19.9.2017 klo 11:59
Uutinen

Työ Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi etenee – 10 yritystä etunenässä haluaa kehittää työpaikkaansa perheystävälliseksi

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, LAPEn yhtenä tavoitteena on parantaa perheen ja työelämän yhteensovittamista. Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke on mukana kehittämässä perheystävällisiä toimintatapoja työpaikoilla. Kumppaniksi pilottiin valikoitui etunenässä kymmenen keskisuomalaista yritystä, jotka hanke rekrytoi yhteistyössä Keski-Suomen Yrittäjien kanssa.

Kumppani-yritykset ovat: Jyväskylän Laatta Leevi Oy, Tmi Soppa Koivisto, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy, TL-Maint Oy ja Soikea Solutions Oy Jyväskylästä; Elekmerk, HT Laser Keuruun tehdas ja Keuruskopio Oy Keuruulta; Kuhmoisten Siivouspalvelut Kuhmoisista sekä Pihtiputaan Autokoulu Oy Pihtiputaalta. Tavoitteena on saada mukaan myös julkisen sektorin työpaikkoja.

Perheystävällinen työpaikka huomioi työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet ja haasteet. Perheystävällisellä työpaikalla hyödynnetään esimerkiksi työaikajärjestelyjä ja -joustoja.

– Tavoitteena on löytää olemassa olevia hyviä käytänteitä ja ottaa niitä käyttöön, jotta työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpottuisi, hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen selvittää.

Prosessi käynnistyy kyselyllä

Keski-Suomessa perheystävällisen työpaikan kehittäminen käynnistyy sähköisellä kyselyllä, jolla kartoitetaan yritysten henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia työpaikan perheystävällisen toimintakulttuurin tilanteesta sekä nykyisistä toimintatavoista ja käytänteistä. Samalla etsitään kehittämisehdotuksia. Kysely on luottamuksellinen ja siihen vastataan nimettömänä. Keski-Suomessa kyselyn toteuttaa Työterveyslaitos.

Kysely on kehittämistoiminnan alkukartoitus. Yritysten edustajat saavat palautteen kyselyn tuloksista yhteisessä palautetyöpajassa. Mikäli työpaikalla on alle kahdeksan työntekijää, pienten yritysten tulokset esitetään yhteen ryhmiteltynä, jotta kyselyn luottamuksellisuus säilyy.

– Kyselyssä selviää miten työpaikka onnistunut työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, tarvitseeko siihen tukea, millaista tukea tarvitaan vai onko kaikki jo hyvin. Tavoitteena on tukea työyhteisöä itse kehittämään ja ottamaan käyttöön perheystävällisiä toimintamalleja. Hanke on työpaikkojen tukena prosessissa, lupaa hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen.

Perheystävällisten työpaikkojen kehittäminen on osa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE). Yhteistyössä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Väestöliitto ja KT Kuntatyönantajat. Keski-Suomessa kehittäminen on osa Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanketta.

Perheystävälliset kuntatyöpaikat – Kuntekon oppimisverkosto, jonne jokainen työnantaja on tervetullut mukaan.

www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot/perheystavalliset-kuntatyopaikat-verkosto

www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, p. 014 266 8201, Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke

Projektikoordinaattori Annika Mäkelä, p. 050 444 2070, Keski-Suomen Yrittäjät