Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

sairausloma-ajan palkka
YEL-työtulo on sosiaaliturvan perusta. Esimerkiksi sairauspäiväraha määräytyy YEL-työtulon perusteella.

Työeläkeyhtiöt ryhtyvät ohjaamaan tarkemmin yrittäjien YEL-työtuloa oikealle tasolle – YEL-järjestelmä kaipaa muutosta

Työeläkeyhtiöden toimintaa valvovan Finanssivalvonnan arvioinnissa työeläkeyhtiöiden toiminta ei täytä sääntelyn vaatimuksia työtulon määrittämisestä. Siksi työeläkeyhtiöt ryhtyvät toimeen.

Työeläkeyhtiöt ovat lähestyneet yrittäjiä YEL-työtulojen tarkistamiseksi. Taustalla on Finanssivalvonnan tammikuussa 2021 tekemä teema-arvio, jossa selvitettiin eläkelaitosten käytännön menettelyä aloittavien yrittäjien ensimmäisen työtulon vahvistamisessa. Lausuntonsa Finanssivalvonta antoi kesäkuun lopulla.
Finanssivalvonta on työeläkeyhtiöiden toimintaa valvova viranomainen. Se valvoo vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa.
Finanssivalvonnan selvityksen mukaan yrittäjien eläkelain mukainen vakuutuksen vahvistettu työtulo jää usein matalaksi suhteessa todelliseen työpanokseen.
Finanssivalvonta havaitsi tarkastuksessaan, että eläkeyhtiöt ovat lähes poikkeuksetta vahvistaneet yrittäjän työtulon määräksi yrittäjän oman arvion mukaisen työtulon ilman tapauskohtaista harkintaa. Menettely ei Finanssivalvonnan mukaan täytä sääntelyn vaatimuksia työtulon määrittämisestä.

YEL-työtulo on sosiaaliturvan perusta

Muun muassa työeläkeyhtiö Varma kertoo joulukuussa ryhtyvänsä finanssivalvonnan edellyttämiin toimiin. Se muistuttaa tiedotteessaan, että alivakuuttaminen on yleisesti tunnistettu yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaan liittyvä ilmiö, joka koskee erityisesti nuoria ja aloittavia yrittäjiä.
– Matalalla työtulolla yrittäjän sekä eläketurva että muu sosiaaliturva jäävät vaatimattomaksi, usein vain perusturvan suuruiseksi, jopa sen alle. Tällöin yrittäjä käytännössä päätyy sosiaalivakuutusmaksuillaan rahoittamaan muiden yrittäjien ansioturvaa, Suomen Yrittäjien asiantuntija Harri Hellstén kommentoi.
YEL-työtulo vaikuttaa muun muassa sairauspäivärahaan, vanhempainpäivärahaan, työttömyyskorvaukseen ja muihin vastaaviin etuuksiin.
YEL-työtulon tulisi vastata sellaista vuosipalkkaa, joka maksettaisiin vastaavasta työstä toiselle, yrittäjän kanssa yhtä ammattitaitoiselle, henkilölle. Se, nostaako yrittäjä palkkaa, ei vaikuta YEL-työtulon määrään.
Työeläkeyhtiöiden verkkosivuilla on laskureita, joilla voi arvioida oman YEL-työtulon suuruuden.

– Olennaista YEL-työtulon määrittelyssä on ainoastaan yrittäjän työmäärä yritystoiminnassa sekä se, minkä verran yrityksen tulisi maksaa ulkopuoliselle ammattilaiselle, jos tämä tekisi yrittäjän työn työn, Hellstén selventää.

Lue lisää YEL-työtulosta.

Monet eri tahot ovat ajaneet YEL-järjestelmän muutosta. Yrittäjien työeläketurvan kehittäminen on työn alla sosiaali- ja terveysministeriössä.

Lue Yrittäjien kannanotto Yrittäjien eläkejärjestelmää korjattava, koska yrittäjät eivät luota siihen

Elina Hakola