21.8.2019 klo 13:00
Uutinen

Tutkimus: Puolet yksinyrittäjistä tienaa alle 2000 euroa

Suomen Yrittäjien kyselytutkimukseen osallistuneista yksinyrittäjistä 48 prosenttia kertoi tienaavansa alle 2 000 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2016 tehdyssä vastaavassa kyselyssä alle kaksitonnia ansainneiden vastaajien osuus oli 51 prosenttia, eli heidän osuutensa on pienentynyt hieman kuluneiden kolmen vuoden aikana.

Noin joka neljäs yksinyrittäjä kertoi tekevänsä töitä keskimäärin yli 50 tuntia viikossa. Vain joka viides ilmoitti lomailevansa vuosittain kuukauden tai yli kuukauden.

Jaksamisessa yksinyrittäjät jakautuvat kahtia: 47 prosenttia ilmoitti, ettei ole kokenut haasteita jaksamisessa, mutta toinen puoli yksinyrittäjistä oli toista mieltä.

Kasvuhaluisia nuoria yrittäjiä

Alle 35-vuotiaista yksinyrittäjistä peräti 90 prosenttia haluaa kasvattaa yritystoimintaansa.

Suomen Yrittäjien kyselytutkimus kertoo, että yksinyrittäjät ovat kaikkinensa kasvuun tähtäävää väkeä: kaksi kolmesta (67 prosenttia) ilmoittaa tavoittelevansa kasvua.

Toimialoista kasvuhalukkaimpia oltiin kaupan saralla. Tärkeimpinä kasvun keinoina yksinyrittäjät pitävät uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamista, verkostoitumista sekä työntekijöiden palkkaamista.

Työllistäminen hankalaa

Vastauksissa esiin tulevat esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen liittyvät ongelmat.

– Työllistäminen koetaan kalliiksi ja riskialttiiksi. Tällä hetkellä yritystoiminta henkilöityy yrittäjään itseensä, eikä omaa työaikaa voi rajattomasti lisätä, Suomen Yrittäjien toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi taustoittaa.

Kyselyyn osallistui kaikkiaan lähes 1 900 yksinyrittäjää. Vastaajista ne, joilla oli ollut joskus työntekijä, kokivat työllistämisen riskin ja kalleuden yrityksen kasvua rajoittaviksi tekijöiksi useammin kuin vastaajat, jotka olivat toimineet koko ajan yksin.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén toivoo, että jatkossa työllistämistä helpotettaisiin.

– Työmarkkinarakenteilla on merkittävä ohjaava vaikutus siihen, halutaanko työtä teettää työsuhteessa vai toimeksiantona tai jätetäänkö työ tekemättä kokonaan, Hellstén muistuttaa.

Perhevapaat osin pitämättä

Perhevapaiden suhteen yksinyrittäjien tilanne poikkeaa palkansaajista.

Yksinyrittäjinä toimivista äideistä joka viides ilmoitti jättäneensä perhevapaat kokonaan käyttämättä. Isistä alle puolet oli (47 prosenttia) oli ollut isyysvapaalla, mutta vain kolme prosenttia kertoi olleensa hoitovapaalla.

Osittaista hoitovapaatakin oli käyttänyt vain kaksi prosenttia yksinyrittäjinä työskentelevistä isistä.

– Yrittäjien asemaa perhevapaissa todella kannattaa parantaa, se on erityisesti lasten etu, Suomen Yrittäjien Harri Hellstén sanoo.

Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työ- ja yrityselämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Yksinyrittäjyys on tällä hetkellä jo Suomen yleisin yritysmuoto.

Vuosituhannen alussa yksinyrittäjiä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000 kun viime vuonna yksinyrittäjiä oli jo 182 000.

Yksinyrittäjien yleisin yritysmuoto on toiminimi, mutta osakeyhtiöiden osuus on noussut vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn verrattuna.

Yksinyrittäjät ovat kaiken kaikkiaan korkeasti koulutettua väkeä: yli puolella on ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto.

Koko yksinyrittäjäkyselyn aineisto luettavissa täällä

Leila Itkonen

leila.itkonen(at)yrittajat.fi

Yrittajat.fi julkaisee seuraavien viikkojen aikana juttusarjan Yksinyrittäjäkyselyyn (2019) liittyen