14.12.2017 klo 09:10
Uutinen

Työryhmiä hallituksen toiminnan tueksi

Muhoksen Yrittäjät päättivät eilen illalla 13.12.2017 järjestetyssä hallituksen kokouksessa uudistaa yhdistyksen hallintorakennetta paremmin jäseniä palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Hallintorakennemuutoksella pyritään parantamaan jäsenten välistä yhteistyötä ja jakamaan vastuualueita osittain mielenkiinnon kohteiden mukaisesti, ”leveämmille hartioille”. Kun toiminnassa on mukana laaja joukko tekeviä eri alojen ihmisiä, kenenkään varsinainen vastuu-alue ei käy liian kuormittavaksi.

Lähdimme työstämään hallintorakennetta Kuusamon Yrittäjien hallintorakenteen pohjalta ja lopulta siitä muotoutui Muhoksen mittakaavaan tällä hetkellä mielestämme hyvin istuva kokonaisuus. Seurataan miten asiat lähtevät rullaamaan tämän vuoden aikana ja tehdään rakenteeseen tarvittaessa parannuksia seuraavalle vuodelle.

Säilytimme perusrakenteen varsin perinteisenä.
Varapuheenjohtajan ja sihteerin & rahastonhoitajan paikat työnkuvineen säilyivät suurilta osin entisellään.

Suurin muutos tulee olemaan hallituksen jäsenten vastuu-alueiden jakamisessa.
Jatkossa suurimpia yhdistystoimintaan liittyviä osa-alueita työstetään erillisissä työryhmissä, joihin kuuluu jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

Työryhmät:

-Elinkeinopoliitiikka (ELPO)
-Viestintä ja markkinointi (VIEMA)
-Hyvinvointi ja jaksaminen (VIRKKU)
-Nuoret-/pikkuyrittäjät (NY)
-Senioriyrittäjät (SENNU)
-Kuntien välinen yhteistyö (YTY)

Työryhmiin on syksyn aikana haettu aktiivisesti uusia ihmisiä, mutta joukkoon toki mahtuu vielä!
Kaikki yhdessä tekemisestä ja yhteistyöstä kiinnostuneet henkilöt otetaan mukaan varsin mielellään.

Jokaisessa työryhmässä on tällä hetkellä 1-3 jäsentä hallituksen ulkopuolelta.
Esimerkiksi VIEMA:ssa toimintaa on kehittämässä Tea Korkala ja Tiia juntunen, sekä NY:ssa Muhoslaisen Mimmi Valley -yhteisön Jaakko Räisänen ja Markku Kippola. YTY-työryhmä on tasavertainen toimiltaan kaikkien naapurikuntien yhdistysten kesken. Työryhmään kuuluu jäseniä Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan yrittäjäyhdistyksistä.
On varsin ilahduttavaa ja osaksi yllättävääkin huomata, kuinka ihmiset ja tässä tapauksessa myös yritys (Tervareitti), haluavat olla mukana viemässä toimintaamme eteenpäin.

Paljon on tehtävää, mutta mikäs se on tehdessä kun ympärille on kerääntynyt joukko aktiivisia, toiminnastamme kiinnostuneita olevia henkilöitä.

Uuden vuoden näkymät ovat vähintäänkin positiiviset!
Nöyrä kiitos kaikille, jotka pitkän hiljaiselon jälkeen jaksavat uskoa meihin ja yhdessä tekemiseen.

Muokattu 14.12.2017 klo 10:25

”YTY-työryhmä on tasavertainen toimiltaan kaikkien naapurikuntien yhdistysten kesken. Työryhmään kuuluu jäseniä Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan yrittäjäyhdistyksistä.”