Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

30.5.2023 klo 15:00
Uutinen

Työolobarometri: Pienet työpaikat valmiita paikalliseen sopimiseen

Vaalitulos ja porvaripuolueiden vastaukset mahdollistavat ainutlaatuisen uudistuksen ja paikallisen sopimisen edistämisen, Yrittäjät sanoo. “Nyt avautuu historiallinen mahdollisuus vapauttaa pienet työnantajat sopimaan asioista työpaikoilla. Pienissä yrityksissä luottamuksellisuus, avoimuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat parhaiten. Tämän vahvistaa jälleen tuore työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Työntekijöiden viesti on vankkumaton: Yrittäjä on hyvä työnantaja. Työmarkkinoita on uudistettava lainsäädännöllä.

– Työmarkkinauudistukset tulevalla vaalikaudella ovat välttämättömiä. Yrittäjät odottavat nyt, että työpaikkasopimista edistetään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eduskunta poistaa lainsäädännöstä liittoon kuulumattomien yritysten paikallisen sopimisen kiellot, Makkula toteaa.

Kiellot koskevat noin 60 000 työnantajayritystä eli noin 80 prosenttia kaikista työnantajayrityksistä.

Pienissä firmoissa luottamus, tiedonkulku ja tasapuolisuus toimivat

Työpaikkasopimiseen ollaan valmiita työpaikoilla. Suomen Yrittäjät laatii Työolobarometrin aineistosta vuosittain raportin, jossa vertaillaan yksityisen sektorin työntekijöiden vastauksia sillä perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät.

Barometrin mukaan luottamus, tiedonkulun avoimuus ja tasapuolinen kohtelu on toistuvasti parhaalla tasolla pienissä yrityksissä.

Tämän osoittaa myös nyt julkistettu tuorein barometri.

– Olemme tehneet selvitystä jo yli kymmenen vuoden ajan, ja sama tulos toistuu jatkuvasti. Mitä pienempi yritys, sitä parempi luottamus ja avoimuus, Makkula sanoo.

Työolobarometrin mukaan työpaikoilla pystytään käsittelemään ristiriitoja sitä paremmin, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Myös työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kokemus on yleisintä pienillä työpaikoilla.

– On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuutta, joissa edellytykset sopimiselle ovat otollisimmat. Myös ammattiyhdistysliike väittää, että työnantajan ja työntekijöiden väliltä puuttuu luottamusta. Näin se pyrkii estämään työpaikkasopimisen edistämistä koskevaa lainsäädäntöä. Ay-liikkeen väitteet eivät perustu tosiasioille, Makkula toteaa.

Työnantajayrittäjien määrä on laskenut

Heikentynyt taloustilanne ei merkittävästi näy Työolobarometrin vastauksissa. Työntekijät ovat yleisesti luottavaisia oman työpaikkansa pysyvyyteen.

Peräti 80 prosenttia työntekijöistä pitää myös todennäköisenä, että saisi omaa ammattiaan tai työkokemustaan vastaavaa työtä, jos työsuhde päättyisi.

– Vastaukset kielivät työvoimapulan vaikutuksesta. Vaikka yrityksillä on haasteita muun muassa inflaation, nousseiden korkojen ja energian hinnan vuoksi, ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.

Työvoimapulasta huolimatta työnantajayrittäjien määrä on laskenut noin yhdeksällä tuhannella, mikä tarkoittaa noin 10 prosentin laskua. Työtä tarjoavien yrittäjien väheneminen jarruttaa uusien työpaikkojen syntyä ja kasvua.

– Työmarkkinoiden jäykkyyksiä pitää purkaa, jotta yritysten kannattaa luoda uutta työtä. Siksi työpaikkasopimista on jo korkea aika edistää myös lainsäädännöllä. Tulevan hallituksen pitää edistää työllistämisen helpottamista kaikin keinoin, Mäkelä toteaa.

Näin kysyttiin:

• Työ ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrillä suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

• Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2022 syksyllä toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1290 yksityiseltä sektorilta.

• Kyselyhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Työolobarometrin kohdeväestöön kuuluvat kaikki vähintään 10 tuntia viikossa työskennelleet 18–64-vuotiaat palkansaajat.

• Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Tutustu Työolobarometriin tästä.