Tutustu neuvontakumppaneihimme – esittelyssä Eversheds Asianajotoimisto Oy, Tilitoimisto Aarnio Oy sekä Yrityspörssi

Varsinais-Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu uudistui vuoden vaihteessa. Palvelun kautta jäsenyrittäjät saavat maakunnan kokeneimmat asiantuntijat nopeasti puhelimen päähän. Tässä jutussa esittelemme kolme yritystä nykyisistä neuvontakumppaneistamme.

 1. Miksi lähditte mukaan neuvontakumppaniksi?
 2. Millaisia ovat tyypillisimmät aiheet, joihin kanssa yrittäjät tarvitsevat apua omalta toimialaltasi?
 3. Näkyykö alalla joitakin trendejä tai erityisesti puhuttavia aiheita?
 4. Miksi koette Yrittäjien jäsenyyden tärkeäksi?

Eversheds Asianajotoimisto Oy

Yhteyshenkilöt:

Turku: Jari Malinen ja Touko Raitis, 

Helsinki: Eeva Jukkara ja Kitty Zarbock (brändi ja IPR-asiat)

Toimiala ja erityisosaaminen:

Täyden palvelun asianajotoimisto, jonka pääpainopisteenä liikejuridiikka. Erityisosaamisena yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt sisältäen omistajan/sukupolvenvaihdokset sekä kaikki niihin liittyvät sopimukset, myös verotussuunnittelu huomioiden. Lisäksi erityisosaamiseen kuuluvat yritysten brändien suojaaminen ja muut IPR-asiat. Yritysten taloudellisten murrostilanteiden hallinta ja niihin liittyvä neuvonta on myös yksi toimiston osaamisalue. 

 1. Olemme toimineet pitkään Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteistyökumppanina, alkujaan neuvontaringissä ja myöhemmin osana Yrittäjien omistajanvaihdospalvelua. 
 1. Tyypillisimmät aiheet, joihin yrittäjät tarvitsevat apua ovat yritysjärjestelyihin liittyvät asiat, kuten miten pääsen alkuun, miten kauppahinta määritellään, mitä verotusseikkoja tulisi huomioida ja minkälaisia sopimuksia pitäisi tehdä. Brändiasioiden osalta kysymykset liittyvät usein siihen, onko tuotteen nimi, itse tuote tai sen pakkauksen ulkonäkö suojattavissa ja mitä se maksaa. Taloudellisten murrostilanteiden osalta kysymykset koskettavat usein yrityksen heikentynyttä maksuvalmiutta ja mitä seuraa esim. velkojen siirtyessä ulosottoperintään. Yrittäjät kysyvät neuvoja myös yritysten tervehdyttämiseen ja viralliseen yrityssaneeraukseen liittyvissä asioissa. 
 1. Yrityskaupat ovat aina ajankohtaisia. Nyt juuri kauppojen määrät ovat laskusuunnassa, mutta hyvälle ”tavaralle” löytyy aina ostaja sopivaan hintaan. Kansainvälistyminen on tuonut tarvetta miettiä yrittäjän oman brändin suojaamista myös kansainvälisesti. Tällä hetkellä korkojen nousu lisää selvästi taloudellisten ongelmatilanteiden syntyä. Todennäköisesti trendi jatkuu eli myös yksittäisten yrittäjien on syytä varmistua omien asiakkaidensa tilanteen kehityksestä. 
 1. Yrittäjät ovat Suomen talouden peruskiviä – se täytyy pitää kunnossa ajantasaisella informaatiolla ja neuvonnalla.

Tilitoimisto Aarnio Oy

Yhteyshenkilöt:

Tatu Virta (toimitusjohtaja)

Riitta Luotonen (toimistopäällikkö)

Toimiala ja erityisosaaminen:

Tilitoimisto Aarnio Oy:n toimialaa on taloushallinto kirjanpito ja palkanlaskenta -palveluilla. Lisäksi on monipuolista osaamista verotuksesta, yritysjärjestelyistä, prosessien kehittämisestä ja digitalisaatiosta. Yrityksen tavoitteena on auttaa asiakkaita sähköistämään taloushallintonsa ja siten helpottaa heidän arkeaan.

 1. Haluamme omalta osaltamme olla auttamassa yrittäjiä heidän arjessaan. Taloushallintoalalla tapahtuu valtava muutos ja se vaatii yrityksissä aktiivista otetta sekä tilitoimiston apua. Me haluamme auttaa yrittäjiä ymmärtämään sähköisen taloushallinnon mahdollisuudet sekä olla mukana ottamassa siihen liittyviä järjestelmiä käyttöön. Lisäksi haluamme olla varmistamassa, että jokaisella yrittäjäjärjestön jäsenellä on paikka, mistä saa apua talouden haasteiden ratkaisemiseen, olivat ne sitten isoja tai pieniä.
 2. Tyypillisimmät kysymykset liittyvät taloushallinnon sähköistämiseen, verotukseen, kannattavuuteen sekä kulujen vähennyskelpoisuuteen.
 3. Talousjohtaminen ja yrityksen johtaminen taloudella ovat helpottuneet merkittävästi sähköistymisen myötä. Tietoa on enemmän ja se on parempi laatuista. Suomalaiset yritykset eivät kuitenkaan vielä ole näitä asioita hyödyntäneet kovinkaan paljon. Näistä asioista on saatavilla kilpailuetua ja näitä asioita voi vaatia myös tilitoimistoltaan.
 4. Kollegoiden ja vastaavassa tilanteissa olevien/olleiden yritysten tuki on korvaamattoman arvokasta.

Yrityspörssi

Yhteyshenkilöt:

Meri Varkoi-Anhava (toimitusjohtaja)

Toimiala ja erityisosaaminen:

Yrityspörssi (yrityspörssi.fi -verkkopalvelu) toimii markkinapaikkana verkossa yrityksen myyjille ja ostajille. Yrityspörssi auttaa vuosittain tuhansia yrittäjiä löytämään ostajan yritykselle tai kiinnostavan ostokohteen verkkopalvelun avulla.

 1. Meidän tehtävämme on auttaa yrittäjiä löytämään yrityksilleen jatkaja. Yrityskauppa on merkittävä askel yrityksen elinkaaressa, joka koskettaa jossain vaiheessa lähes jokaista yritystä ja yrittäjää. Siihen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja epävarmuutta, joihin yrittäjä voi kaivata apua ja neuvoja. Haluamme tehdä yrityskaupoista helpompia ja sujuvampia niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille. Useimmissa yrityksissä on myytävää ja ostajia kyllä löytyy, kunhan yrityksestä tunnistetaan ne asiat, jotka mahdollisia ostajia kiinnostavat ja viestitään niistä aktiivisesti. Olemme tehneet pitkään hyvää yhteistyötä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa, joten oli helppo päätös lähteä mukaan neuvontakumppaniksi verkostoon.
 2. Yrityskauppoihin liittyvät kysymykset ja erityisesti miten löytää ostaja omalle yritykselle sitten, kun aika on kypsä yrityskaupalle. Autamme myös ostokohteiden ja osakkaiden haussa sekä tarjoamme franchising-ketjuille keinon tavoittaa potentiaalisia uusia yrittäjiä. Verkkopalvelussamme vierailee kuukausittain jopa 40.000 eri kävijää, joita yhdistää toisiinsa palo ja kiinnostus yrittämiseen.
 3. Yrityskauppamarkkina näyttää yleisestä taloustilanteesta huolimatta suhteellisen hyvältä. Yrityksiä laitetaan myyntiin aktiivisesti ja verkkopalvelumme kautta kulki vuoden 2022 aikana ennätysmäärä yhteydenottoja ostajien ja myyjien välillä. Yrityksen myynti- tai ostopäätös on yleensä pitkän harkinnan tulos ja päätöksen takana oleva syy harvoin katoaa, vaikka toimintaympäristössä tapahtuisi muutoksia. Yrityskauppamarkkinassa kannattaa olla aktiivinen ja toimia sen mukaisesti, että omat pitkän aikavälin tavoitteet toteutuvat halutulla aikavälillä. Yleisesti ottaen yrittäjät tiedostavat entistä paremmin sen, että yrityskauppa vie aikaa ja liikkeelle kannattaa lähteä ajoissa ja olla itse aktiivinen. 
 4. Yrittäjien kautta olemme olleet mukana monissa tapahtumissa ja saamme ajankohtaista tietoa yritykselle tärkeistä asioista. Lakineuvonta on ollut loistava valtakunnallinen palvelu ja näemme erittäin positiivisena sen, että nyt Varsinais-Suomessa neuvontaa on mahdollista saada laaja-alaisemmin yrittämisen eri osa-alueilta. Myös jäsenedut ovat hyvä lisä, joita hyödynnämme aktiivisesti. Myös me Yrityspörssissä tarjoamme valtakunnallisen -30 € jäsenedun Suomen Yrittäjien jäsenille uusille myynti-, osto- ja osahakuilmoituksille.