6.11.2018 klo 11:03
Uutinen

Tutkimus: Venäjän-kaupan vaikeuskertoimet ovat kasvaneet

Venäjän-kaupan tuoreen barometrin mukaan yritysten odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat heikentyneet, mutta edelleen lähes puolet arvioi tilanteen pysyvän ennallaan.

Vienti Venäjälle on kasvanut 28 prosentilla yrityksistä, sama luku viime keväänä oli 34. Tuonti Venäjältä sen sijaan on pysynyt viime kevään tasolla.

Venäjälle investoineiden vastaajien määrä on laskenut viime syksyn tasolle. Puolet yrityksistä arvioi Venäjän protektionististen toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan.

Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavat yritykset listaavat suurimmiksi ongelmiksi ruplan kurssin, poliittisen tilanteen, riskit ja sanktiot sekä talouden epävakaisuuden ja vähäisen kysynnän.

– Epävarmuus Venäjän-markkinoilla on lisääntynyt USA-sanktioiden myötä. Vaikeaselkoiset sanktiot ja uhka uusista sanktioista ovat heikentäneet ruplaa ja tämä näkyy suoraan suomalaisten yritysten viennin ja investointihalukkuuden supistumisena, sanoo toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Suomalais-Venäläisestä kauppakamarista.

Epävarmassa tilanteessa yritykset näyttävät olevan odottavalla kannalla, mutta haluavat pysyä markkinoilla.

Venäjän-kaupan barometri tehdään kaksi kertaa vuodessa. Se näyttää hyvin mihin suuntaan kauppa kehittyy. Barometriin haastateltiin nyt 277 yritysten edustajaa tai päättäjää.

Kolmasosalla lievää kasvua

Ne suomalaiset yritykset, jotka tekevät Venäjän-kauppaa, pärjäävät kaikesta huolimatta kohtuullisesti.

– Venäjän vientiä harjoittavista yrityksistä, joka kolmas ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen. Kuitenkin vain harvalla kasvua on ollut paljon. Yli puolella yrityksistä liiketoiminta on pysynyt ennallaan, kertoo Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren.

Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla vienti on supistunut enemmän kuin muilla toimialoilla.

Venäjän alkuvuoden viennin kehitys on noudattanut yleistä viennin laskevaa trendiä. Suomalaiset tuotteet ovat kallistuneet Venäjällä valuuttakurssimuutosten myötä. Rupla on heikentynyt peräti 17% tammi–elokuussa.

– Suomi vie Venäjälle paljon investointihyödykkeitä, joiden hankkimista helposti lykätään epävarmuuden kasvaessa, toteaa Thomas Palmgren.

Mitkä ovat tulevaisuudennäkymät?

Alle puolet vastaajista (45%) odottavat liiketoiminnan kasvua seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä on hyvä luku muuten kohtuullisen kireässä kauppapoliittisessa ilmapiirissä. Jotkut yritykset odottavat voimakastakin kasvua.

Tällä hetkellä pienet yritykset ovat kaikista optimistisimpia.

Venäjällä on kysyntää suomalaisesta osaamisesta esim. metsäsektorilla läpi tuotantoketjun, teollisuusautomaatiossa, ympäristöteknologiassa, terveydenhuollossa, asuntorakentamisessa sekä älykkäissä ratkaisuissa (Smart City).

Miten yritykset kokevat Venäjän talouskehityksen?

Odotukset Venäjän taloudesta ovat heikentyneet, mutta edelleen lähes puolet uskoo tilanteen pysyvän ennallaan. Nyt odotetaan lähinnä nollakasvua.

Puolet yrityksistä arvioi Venäjän protektionististen toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan.

Pakotteet ovat tässä vaiheessa osa Venäjän kaupan arkea. Kauppaa voidaan käydä ja 95% kaupasta on sanktioista vapaata.

– Yrityksiltä vaaditaan enemmän huolellisuutta, kun joudutaan tasapainottelemaan sanktioviidakossa uusien ja vanhojen pakotteiden kanssa. Pakotteiden lisäksi on Venäjän vastatoimet, toteaa Thomas Palmgren.

Epävarmuus on yrityksille hankalaa asia. Vaikeaselkoiset sanktiot ovat heikentäneet ruplaa ja tämä näkyy suoraan suomalaisten yritysten viennin supistumisena.

– USA tulee mitä todennäköisimmin asettamaan uusia pakotteita. Pelkona on, että pankkeja asetetaan pakotelistalle. Tällöin rahaliikenne ulkomaille voisi vaikeutua, kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren arvioi.

Mitkä ovat kaupankäynnin suurimmat pulmat?

Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavien yritysten ykköspulma on ruplan kurssi.

Poliittinen riski on toiseksi suurin ongelma, kun USA:sta uusien sanktioiden uhka on kasvanut ja uusia sanktioita on tullut voimaan.

Tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat ovat sijalla kolme. Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä on seuraavaksi suurin ongelma. Venäjän protektionistiset toimet ovat jo tuntuvia.

Mistä saa apua Venäjän-vientiin?

Apua yrityksille Venäjän markkinoilla menestymiseen tarjoaa Team Finland -verkosto.

Suomalais-venäläinen kauppakamarilta saa asiantuntianeuvontaa. Palvelupisteitä on Helsingissä, Pietarissa, Moskovassa ja Jekaterinburgissa. SVKK järjestää yrittäjämatkoja, koulutusta sekä tuottaa kirjallisuutta.

Ulkoministeriöllä on oma tärkeä roolinsa Venäjällä ja Pietarin konsulaatti on suosittu vierailukohde yrittäjille ja yrityksille. UM:n ja SVKK:n tehtävä on myös auttaa yrityksiä löytämään tarvittavia tukipalveluita yksityiseltä sektorilta (juridiikka, kirjanpito, markkinointi ym.).

Myös Business Finlandilla ja Finnveralla on henkilökuntaa Venäjällä.

toimitus(at)yrittajat.fi