30.11.2023 klo 09:05
Uutinen

TYÖELÄMÄN KÄTILÖINTIÄ

Hyvinvoinnin kasvattaminen, tuottavuuden nostaminen ja uusi suunta menestykselle

Tuntuuko sinusta ajoittain sille, että kaipaisit jotakin vastavoimaa työelämän turbulenssiin ja oravanpyörään?Onko sinulla tunne, että ympäröivä maailma heittää alvariinsa kapuloita rattaisiin?
Koetko, että työpäiväsi ovat lähinnä suolla tarpomista?
Mietitkö, onko tässä mitään järkeä? Olenko edes matkalla oikeaan suuntaan?
Pohditko, että jokin täällä työpaikalla mättää, mutta en oikein saa siitä kiinni? Kaikki puurtavat eteenpäin ja työn tekeminen on lähinnä selviytymistä.
Henkilöstön hyvinvoinnista ja kehittämisestä pitäisi huolehtia, mutta operatiivinen työ ja myynnistä huolehtiminen vie kaiken ajan. Huomaatko usein miettiväsi, että mihin tätä laivaa pitäisi kuljettaa?

Nämä ovat niitä tyypillisimpiä kysymyksiä, joihin HR Coachina ja työhyvinvoinnin muotoilijana asiakkaillani olen törmännyt. Tuntuu, että on suunta hukassa ja tekeminen on päivästä toiseen selviytymistä.

Tämä on aika tyypillinen tilanne mikro- ja pk-sektorin yrityksessä, joissa toimitusjohtaja yrittää selvitä arjessaan. Itse ydintekeminen vie aikaa ja resursseja, toiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista puhumattakaan. Aikaa henkilöstöjohtamisen käytänteille ja prosesseille ei tunnu löytyvän niiden ansaitsemasta asemasta huolimatta. Onhan hyvinvoiva henkilöstö yrityksen merkittävin voimavara ja heidän hyvinvointinsa myös tuottavuuden tae.

Ei ole poikkeuksellista, jos koet, että aikasi ja resurssisi eivät riitä näiden asioiden työstämiseen. Usein nämä tehtävät onkin jaettu taloushallinnosta vastaavan henkilön kanssa, mutta työkuormaa on usein silläkin pöydällä.

Kuinka valjastaa henkilöstössä piilevä hyvä koko yrityksen voimavaraksi?

Meissä jokaisessa piilee voimavaroja, jotka saattavat hautautua arjen pyörien pyöritykseen. Työelämän kätilöinnillä tarkoitan nimenomaan sitä, kuinka voin auttaa kaivamaan esiin jokaisen olemassa olevan potentiaalin ja sen hyvän, joka heissä piilee. Esa Saarista lainatakseni, ”meillä kaikilla tulisi olla kukoistuslupa”, usein vaan hautaudumme ”latistuksen mankeliin”. 

Olen työssäni saanut olla mukana kokemassa kukkaan puhkeamista, oman mukavuusalueen ulkopuolelle ulottamista, rohkeutta lähteä tarkastelemaan omaa tapaa toimia ja olla olemassa. Parasta on se, kun huomaat, että epävarmasta laineilla keikkuvasta ja kiikkerästä venhosta kasvaa jämäkkä, vakaa, rohkea ja päämäärätietoinen alus, joka luovii aallokoissa kohdaten rohkeasti myös ne myrskyn silmät.

Työhyvinvoinnin kätilöinti pyrkii parantamaan organisaation tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä samalla, kun näillä toimilla vähennetään sairauspoissaoloja ja työhön liittyviä haasteita. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka pyrkii tasapainottamaan työn ja muun elämän ristiriidan sekä edistämään työskentelyn malleja saaden aikaan hyvinvoivia työntekijöitä ja siten hyvinvoivaa tuloksellisuutta.

Yhden yrityksen tarina

Yritys sai uuden suunnan tekemiselleen. Työntekijät tunsivat olonsa arvostetuiksi ja motivoituneiksi, mikä näkyi heidän työpanoksessaan. Tiimityöskentely parani huomattavasti, ja selkeytyneet työroolit ja toimenkuvat vähensivät konflikteja.

Yrityksen tulokset kasvoivat merkittävästi, ja asiakastyytyväisyys parani. Toimitusjohtaja huomasi, että panostamalla työelämän kätilöintiin he saivat takaisin paljon enemmän kuin sijoittivat. Työpaikka muuttui paikaksi, jossa ihmiset viihtyivät, olivat motivoituneita ja saivat enemmän aikaan.

Yhdessä luodut pelisäännöt ja “Meidän tapa toimia” -opas vahvistivat yhtenäistä toimintakulttuuria.

HR Coachin  “hands on” -toiminta toi uutta virtaa henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Näin myös toimitusjohtajalle jäi aikaa keskittyä omiin ydintehtäviinsä.

Yritys on onnistunut luomaan tiimiyhteisön, jossa jokainen loistaa omalla ainutlaatuisella tavallaan, samalla kun tukee tiimikavereitaan. Tärkeiden asioiden puheeksi ottaminen on nyt helpompaa, kun henkilöstö tuntee toisensa paremmin.

Työhyvinvoinnin kehittyminen ei ainoastaan kohenna yrityksen tulosta, vaan se myös luo vahvempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja innostusta jokaisessa työntekijässä. Tämä kokonaisuus ehkäisee työuupumusta, vahvistaa työkykyä, lisää veto- ja pitovoimaa ja vähentää näin raskaiden ja kalliiden rekrytointiprosessien läpiviennin tarvetta. On selvää, että tällainen yritys jatkaa menestyksen polullaan, pitäen huolta sekä yksilöistään että tiiminsä voimasta!

Erilaisuuden voima työelämän aallokoissa

HR Coachina autan työyhteisöjä myös kohtaamaan erilaisuutta ja huomioimaan moninaisuuden erityisyyden.

Meillä Toisintekijöillä on vahva osaaminen ihmisyyden ja sen erilaisuuden ymmärtämisestä sekä neuromoninaisuuden (esim. adhd, autismin kirjo, oppimisen vaikeus jne.) huomioimisesta myös työelämäkontekstissa.

Työhyvinvoinnin kätilöinti on oivalluttamista ja työkalujen tarjoamista arjen aallokoissa selviämiseksi. Tavoitteena on löytää kuhunkin työyhteisöön istuvimmat käytänteet ja toimintatavat, joilla saavutetaan myös tulosta yritykselle.

Tavoitteena on luoda työyhteisöön psykologista turvallisuutta, jossa on rohkeus yrittää ja lupa epäonnistua. Pohtisinkin, että onko se epäonnistumista vai olisivatko arjen kömmähdykset itseasiassa vain erilaisia kokemuksia kokemusten joukossa, joista onkin mahdollista oppia jotain uutta?

Elämme tällä hetkellä erikoisia aikoja. Maailma viskoo kapuloita rattaisiin, joudumme elämään oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin paljon. Kriisit ovat myös mahdollisuus lähteä rakentamaan jotakin uutta. Ainakin se pakottaa meitä ajattelemaan uudenlaisia mahdollisia ratkaisuja ja tapoja olla olemassa ja tehdä toisin.

Mielenterveyden haasteet ovat merkittävin työkykyä haittaava tekijä työelämässä. Tulevaisuuden työntekijät, meidän lapset ja nuoret voivat huonommin kuin koskaan aiemmin. Miten vastaamme tähän? Minkälaisen työskentelykulttuurin ja työelämän rakennamme heille?

Kriisit herättelevät meitä myös ajattelemaan, tarkastelemaan olemassaoloamme sekä miettimään, mitä voisimme tehdä toisin. Olisiko nyt mahdollisuus luoda uutta tai onko jopa hetki, jolloin tulisi peruuttaa perusasioiden äärelle? 

Ovatko yhteisöllisyys ja tiimipelaaminen, vastuullisuusperiaatteet, yhteinen vastuunkanto ja lähimmäisestä sekä työkaverista välittäminen, oman jaksamisen vahvistaminen sekä rohkeus oman mukavuusalueen ulkopuolelle kurkottamiseksi taitoja, joita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan? Mitä toisin tekeminen ja ”out of the box -thinking” toisivat tullessaan? Entä pysähtyminen perusasioiden äärelle?

Mikä on se narratiivi, jota haluamme ylläpitää? Mikä on se puhe, jota tuotamme ja minkälaisen kuvan muovaamme niin itsestämme kuin työkavereistammekin? Tällä on iso vaikutus jaksamiseen ja yhteisen laivan eteenpäin luotsaamiseen. Keskitymmekö heikkouksiin vai vahvuuksiin? Entä voisiko heikkoudet ollakin itseasiassa niitä eteenpäin kannustavia väyliä, joita kannattaa lähteä tutkimaan?

Meillä kaikilla on oma erityinen tapamme olla olemassa ja suhtautua asioihin sekä reagoida erilaisiin tilanteisiin. Merkittävää onkin, että tutustumme toisiimme työpaikalla, kohtaamme työkaverimme aidosti.

Toisintekijöiden arvo on Aito kohtaaminen – Kunnioittaminen, Kysyminen, Kuunteleminen, Kannustaminen ja Kiittäminen. Miten nämä asiat näkyvät teidän työyhteisössänne?

Kohtaamalla toisemme kunnioittavasti ja pysähtymällä aidosti kuuntelemaan, mitä toisella on kerrottavana, tehdään tarkentavia kysymyksiä ja ollaan kiinnostuneita, mitä toinen asiasta ajattelee. Kannustetaan kertomaan lisää ja muistetaan lopuksi kiittää erilaisista näkökulmista.

Itse pyrin toimimaan 5K-mallin mukaisesti kaikissa kohtaamisissani. Mutta kokeilepa pysähtyä kuuntelemaan, mitä tämä tarkoittaa itsesi kannalta, mitä aito kohtaaminen on sinun itsesi kohdalla? Kuinka kohtaat itsesi aidosti?

Itse palaudun ja lataudun metsäpolulla tai istuessani kannonnokassa kuunnellen ympäröivää luontoa ja sen ääniä. Haistelen metsän tuoksut, tutkin polut ja tunnustelen kiviä, kantoja sekä sammalmetsää jalkojeni alla. Joku toinen puolestaan nauttii suurkaupungin sykkeestä, kaupungin valoista ja äänistä, hajuista, tuoksuista, hektisyydestä sekä ihmisvilinästä. Me jokainen palaudumme tavallamme. Tärkeintä on muistaa ajoittain pysähtyä ja hengittää – kohdata itsensä aidosti.

No mitä ihmeen tekemistä kätilöinnillä sitten on työelämässä?

Työurani starttasi Kätilöopistolta ja polut ovat vuosien saatossa kuljettaneet erilaisten risteyksien ja mutkien kautta työelämän kätilöinnin pariin.

Kätilön työstä koen saaneeni mitä parhaimmat eväät työelämään ja nykyiseen tehtävääni HR coachina ja työhyvinvoinnin muotoilijana. HR:n arki on usein ukkosen johdattimena olemista, linkkinä toimimista eri organisaation tasojen välillä. Joskus lonkerot ulottuvat organisaation ulkopuolellekin, kun yhteistyötä tehdään tiiviisti myös eri sidosryhmien kanssa; tyypillisimmillään työterveyden, vakuutusyhtiön ja eläkevakuutusyhtiön kanssa. Optimaalisimmillaan myös asiakkaiden kanssa. HR-henkilön on tärkeää ymmärtää myös asiakkaan tarve, jotta henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmia voidaan kuljettaa oikeaan suuntaan.

Minulta on kysytty, että mikä on se tekijä, joka HR-työtä tekevää henkilöä ja kätilöä yhdistää. Tähän vastaisin, että ehdottomasti ”kätilön hermot”. Mutta myös sinnikkyys, rohkeus, tiimipeluri, kannustava, rohkaisija, maanittelija, luotsi, jämäkkä, kuuntelija, aistija, herkkyys, tilannetaju. Kätilö on parhaimmillaan juuri niissä kiperissä tilanteissa. HR-työ ja työhyvinvoinnin muotoilu on mitä suuremmissa määrin kätilöintiä, mutta vain toisenlaisessa toimintaympäristössä.

Työelämän kätilöintiä tarvitaan jokaisessa työyhteisössä. Se on työyhteisön hyvinvointia ylläpitävää toimintaa, jolla autetaan työyhteisö löytämään oikea suunta tekemiselle, löytämään vahvuutensa, ammentamaan voimavaroja ja kohtaamaan kiperiä tilanteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Ihmiset tekevät työpaikan ja ovat yrityksen merkittävä avain menestykseen. Panostamalla heidän hyvinvointiinsa, kyvykkyyteen ja osaamiseen sekä yhdessä toimimiseen, saadaan merkittäviä tuloksia aikaan.

Itselläni sydän sykkii juurikin pienille yrityksille, joissa tehdään tärkeää työtä yhteiskuntamme eteen, tarjotaan merkittävä määrä työpaikkoja ja pidetään rattaat pyörimässä, vaikka maailma meitä välillä viskookin sinne sun tänne. Työelämän kätilöinti on HR-asioiden tukemista, vahvistamista, prosessien rakentamista ja hiomista, työelämän ja hyvinvoinnin muotoilua. Se on luotsin rooli, joka kulkee rinnalla ja avartaa ajattelua sekä toimii suunnan näyttäjänä, myös niissä myrskyn silmissä tai ihan vaan kepeissä aallokoissakin.  

Eräs erittäin menestynyt britti herrasmies on joskus kommentoinut, ”pitämällä huolen työntekijöistäsi, varmistat sen, että he pitävät hyvää huolta asiakkaistasi.” Tässä piilee iso viisaus. Hänestä ja hänen erityisyydestään sekä haasteistaan inspiroituneena voisin kirjoittaa ihan oman artikkelinkin, mutta jätetään se vielä hautumaan.

Pidetään huolta työkaverista ja itsestämme, rakennetaan yhdessä kestävää työelämää meidän tulevaisuuden työntekijöille. Huomataan hyvä! 

Iloista ja rauhaisaa joulun aikaa kaikille, nautitaan läheistemme seurasta ja pysähdytään aidon kohtaamisen äärelle.

Nina Rantanen
HR Coach & Työhyvinvoinninmuotoilija

Toisintekijät Oy Intohimona ihmisten hyvinvointi ja työyhteisön toimivuus