Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen suuruuteen vaikuttaa, kuinka riskialtista työ on. Esimerkiksi rakennustöissä vakuutusmaksu on suurempi kuin toimistotöissä. (Kuva: Getty Images)

Työnantaja, muista nämä lakisääteiset vakuutukset! – Erityisesti yksi tuppaa unohtumaan

Laki velvoittaa työnantajan vakuuttamaan työntekijänsä. Tapaturmavakuutuskeskus muistuttaa, että myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on työnantajalle pakollinen.

Mitä vakuutuksia työnantajan on otettava työntekijälle, Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnan päällikkö Niina Laakso?

Työnantajan on lakisääteisesti otettava työeläkevakuutus sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ja maksettava työttömyysvakuutusmaksut. Näistä kolmesta vakuutuksesta puhutaan sosiaalivakuutuksina, jotka ovat pakollisia.

Työeläkevakuutus otetaan työntekijälle eläkevakuuttamiseksi. Työttömyysvakuutusmaksu on nimensä mukaisesti työttömyyden varalle. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa vakuutettuina ovat kulloinkin työsuhteessa työnantajaan olevat työntekijät siltä varalta, että heille sattuu työtapaturma tai työntekijä sairastuu ammattitautiin.

Millainen kuluerä vakuutukset ovat työnantajalle?

Työeläkevakuutusmaksut ovat rahallisesti suurin kulu, lähes 25 prosenttia palkasta. Työttömyysvakuutusmaksut ovat yhteensä parin prosentin luokkaa. Näihin maksuihin osallistuu myös työntekijä itse. 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on yksin työnantajan kustannettava. Se on vain promilleja palkkasummasta, ja siihen vaikuttaa, kuinka riskialtista työ on. Esimerkiksi rakennustöissä vakuutusmaksu on suurempi kuin toimistotöissä.

Miten hyvin työnantajat tunnistavat nämä vakuuttamisvelvollisuudet?

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut tunnistetaan hyvin ehkä siksikin, että palkasta vähennetään työntekijän osuus maksuista. Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut tulevat esiin aina palkanmaksun yhteydessä. Valitettavasti työtapaturma- ja ammattitautivakuutus jää usein ottamatta johtuen pelkästään tietämättömyydestä. Kyse ei ole siitä, ettei työnantaja haluaisi ottaa sitä, hän ei vain ole tiennyt tällaisesta velvoittavasta vakuutuksesta. 

Nyrkkisääntö on, että kun työeläke- ja työttömyysvakuutus otetaan, silloin myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava.

Mitä seuraa, jos työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ei ota työntekijöilleen?

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Jos velvollisuus on laiminlyöty, työnantajalle lasketaan vakuutusmaksua vastaava maksu, jonka lisäksi maksettavaksi tulee yleensä samansuuruinen laiminlyöntimaksu. Maksut lasketaan koko laiminlyöntiajalta, kuitenkin enintään kuluvalta ja viideltä edelliseltä vuodelta.

Yleensä laiminlyöntiaika ei ole näin pitkä, mutta valitettavasti näitäkin tapauksia on. Satunnaisissa työsuhteissa tämä vakuutus usein unohtuu.

Sairausvakuutusmaksut

Sava-maksut ovat veronluonteisia maksuja valtiolle. Sairausvakuuttaminen Suomessa perustuu joko asumiseen, työskentelyyn, yritystoiminnan harjoittamiseen tai perheenjäsenyyteen. 

Työeläkevakuuttaminen kuuluu eläkevakuutusyhtiöille, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen vahinkovakuutusyhtiöille ja työttömyysvakuutusmaksut työllisyysrahastolle. Sava-maksut maksetaan valtiolle veronluonteisena maksuna.

Työnantajat osallistuvat sairausvakuutuslain mukaisten työtulovakuutuksen etuuksien rahoittamiseen maksamalla työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Kaisu Puranen