2.6.2023 klo 09:00
Uutinen

Tutustu neuvontakumppaneihimme – esittelyssä Yrittäjäkassa, Siltala Consulting ja Lukander Ruohola HTO Oy

Varsinais-Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu uudistui vuoden vaihteessa. Palvelun kautta jäsenyrittäjät saavat maakunnan kokeneimmat asiantuntijat nopeasti puhelimen päähän. Tässä jutussa esittelemme kolme yritystä nykyisistä neuvontakumppaneistamme.

 1. Miksi lähditte mukaan neuvontakumppaniksi?
 2. Millaisia ovat tyypillisimmät aiheet, joihin kanssa yrittäjät tarvitsevat apua omalta toimialaltasi?
 3. Näkyykö alalla joitakin trendejä tai erityisesti puhuttavia aiheita?
 4. Miksi koette Yrittäjien jäsenyyden tärkeäksi?

Yrittäjäkassa (Yrittäjän Työttömyyskassa)

Yhteyshenkilöt

Yrittäjäkassan asiantuntijat

Toimiala ja erityisosaaminen

Yrittäjäkassa on Suomen ainoa yrittäjille suunnattu työttömyyskassa. Sen lakisääteisenä tehtävänä on ansioturvan järjestäminen jäsenilleen. Yrittäjäkassaan kuuluu noin 29 000 yrittäjää ympäri Suomea. Kassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana ja jos yrittäjä ei kuulu kassaan työttömyyspäivärahan maksaa Kela.

 1. Lähdimme mukaan koska haluamme tarjota tukea ja turvaa alueenne yrittäjille.  Meillä on strategisena tavoitteena olla lähempänä yrittäjien arkea. Haluamme olla helposti lähestyttävä organisaatio, johon voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Annamme mielellämme tietoa yrittäjän työttömyysturvan kiemuroista ja kassan jäseneksi liittymisestä.
 2. Yrittäjän työttömyysturvaan liittyvät kysymykset mm. miten Suomen työttömyysturvajärjestelmä toimii, milloin yrittäjä voi saada ansiopäivärahaa ja miten kauan sitä maksetaan, miten kassaan liitytään ja kuka voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi, kuinka paljon jäsenyys maksaa, palkansaajasta yrittäjäksi siirtymiseen liittyvät tilanteet ja jäsenyyden aikaiset muutokset.  
 3. Yritystoiminnassa ei voi koskaan tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yrittäjän kannattaakin miettiä tulevaisuutta silloin kun menee hyvin. Useimmiten kassaan liittyminen tapahtuu liian myöhään, sillä yrittäjän pitää kuulua kassaan vähintään 15 kuukauttasaadakseen ansiopäivärahaa. Yrittäjien työttömyys on kassan jäsenten osalta kuitenkin maltillista verrattuna palkansaajien vastaaviin lukuihin. Jäsentemme työttömyysaste oli viime vuoden lopulla 2,1%. Se osoittaa, että yrittäjät pyrkivät kaikin keinoin jatkamaan yritystoimintaansa työttömyyden sijaan.
 4. Yrittäjäjärjestö tekee tärkeää työtä yrittäjien hyväksi tekemällä pitkäjänteistä edunvalvontaa, tarjoamalla lakineuvontaa ja asiantuntija-apua, tuottamalla hyödyllisiä palveluja, tapahtumia ja koulutuksia, jäsenetuja ja verkostoja unohtamatta. 

Siltala Consulting

Yhteyshenkilöt

Johanna Siltala

Toimiala ja erityisosaaminen

Siltala Consulting toimii markkinoinnin ja myynnin kehittäjänä sekä kaupallisen toiminnan vauhdittajana. Johanna Siltala on kuin yrityksesi lyhytaikainen oma markkinointipäällikkö, joka miettii yhdessä yrityksesi kanssa parhaat ratkaisut markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen.

 1. Olen jo 10 vuotta auttanut pk-yrityksiä yksityisyrittäjänä markkinoinnin ja myynnin kehittäjänä. Haluan neuvontakumppanina tavoittaa uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Varsinais-Suomen Yrittäjät on upea, aktiivinen verkosto ja olen todella iloinen saadessani olla mukana neuvontakumppanina.
 2. Tyypillisimmin yritykset ovat tuskailleet myynnin ja markkinoinnin kanssa: myynti ei vedä toivotusti ja markkinoinnin valinnat tuntuvat hankalilta. Brändin kehittäminen ja kilpailuvaltin viestiminen ovat usein olleet aiheina. Uuden tuotteen ja palvelun kehittämisessä olen ollut myös vauhdittamassa yrityksiä. Nettisivun uudistamisen suunnittelu on usein mukana näissä kehitysprojekteissa.
 3. Juuri nyt yrittäjillä on ollut haasteita löytää uusia työntekijöitä. Rekrytointi on hankalaa.  Siihen apuna on ollut työnantajamielikuvaan vaikuttaminen. Olemme tehneet projekteja, joiden aikana panostetaan yritysbrändin ja työnantajamielikuvan viestintään.  Useat yrittäjät myös tuskailevat some-markkinoinnin kanssa.
 4. Yksityisyrittäjänä varsinkin on tosi hienoa olla osa aktiivista verkostoa, josta saa sekä konkreettista apua että virkistäviä tapaamisia. Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjät toimivat myös äänitorvenani päättäjien suuntaan.

Lukander Ruohola HTO Oy

Yhteyshenkilö

Iiro Hollmén, Harri Lukander ja Juhani Ekuri

Toimiala ja erityisosaaminen

Lukander Ruohola HTO Oy:n erityisosaamista ovat yritysjärjestelyihin, yhtiöoikeuteen, verotukseen ja sopimuksiin liittyvät asiat. Yritys on ollut vuosia Varsinais-Suomen Yrittäjien neuvontapalvelun yhteistyökumppani erityisesti omistajanvaihdosprojekteissa.  

 1. Arvostamme yrittäjäjärjestön toimintaa ja haluamme omalta osaltamme edesauttaa yrittäjyyttä Varsinais-Suomessa.
 2. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat sukupolvenvaihdokset, yrityskaupat sekä usein näihin liittyvät monenlaiset yritysjärjestelyt.
 3. Yleisestä epävarmuudesta johtuen maksuviivästykset ja erityyppisten tavaroiden saantiongelmat ovat yleisiä. Näistä puolestaan johtuu useiden yritysten monenlaiset taloudelliset ongelmat, viimekädessä taistelu olemassaolosta.
 4. Yrittäjyys on suomalaisen elinkeinoelämän kivijalka, mitä ilman kansantaloutemme ei tule toimeen. Yrittäjien etujen valvonta, jota yrittäjäyhdistykset ansiokkaasti tekevät, ovat kaikille yrittäjille tärkeitä ja edesauttavat toimintaa.