7.2.2017 klo 10:00
Uutinen

Tutkimus: maailman yrittäjät ennakoivat kasvua – 40 prosentin mielestä yrittäjyys kelpo uravaihtoehto

Vuoden 2016 yrittäjyystutkimuksen mukaan yrittäjien määrä lisääntyy maailmanlaajuisesti. 40 prosenttia vastaajista Suomessa kokee yrittämisen kelpo uravaihtoehdoksi.

Globaalisti ottaen vahvan yrittäjyysekosysteemin rakentaminen on avain työpaikkojen luomiselle.

Maailmanlaajuisesti 55 prosenttia kaikista yrittäjistä suunnittelee palkkaavansa ainakin yhden työntekijän seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä käy ilmi globaalista GEM-tutkimuksesta (Global Entrepreneurship Monitor), joka julkistettiin tänään. Suomessa GEM-tutkimustiimiä johtaa professori Anne Kovalainen Turun yliopistosta.

Yrittäjien näkemästä optimismista huolimatta yrittäjyyden kasvun esteinä toimivat monet tekijät kuten jäykät työmarkkinat, työvoiman ja uusien työpaikkojen huono kohtaanto, rahoitusongelmat ja päätös jäädä pieneksi yritykseksi. Nämä kasvun esteet tiedetään myös Suomessa.

– Yrittäjyyden mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja vaihtelevat globaalisti, mutta yrittäjyydellä on suuri merkitys alueellisen talouskasvun ja yhteiskunnallisen vakauden luomisessa, toteaa Turun yliopiston professori ja GEM Suomi -tiimin johtaja Anne Kovalainen.

Startup-kulttuuri vahvistaa innovaatioiden syntyä

– Suomessa startup-kulttuurin kasvu ja kehitys ovat vahvistamassa uusien yritysaihioiden ja innovaatioiden syntyä. Tässä muutoksessa tiivistyvä yhteistyö koulutusjärjestelmän ja kasvukeskusten ekosysteemin kanssa on keskeinen kehitystä vauhdittava tekijä, toteaa Kovalainen.

Suomi onkin Euroopan kärkeä motivaatiota mitattaessa.

GEM-tutkimus on laajin yhtäjaksoinen yrittäjyyteen ja talouteen kohdistuva globaali tutkimus. Viime vuosi oli GEM-tutkimuksen 18. peräkkäinen vuosi.

Tutkimuksessa havaittiin, että kuluneen vuoden aikana yrittäjyysaktiivisuus on pysynyt vakaana tai lisääntynyt keskimäärin 2/3 kaikista vuonna 2015 ja 2016 tutkituista maista.

Keskimääräinen varhaisvaiheen yrittäjyysaktiivisuus (TEA), jota mitataan 18–64-vuotiaiden joukossa alkaneiden tai omistaja-yrittäjien määrällä, on korkein teollisuusintensiivisissä talouksissa.

Varhaisvaiheen yrittäjyysaktiivisuus laskee talouden kehityksen myötä, ollen yhdeksän prosenttia innovaatiovetoisissa talouksissa. Suomessa TEA on 6,7 prosenttia ja Ruotsissa 7,6 prosenttia.

40 prosenttia vastaajista kokee yrittämisen kelpo uravaihtoehdoksi

GEM-tutkimuksessa on löydetty vahva yhteys suotuisan yrittäjyysilmapiirin, yrittäjyysaktiivisuuden ja mediahuomion välillä. Suomessa noin 40 prosenttia vastanneista pitää yrittäjyyttä hyvänä uravaihtoehtona.

Raportti tarkastelee myös erityisesti politiikkavaikutusten merkitystä yrittäjyyden kehitykseen.

Tutkimusaineisto kerättiin globaalisti vuoden 2016 kesällä. Vuoden 2016 GEM-tutkimukseen osallistuneet maat kattavat 69,2 prosenttia maailman väestöstä ja 84,9 prosenttia maailman GDP:stä.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi