6.10.2020 klo 16:16
Uutinen

Työelämägallup: 67 prosenttia haluaa sopimusvapauden työpaikoille

Sopimisen vapaudella on laaja kannatus, riippumatta toimialasta tai ammatillisesta järjestäytymisestä. Tieto käy ilmi tuoreesta Työelämägallupista.

Työajat suosituin sopimisen kohde

Työelämässä olevista 67 prosenttia haluaa, että työpaikalla on sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä kannattavat. Asiaa vastusti 16 prosenttia työntekijöistä. Myös ammattiliittojen jäsenistä selvä enemmistö, 62 prosenttia, kannattaa paikallista sopimista.

Yli puolet haluaa sopia paikallisesti työajoista (54 %), palkoista, korvauksista ja lisistä (52 %), ja liki puolet myös lomista ja vapaista (44 %).

Kuljetusyrityksessä sovitaan työajoista ja terveydenhuollosta

Riihimäeltä käsin toimii Tarkkalan Kuljetus Oy sisaryrityksineen Tarkkala Logistiikka ja Tarkkala Terminaalit. Noin 80 tekijästä suurin osa työskentelee autonkuljettajana ja tehdaspalvelujen konekuljettajana.

– AKT:n työehtosopimus sitoo meidän toimialaamme. Yleissitovan sopimuksen yli menevää paikallista sopimista kyllä toteutamme yrityksissämme. Teimme yrityskauppoja keväällä ja eri yhtiöiden paikallisia sopimuskysymyksiä olemme harmonisoimassa esimerkiksi terveydenhuollon sekä palkitsemisjärjestelmien suhteen, kertoo toimitusjohtaja Petri Tarkkala.
– Olemme jo kauan toteuttaneet esimerkiksi 12-tuntisia työvuoroja. Tuntimäärät ja lepoajat tietysti pitää toteuttaa työaikalain puitteissa, mutta toki toivoisimme enemmän mahdollisuuksia ja joustoja paikalliseen sopimiseen. Jopa työntekijät sitä kysyvät oman elämäntilanteensa mukaan.

Luottamusvaltuutettu suositumpi sopija kuin luottamusmies

Suosituin vaihtoehto sopijaosapuoleksi työntekijöiden puolella on koko henkilöstön valitsema luottamusvaltuutettu (40 % vastaajista). 31 % haluaa, että koko henkilöstö sopisi yhdessä. Liiton jäsenten valitsemaa luottamusmiestä kannattaa 17 prosenttia vastaajista. 11 prosenttia ei osannut sanoa.

– Aina löytyy kehittämistä ja pyrimme osallistavampaan johtamiseen, että saadaan kuulumaan ”ääntä ylös ja ylhäältä takaisin”. Tämän kokoisen porukan yhteinen vuorovaikutus ja viestintä on haastavaa, koska teemme jatkuvaa vuorotyötä tien päällä. Pari kertaa olemme saaneet neuvonta-apua Suomen Yrittäjiltä, lähinnä lakiasioissa. Puhumalla ja yhdessä sopimalla on saatu asiat hoidettua oman porukan kanssa, kiittelee Petri Tarkkala.

Työntekijät haluavat yhdenvertaisuutta

75 prosenttia kertoo haluavansa, että työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta siitä, kuuluvatko he ammattiliittoon vai eivät. 15 prosenttia vastusti ajatusta ja 10 prosenttia ei osannut sanoa. Jopa liittojen jäsenet ovat laajalti sitä mieltä, ettei liiton jäsenyyden pitäisi tuoda erityisasemaa paikalliseen sopimiseen.

Kuva: Reeta Brazão

Näin kysyttiin

• Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
• Kyselyyn vastasi 1039 työelämässä olevaa Suomessa asuvaa ihmistä (18–79 v.).
• Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
• Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista.
• Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.
• Kysely tehtiin syyskuussa 2020.