21.2.2017 klo 08:04
Uutinen

Työhyvinvointia voi tukea suunnitelmallisesti

Tulosta kohti -tilaisuudet ovat osa Matka hyvään kuntoon -kampanjaa. Maksuttomia tilaisuuksia järjestetään vuonna 2017 jokaisessa maakunnassa ja ne on suunnattu johdolle, esimiehille ja yrittäjille.

Vastuu työntekijän hyvinvoinnista on työntekijällä itsellään, mutta myös työnantaja voi tukea hyvinvointia suunnitelmallisesti. Matkaeväitä henkilöston hyvinvoinnin tulokselliseen ohjaamiseen tarjotaan Tulosta kohti -tilaisuuksissa. Hämeessä yrittäjät ja esimiehet saivat rautaisannoksen vinkkejä hyvään johtamiseen viime viikolla.

Yksi vinkeistä oli Tavoitteella tulosta kohti -työkalu, joka löytyy myös Matka hyvään kuntoon -kampanjan nettisivuilta. Työkalun käyttämistä havainnollistivat Tarja Kostiainen ja Niina Brandenburg.

Työkaluun on listattu tuottavuuteen eniten vaikuttavat tekijät sekä työntekijän että työtä johtavan yrittjän tai esimiehen näkökulmasta. Työntekijöiden kohdalla vaikuttavia tekijöitä ovat mahdollisuus oppia ja kehittyä työssään, työn merkitykselliseksi kokeminen, jatkuva palaute työstä, turvallinen työyhteisö sekä riittävän hyvä kunto ja terveys.

– Turvallisuus on tärkeä asia työpaikoilla, ilman sitä mikään määrä palautetta, työn merkityksellisyytä ei auta. Toisaalta pelkkä työn turvallisuus ei auta kasvattamaan tulosta, Tarja Kostiainen totesi.

Tavoitteella tulosta kohti -työkaluun kirjataan ylös omat arviot edellä mainittujen asioiden toteutumisesta työpaikalla. Liikennevalovärit toimivat huomion herättäjinä, jos asiat ovat hyvin rasti tulee vihreällä värillä merkittyyn kohtaan ja pisteitä saa silloin viisi. Jos mennään keltaisella, hiukan kiikun kaakun, pisteitä tulee kolme. Asiat voivat olla myös punaisella, jolloin pisteitä tulee vain yksi.

Kun pisteet on laskettu, työkalu pyytää asettamaan realistisen tavoitteen asian parantamiseksi. Seuraavaksi mietitään tavoitetta estäviä ja edistäviä tekijöitä, mitä tekoja tarvitaan asian saavuttamiseksi ja miten tekojen toteutumista ja onnistumisia seurataan.

Kostiainen ja Brandenburg havainnollistivat, miten kohtuuttomat tavoitteet vaikuttavat työntekijöihin. Heidän mukaan esimiehen kannattaa olla rehellinen itselleen. Jos palautteen antaminen ei ole lempihommaa, ei ehkä kannata ottaa tavoitteeksi jatkuvan palautteen antaminen. Ensimmäinen tavoite voi olla vaikkapa antaa palautetta kerran kuukaudessa.

Tärkeätä tavoitteen saavuttamisessa on tietoisuus siitä, mikä estää ja mikä edistää tavoitteeseen pääsemistä. Estäviä tekijöitä ovat esimerkiksi rutiinien ja välttelyn ansa. Kumpaankin lankeaminen on kuitenkin syvästi inhimillistä.

– Me olemme niiden luolaihmisten jälkeläisiä, jotka jäivät kotinuotiolle ja tekivät asioita niin kuin aina ennenkin ja välttelivät vaarallisia uusia asioita. Riittää, kun tiedostaa nämä ansat ja miten niihin lankeaa, silloin on jo oikealla polulla, Kostiainen kannusti.

Seuraava lähiseudun Tulosta kohti -tilaisuus pidetään Hyvinkäällä perjantaina 10.3.2017 klo 8:00–10.30 ja Sibeliustalossa, Lahdessa 3.5.2016 klo 16.00–18.00. Tulosta kohti -tilaisuudet ovat osa Matka hyvään kuntoon -kampanjaa, joka on kahden ministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön sekä usean työelämätoimijan ja paikallisten liikunnan aluejärjestöjen hanke. Myös Suomen Yrittäjät on mukana hankkeessa.

Matka hyvän kuntoon -kampanjaan liittyy rekkakiertue, joka pysähtyy 8.5. Forssassa ja 9.5. Hämeenlinnassa. Helmikuusta alkaen rekkaan voi varata itselleen ja työyhteisölleen ajan Kehon kuntoindeksi -testiin. Oma Kehon kuntoindeksi selviää hikoilematta, hengästymättä ja arkivaatteissa noin 20 minuutissa.

Tästä kampanjan nettisivuille >>>

Hämeen Yritysviestintä, SM
toimitus@hameenyrityssanomat.fi