2.10.2020 klo 08:55
Uutinen

Työelämägallup: Työntekijät haluavat tasa-arvoa työpaikoille – Pentikäinen: Luottamusmiesjärjestelmän aika alkaa olla ohi

Sopimisen vapauden suosio on ollut kasvussa parin viime vuoden aikana. Suomen Yrittäjien työelämägallupin mukaan 67 prosenttia työllisistä kannattaa työehdoista sopimista työpaikoilla silloin, kun sekä työntekijä että -antaja sitä yhdessä haluavat.

Työpaikoilla sopimisella on laaja kannatus työntekijöiden keskuudessa, myös ammattiliittojen jäsenten keskuudessa. Tieto käy ilmi Suomen Yrittäjien Kantar TNS:llä teettämästä työelämägallupista, jonka yksi teema oli sopimisen vapaus.

Gallup-kyselyyn osallistui 1039 vastaajaa, joista 67 prosenttia kannattaa työehdoista sopimista työpaikoilla silloin, kun sekä työntekijä että -antaja sitä yhdessä haluavat.

Sopimisen vapauden suosio on ollut kasvussa parin viime vuoden aikana. Miehet kannattavat sopimisen vapautta naisia useammin. Gallupiin vastanneista 16 prosenttia on eri mieltä ja 17 prosenttia ei osaa arvioida asiaa.

– Myös ammattiliittojen jäsenistä enemmistö, 62 prosenttia haluaa antaa työpaikoille sopimisen vapauden eli kannattaa Yrittäjien linjaa työpaikkasopimisessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Työntekijät haluavat sopia eniten työajoista. Tätä mieltä on 54 prosenttia vastanneista. Palkoista, korvauksista ja eduista haluaa sopia 52 prosenttia vastanneista ja 44 prosenttia haluaa sopia lomien ja vapaiden ajankohdasta. Vastaajat saivat tässä kohtaa valita useamman vaihtoehdon.

– On erittäin kiinnostavaa, että yli puolet työntekijöistä haluaisi sopia paikallisesti työajoista, palkoista ja lisistä sekä lähes puolet myös lomista ja vapaista. Tämä kertoo siitä, että myös työntekijät haluavat lisää sopimisen vapautta sinne, missä työtä tehdään, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Luottamusvaltuutetulle kannatusta

Gallupissa kysyttiin myös sitä, kuka olisi sopiva osapuoli sopimaan työehdoista työntekijöiden puolesta. Suosituin sopijaosapuoli vastanneiden mukaan on luottamusvaltuutettu, jonka koko henkilöstö on keskuudestaan valinnut.

Toiseksi suosituin vaihtoehto on se, että koko henkilöstö sopii yhdessä. Vain 17 prosenttia kannattaa ammattiliiton jäsenten valitsemaan luottamusmiestä.

Luottamusvaltuutettu on suositumpi myös kaikissa puolue- ja työpaikkaryhmissä.

Työelämägallupin mukaan vastanneet haluaisivat kaikkien työntekijöiden olevan tasa-arvoisia riippumatta siitä, ovatko he ammattiliiton jäseniä. Vain 15 prosenttia haluaa ammattiliiton jäsenille enemmän valtaa.

– Luottamusmiesjärjestelmän aika alkaa olla ohi. Koko henkilöstön valitsema luottamusvaltuutettu on selvästi halutumpi tapa sopia jopa ammattiliittojen omien jäsenten keskuudessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee tulosta.

Makkula pitää hienona sitä, että työntekijät ovat sitoutuneet yhdenvertaisuuteen. On jopa hätkähdyttävää, miten vahva kannatus sopimisen vapaudella on työntekijöiden keskuudessa.

– Jopa liittojen jäsenet ovat laajalti sitä mieltä, ettei liiton jäsenyyden pitäisi tuoda erityisasemaa paikalliseen sopimiseen. Silti meillä on voimassa järjestelmä, joka antaa liittojen jäsenille erityisaseman suhteessa järjestäytymättömiin työntekijöihin, työmarkkinajohtaja Janne Makkula huomauttaa.

–Työpaikoilla ajatellaan asiasta aivan eri tavalla kuin ammattiyhdistysliikkeen johdossa. Tähän on aika herätä, niin hallituksessa kuin ay-liikkeessä, hän jatkaa.

Vastaajissa laaja kirjo

Suomen Yrittäjät tilasi kyselyn Kantar TNS:ltä saadakseen tietää, mitä työlliset ajattelevat työelämästä. Sopimisen vapauden lisäksi kyselyssä käsitellään teemoja, kuten etätyö korona-aikaan, ammattiliittoon kuuluminen, ansiosidonnainen työttömyysturva ja työttömyyskassat sekä työeläkeyhtiöiden rooli.

Kyselyyn vastasi 1039 vastaajaa, joista 363 ei kuulunut ammattiliittoon. Vastaajissa oli palkkatyöläisten lisäksi yrittäjiä ja ammatinharjoittajia, joiden osuus vastaajista oli neljä prosenttia.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi