20.12.2021 klo 09:42
Uutinen

Tutkimus: Omistajanvaihdokset vaikeutuneet – alasajo uhkaa useita satoja yrityksiä Kanta-Hämeessä

Yli puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yrityksestään viimeistään vuonna 2024. Suomen mittakaavassa tämä tarkoittaa noin 25 000 yritystä ja Kanta-Hämeessä noin 700 yritystä.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana kaksi kolmesta tähtää yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen, mutta neljännes valmistautuu yritystoiminnan lakkauttamiseen. Tiedot käyvät ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamasta Omistajanvaihdosbarometristä, johon vastasi yli 2 300 yrittäjää.

Yrittäjällä on neljä vaihtoehtoista tapaa luopua yritystoiminnasta. Tutkimus selvitti yli 55-vuotiaiden yrittäjien vaihtoehtoisia tapoja luopua yritystoiminnasta seuraavan kymmenen vuoden aikana:

  • 44 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle (46 % vuonna 2018) eli myyntiin olisi tulossa koko Suomessa noin 32 000 yritystä ja Kanta-Hämeessä arviolta noin 900 yritystä.
  • 20 prosenttia tähtää sukupolvenvaihdokseen (24 % vuonna 2018). Mitä suurempi yritys on, sitä enemmän sukupolvenvaihdos on todennäköisempää (esim. yli 20 hlö yrityksissä 54 %)
  • 25 prosenttia uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan (22 % vuonna 2018).
  • 9 prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta (7 % vuonna 2018).
Kohtaavatko odotukset, tunne ja markkinahinta arvonmäärittelyssä?

Reilu puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yritystoiminnastaan nopealla aikataululla – viimeistään vuonna 2024. Mieluisin kanava löytää ostaja on tarjota suoraan itse muille yrittäjille tai käyttää yritysvälittäjää. Sähköisten yrityskauppapaikkojen hyödyntäminen on myös nousussa.

Myynnin suurimmiksi haasteiksi mainitaan myyjän liian korkea hintapyyntö tai yrityksen arvonmääritys yleensä. Kolmella neljästä tutkimukseen osallistuneista ei ollut aikaisempaa kokemusta yrityksen tai liiketoiminnan myymisestä.

Vastaajien kiinnostus ostaa itse uusi yritys tai liiketoimintaa oli (asteikolla 1-5) Suomen keskiarvolla 2,3 ja Kanta-Hämeessä 2,7. Kanta-Hämeessä ostamisen ajankohtaisuus koettiin myös valtakunnallista keskiarvoa korkeammaksi (Kanta-Häme 3,3, Suomi 2,9).

Kehittämisaktiivisuus parantaa jatkuvuusnäkymiä

Tulokset korostavat yritysten omien kehittämistoimien merkitystä. Mitä korkeampi on yrityksen kehittämisintensiteetti, sitä myönteisempi on sen jatkuvuusnäkymä. Aktiivisimpia uuden kehittämisessä ovat perheyritykset, joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta.
– Monet mikroyritykset ovat olleet jo melko pitkään syvällä koronakurimuksessa, eikä kehittämistoimille ole jäänyt riittävästi aikaa. Tämän vuoksi myös yrityksen lopettaminen nähdään yhä useammin todennäköisimpänä vaihtoehtona oman yrittäjäuran päättyessä, kuvailee Omistajanvaihdosfoorumin projektipäällikkö Mika Haaviston Suomen Yrittäjistä.

Tutustu tuloksiin tarkemmin Omistajanvaihdosbarometrin tulosraportissa