7.6.2017 klo 15:10
Uutinen

Työnantaja, kiinnostaako räätälöity koulutus – Muutamassa kuukaudessa osaavia tekijöitä

TEM:ön maahanmuuttajien työllistymistä edistävään koulutukseen kaivataan työnantajia, joiden kanssa koulutus ja työssäoppiminen suunnitellaan ja myöhemmin toteutetaan.

Euroopan investointirahasto sijoittaa 10 miljoonaa euroa kokeiluun, jonka tavoitteena on työllistää 2500 maahanmuuttajaa Suomessa kolmen vuoden aikana sekä auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Siinä hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond).

– SIB-mallissa uutta on se, että sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista – eli kun maahanmuuttaja työllistyy, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Euroopan investointirahaston (EIF) ja kokeilun hankehallinnoijana toimivan Epiqus Oy:n välillä allekirjoitettiin sopimus sijoituksesta. Kotouttamisen SIB -rahastolle on nyt kerätty yhteensä 13,5 miljoonaa euroa.

Koulutus räätälöidään työpaikan tarpeisiin

Maahanmuuttajien työttömyys on jo useiden vuosien ajan ollut noin 2,5-kertainen kantaväestöön verrattuna ja siirtymä työmarkkinoille selvästi pidempi. Kokeilussa maahanmuuttajien työllistymistä nopeutetaan tuomalla kotoutumiskoulutus työpaikoille ja räätälöimällä se työpaikan tarpeisiin.

– Maahanmuuton lisäännyttyä on entistä tärkeämpää nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä työmarkkinoille, kansliapäällikkö Gustafsson sanoo.

Kokeilussa yrityksiä aloilta, joilla on työvoimapula

Kokeiluun osallistuu yrityksiä aloilta, joilla on vaikeuksia löytää työvoimaa, esimerkiksi teollisuudesta, rakennus-, kauppa- ja palvelualoilta. Kokeilua toteutetaan tällä hetkellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, ja sitä laajennetaan tarpeen mukaan alueille, joissa on työvoimapulaa.

– Valmet Automotive rekrytoi parhaillaan suurta määrää uusia työntekijöitä. Tässä tilanteessa on tärkeää löytää motivoituneita ja työhönsä sitoutuvia henkilöitä. Maahanmuuttajat ovat yksi ryhmä, josta olemme näitä henkilöitä löytäneet ja uskomme löytävämme jatkossa lisää, Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo sanoo.

Social Impact Bond -mallin on tuonut Suomeen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Nopeutettua koulutusta – Vajaassa kolmessa kuukaudessa työn syrjään

Yhtenä palveluntuottajana on Omnia, jonka tavoitteena on aloittaa koulutukset alkusyksystä 2017. Hanketta toteutettaneen matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla, kiinteistöalalla, varhaiskasvatuksessa, vanhuspalveluissa sekä rakennusalalla.

Nopeutetun työllistymishankkeen toimintaidea on, että Omnia kouluttaa työttömiä maahanmuuttajia noin 85 päivää ja etsii heille työpaikkoja.

– Koulutus painottuu mm. asiakkaan osaamisen arviointiin perustuvaan ammatillisia ja työelämävalmiuksia antavaan koulutukseen sekä jatkokoulutukseen, jotka suunnitellaan hankkeeseen osallistuvien työnantajien tarpeita vastaavaksi, Omnia kertoo tiedotteessa.

Muita palveluntuottajia ovat Luona Oy, OrtonPro, Arffman Consulting Oy, Biisoni Oy ja Hanken & SSE.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi