27.4.2020 klo 11:00
Uutinen

Työnantaja, muista tehdä ilmoitukset tulorekisteriin kattavasti – se vaikuttaa päivärahan käsittelyn nopeuteen

Työttömyyskassat käsittelevät nyt yhä enemmän päivärahahakemuksia. Käsittely sujuu nopeasti, ja työntekijät saavat päivärahansa joutuisammin, jos tiedot on ilmoitettu kattavasti tulorekisteriin.

Työntekijän lomautuksen tai työttömyyspäivärahapäätöksen käsittelyssä työttömyyskassat käyttävät tulorekisterin tietoja. Päivärahan määrittelyssä tarvitaan palkkatiedot lomautusta tai työttömyyttä edeltävältä kuudelta kuukaudelta.

Kun työnantaja ilmoittaa palkkatiedot kattavasti tulorekisteriin, työttömyyskassat voivat käyttää niitä tehokkaasti, eikä työttömyyskassojen tarvitse pyytää tietoja erikseen työnantajalta tai työntekijältä. Työntekijä saa myös tällöin päivärahansa työttömyyskassoilta merkittävästi nopeammin.

Työnantajan kannattaa eritellä maksamansa rahapalkat tulorekisteriin käyttäen 200-sarjan tulolajeja ja ilmoittaa myös vapaaehtoisia tietoja. Työttömyyskassat tarvitsevat päivärahahakemusten käsittelyyn vapaaehtoisesti ilmoitettavat tiedot palvelussuhteesta, ansaintakaudesta ja poissaoloista.

Työnantaja, ilmoita ainakin nämä tiedot tulorekisteriin, jotta nopeutat päivärahahakemusten käsittelyaikoja työttömyyskassoissa:

  • tulon ansaintakausi
  • osa-aikaisuuden prosenttiosuus tai säännöllinen sovittu viikkotyöaika
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
  • palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta

Pelkät pakolliset tiedot eivät riitä työttömyyskassoille

Jos tarvittavia tietoja ei löydy tulorekisteristä, työttömyyskassa pyytää erillisen selvityksen puuttuvista tiedoista joko työnantajalta tai työntekijältä. Tietojen pyytäminen ja kerääminen hidastavat tarpeettomasti hakemuskäsittelyä. Tällöin työntekijä voi joutua odottamaan hänelle kuuluvaa etuutta kohtuuttoman kauan.

Lomautustilanteessa tai työntekijän jäädessä työttömäksi on myös työnantajan näkökulmasta tärkeää, että työntekijän taloudellinen tilanne turvataan.

Tiedot kattavasti myös jatkossa

Aikaisemmin annettuja ilmoituksia voi täydentää antamalla korvaava ilmoitus. Jos tämä ei ole mahdollista, tiedot kannattaa ainakin jatkossa ilmoittaa kattavasti, sillä se hyödyttää myös työnantajaa.

Useat eri tahot käyttävät tulorekisterin tietoja. Esimerkiksi esitäytetty veroilmoitus ja useat Kelan maksamat etuudet pohjautuvat tulorekisterin tietoihin. Kun tarvittavat tiedot saadaan tulorekisteristä, ei niitä tarvitse erikseen pyytää työnantajalta.

Tulonsaaja voi myös itse nähdä tulorekisteristä, mitä tulotietoja työnantaja on hänelle ilmoittanut. Tietojen perusteella on siis mahdollista myös ennakoida, mihin tietoihin tuleva viranomaispäätös perustuu.

toimitus(at)yrittajat.fi