26.11.2020 klo 12:38
Uutinen

Työtä, osaamista ja kehittyviä yrityspalveluja

Lähdemme kohti vuotta 2021 työn ja yrittäjyyden näkökulmasta erikoisesta tilanteesta. Etelä-Savossa on työtä vailla ja työnhakijana noin 6 800 ihmistä. Se on vajaat 900 (15 %) enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että työttömien työnhakijoiden määrä on selvästi alhaisempi kuin esimerkiksi vuosina 2014–2017. Etelä-Savo on myös valtakunnallisesti kohtuullisissa asemissa muihin maakuntiin verrattuna: työttömyysprosentti on 1,5–3 prosenttiyksikköä naapurimaakuntia alempana Pohjois-Savoa lukuun ottamatta. Paras tilanne on Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Lomautettujen määrä on edelleen selvästi koholla. Lomautettuja oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa vajaat 800, mikä on noin 34 % enemmän kuin vuosi sitten.

Merkittävää on, että yrittäjien työttömyysturvan varassa on tällä hetkellä edelleen reilut 600 yrittäjää, joista 56 % on naisia. Näiden työnhakijayrittäjien määrä on suurin piirtein sama kuin loppukesällä. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että luku ei kerro vielä sitä, kuinka moni asiakkaista saa tosiasiassa työttömyysturvaa. Työmarkkinatuen saanti riippuu yrittäjätulon määrästä. Osa voi olla työnhakijana kaiken varalta.

Työttömyyden huolestuttava kehityssuunta on se, että nuorten työttömyys on noussut ja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyys pitkittynyt.

Työntekijöiden ja työn kohtaanto-ongelma on vuosia ollut kestoaiheena. Tilannetta ei paranna se, että ikäluokat ja sitä myötä oppilasmäärät pienenevät. Tarjonta kapenee ja osaaminen kapenee. Työn paikkariippumattomuus ja työperäinen maahanmuutto voivat korjata siivun tästä haasteesta. Olennainen tekijä on myös se, kuinka kilpailukykyisiä oppilaitoksemme ovat.

Työvoima on yritysten elintärkeä resurssi. Etelä-Savossa on pidettävä huolta siitä, että

  1. paikkakunnat ovat työvoiman kannalta vetovoimaisia ja vastaanottavaisia
  2. yrittäjyysinnostus ja rohkeus kasvaa lapsissa ja nuorissa
  3. oppilaitosyhteistyö kunnan ja yritysten kanssa on tiivistä ja kumppanuuteen perustuvaa.

Varovaisesti arvioiden näyttää siltä, että Etelä-Savo ja eteläsavolaiset yritykset ovat kohtuullisesti taklanneet koronatilannetta. Tilanne ei ole kuitenkaan missään määrin helppo ja yritysneuvonnalle ja etenkin yrittäjyysmyönteisuudelle tulee olemaan jatkossa reilusti tarvetta. Tässä hetkessä kunkin paikkakunnan olisi syytä käydä läpi esimerkiksi se,

  1. onko paikkakunnan yrityksille tarjolla eri elinkaaren vaiheisiin asianmukaiset yrityspalvelut. Tämä tarkoittaa palvelua aloittavan yrittäjän neuvonnasta omistajanvaihdoksiin. Näitä ei toki tarvitse tuottaa itse, vaan palvelu voi järjestyä kumppanuuksien kautta. Mutta palvelupaletin ja ohjauspolkujen tulee olla selvät.
  2. tunnetaanko paikkakunnan yritysrakenne ja yritykset. Tarpeita on helpompi tunnistaa, kun tuntee kenttänsä.
  3. mikä taho yrittäjää auttaa, kun suunnitelmissa on uusi investointi ja rahoitukselle tarvetta.
  4. miten yrityksiä autetaan osaavan työvoiman saamisessa.

Hyvä Yrittäjä,

Suomen Yrittäjät julkaisi viime viikolla kuntavaaliohjelman. Suosittelen tutustumaan siihen täältä. Ohjelma sisältää erinomaisia syöttöjä kuntien elinkeinopolitiikan kehittämiseksi ja yrittäjämyönteisyyden rakennusaineiksi. Tarvitsemme yrittäjyyttä tukevaa työtä siksi, että voimme vastata edellä mainitsemiini osaamisen, työvoiman saannin ja yrityspalveluiden kehityksen haasteisiin. Tulevat kuntavaalit ovat elinvoimavaalit ja siten rohkaisenkin jokaista pohtimaan omaa ehdokkuuttaan!

Marrasterveisin,
Niina Kuuva
aluejohtaja