkilöä Työ- ja elinkeinoministeriöön.

Suosituksia valtakunnan tason omistajanvaihdosten edistämiseen

Omistajanvaihdostyön edistämisen tutkijat Juha Tall ja Elina Varamäki suosittelevat valtakunnallisella tasolla muun muassa seuraavia toimenpiteitä.

Valtakunnalliset suositukset:

1. Omistajanvaihdosten rekisteröinti Tilastokeskuksessa.

2. Valmennusohjelma omistajanvaihdosneuvojille.

3. Omistajanvaihdoksissa myyjän verotus maksuperusteiseksi. Nykyisin myyjä verotetaan heti kaupanteon jälkeen, vaikka osa kauppasummasta tulisikin maksuun vasta vuosien päästä.

4. Pienten yritysten osakkeiden hankintameno-olettamien nostaminen. Tämä vähentäisi myyjään kohdistuvaa verorasitusta ja kannustaisi yrittäjiä yrityksen myyntiin.

5. Perintö- ja lahjaverotuksesta luopuminen.

6. Finnveran takauksen osuuden nostaminen.

7. Valtakunnallinen oman pääoman ehtoisia sijoituksia omistajanvaihdoksiin tekevän pääomarahaston perustaminen. Pankkien ja Finnveran vaatimukset oman pääoman määrän suhteen ovat viime vuosina tiukentuneet.

Tutkimukseen vastasi lähes 250 omistajanvaihdosasiantuntijaa eri puolilta Suomea. Edellinen valta-kunnallinen omistajanvaihdospalveluiden evaluointitutkimus tehtiin vuonna 2014.

Tutkimus kokonai-suudessaan on saatavilla tästä.

Omistajanvaihdosfoorumissa on mukana edustava joukko valtakunnallisia julkisia ja markkinaehtoisia toimijoita sekä yrittäjäjärjestöjä.

toimitus (at) yrittajat.fi