Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg.

Työrauhakysymyksiä käsitellyt työryhmä ei saa kympin arvosanaa – ”Ehdotukset jäävät paikoin epäselviksi”

Yrittäjien asiantuntijat katsovat, että jatkovalmisteluun jää vielä tehtävää.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen, työrauhakysymyksiä käsitellyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Suomen Yrittäjät katsoo, että työrauhasääntelyyn paneutuneen työryhmän mietinnön ehdotukset eivät ole täysin linjassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa.

– Työryhmän ehdotukset pyrkivät korjaamaan Suomen työrauhasääntelyyn liittyviä ongelmia, mikä on kannatettavaa. Jatkovalmisteluun jää kuitenkin tekemistä, sillä ehdotukset ovat osin rakenteellisesti ongelmallisia ja jäävät paikoin puutteellisiksi ja epäselviksi, Suomen Yrittäjiä työryhmässä edustanut asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

Jatkovalmistelussa pitää Yrittäjien mukaan kehittää erityisesti myötätuntotyötaisteluita koskevia säännösehdotuksia.

– Suomi on globaaleilla markkinoilla arvoketjuista riippuvainen pieni avotalous. Työrauhan ja sen häiriöiden vaikutukset suomalaisten ja kansainvälisten yritysten halukkuuteen investoida Suomeen ovat merkityksellinen osatekijä arvioitaessa yritysten toimitusvarmuutta. On tärkeää, että hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista pidetään tiukasti kiinni, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioista vastaava johtaja Janne Makkula toteaa.

Työryhmä korottaisi hyvityssakkoja

Työryhmän esityksessä ehdotetaan sääntelyä suhteettomien myötätuntotyötaisteluiden ja poliittisten työtaisteluiden rajoittamisesta. Laittomista lakoista tuomittavia hyvityssakkoja esitetään korotettavaksi ja lisäksi yksittäinen työntekijä voidaan jatkossa tuomita maksamaan hyvitystä työnantajalleen, jos tämä jatkaa sellaista työtaistelua, jonka tuomioistuin on jo tuominnut lainvastaiseksi.

– Poliittiseen päätöksentekoon pitää vaikuttaa ennen kaikkea vaaleilla ja poliittiset mielenilmaisut kuuluvat vapaa-ajalle. Työnantaja on väärä kohde hallituksen arvostelemiseen. Oman työnantajan vahingoittaminen ei ole työntekijän etu. Poliittisia työtaisteluita on useissa Euroopan maissa rajoitettu merkittävästi ja monissa maissa ne ovat kokonaan kiellettyjä, Yrittäjien Makkula jatkaa.

Makkulan mukaan voimassa oleva seuraamusjärjestelmä ei ole ollut riittävän tehokas turvaamaan työrauhavelvollisuuden toteutumista.

– Tältä osin esitettävät muutokset ovat kannatettavia ja on tärkeää, että ne heijastuvat tulevaisuudessa selkeästi myös oikeuskäytäntöön.

”Vahingot usein suhteettoman suuria”

Esityksessä ehdotetaan suhteettomien myötätuntotyötaisteluiden rajoittamista. Rajoituksen laajuus riippuisi kuitenkin siitä, vallitseeko tilanteessa työrauhavelvollisuus vai ei.

– Tukilakoista ulkopuolisille sekä kohteena oleville aiheutuvat vahingot ovat useimmiten suhteettoman suuria verrattuna tuettavan työtaistelun laajuuteen tai erimielisyyden kohteeseen. On erittäin tärkeää, että rajoituksia edistetään hallitusohjelman mukaisesti, Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

Hän huomauttaa, että työryhmän mietinnön mukaan oikeus myötätuntotyötaisteluihin olisi huomattavasti laajempi järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka ovat työrauhavelvollisuuden ulkopuolella verrattuna työrauhavelvollisuuden piirissä oleviin yrityksiin.

– Mielestämme tämä ei ole oikea eikä myöskään juridisesti kestävä ratkaisu, vaan sääntelyn tulee olla sisällöltään samanlaista molemmissa tilanteissa. Jatkovalmistelussa tulee huomioida vahvemmin Suomen perustuslain turvaamat yhdenvertaisuus, yhdistymisvapaus, omaisuudensuoja sekä elinkeinovapaus. Näiden oikeuksien arviointi suhteessa oikeuteen järjestää myötätuntotyötaisteluita jää mietinnössä puutteelliseksi.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus