5.2.2018 klo 13:06
Uutinen

Työmarkkinoiden piristyminen näkyy Uusyrityskeskusten asiakasmäärissä

Uusien yritysten perustamisvauhti kasvoi Suomessa kahdella ja Hämeessä kuudella prosenttiyksiköllä viime vuonna. Uusyrityskeskusten yhteenlaskettu asiakasmäärä laski hieman, Hämeessä määrässä oli hienoista nousua.

Vuoden 2017 aikana perustettiin uusyrityskeskusten tarjoaman yritysneuvonnan avulla kaksi prosenttia enemmän yrityksiä kuin vuonna 2016. Uusien asiakkaiden määrä sen sijaan laski kahdeksan prosenttia. Kehitys on seurausta työmarkkinoiden piristymisestä ja palkkatyön aiempaa paremmasta saatavuudesta.

Viime vuoden aikana perustettiin uusyrityskeskusten avulla yhteensä 7489 yritystä. Tämä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2016, jolloin yrityksiä perustettiin 7345. Uusia asiakkaita oli yritysneuvonnassa viime vuonna yhteensä 14 720, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 15 990. Yrittäjäksi aikovien määrä laski näin ollen kahdeksalla prosentilla.

Hämeen Uusyrityskeskuksen alueella perustettiin viime vuonna yhteensä 515 uutta yritystä. Luvussa on lisäystä 6 prosenttiyksikköä lisäystä eli yhteensä 31 yritystä enemmän kuin viime vuonna. Asiakasmäärissä Hämeen Uusyrityskeskus kulki omia polkujaan. Asiakkaita oli vuonna 2017 yhteensä 99. Luvussa on lisäystä 16 asiakkaan verran.

− Työmarkkinat vaikuttavat vetävän hyvin ja yleinen taloustilanne näyttää paremmalta kuin pitkään aikaan. On luontevaa, että tässä kohtaa perustettujen yritysten määrä on hieman noussut, vaikka asiakasmäärät yritysneuvonnassa ovatkin laskeneet. Yrittäjäksi uskalletaan lähteä nyt myös vakituisesta palkkatyöstä ja toisaalta niin sanottu pakkoyrittäjyys on selvästi vähentynyt, kiteyttää Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Yksityiseltä sektorilta herkimmin yrittäjäksi

Vajaa kolmannes (30 %) alkaneista yrittäjistä oli vuonna 2017 työttömiä. Opiskelijoita oli joka kymmenes ja eläkeläisiä prosentin verran.

Yrityksen perustaneista 36 prosenttia oli ennen yrityksen perustamista toiminut yksityisen työnantajan palveluksessa. Julkishallinnon palveluksesta yrittäjäksi siirtyneitä oli vain seitsemän prosenttia.

− Yksityisellä työnantajalla työskentelevät usein ne, joiden on helpompi lähteä harjoittamaan ammattiaan itsenäisesti, kun kokemusta on karttunut. Julkisella puolella sen sijaan on enemmän hallintotehtävissä toimivia, joiden voi olla vaikeampi tuotteistaa omaa osaamistaan ja tarjota sitä yrittäjänä, Jokilampi pohtii.

Nuorilta yrittäjiltä palveluja kuluttajille, vanhemmilta yrityksille

Valtaosa uusista yrityksistä perustettiin palvelualoille. Nuorimpien (alle 36-vuotiaiden) ikäryhmien suosikkialoja olivat kauneudenhoito, terveyspalvelut ja rakentaminen. Keski-ikäiset (36−60-vuotiaat) perustivat eniten yrityksiä vähittäis- ja tukkukaupan, rakentamisen sekä ohjelmisto-, konsultointi- ja koulutusaloille. Yli 60-vuotiaat perustivat eniten liikkeenjohdon konsultointia, arkkitehti- ja insinööripalveluja sekä koulutuspalveluja tarjoavia yrityksiä.

Puolet uusyrityskeskuksen kautta yrityksensä perustaneista oli alle 36-vuotiaita. Nuoret asiakkaat ovat yleensä hiljattain valmistuneita ja perustavat ensimmäistä yritystään.

− Nuorilla yritysidea saattaa syntyä harrastuksen kautta. Vanhemmilla yritysidea sen sijaan perustuu usein kokemukseen ja kontakteihin, Jokilampi kertoo.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi